DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/2008 str. 59     <-- 59 -->        PDF

SPRUDOVI DRAVE


Drava u koprivničko-đurđevačkoj Podravini još je
uvijek brza i silovita rijeka velike razorne snage, velikog
erozivnog djelovanja, transporta i akumulacije
šljunka i pijeska. Zato su joj obale utvrđene visokim
nasipima, iako je u nekim dijelovima izgradila široko
korito u kojemu nerijetko mijenja svoj tok i gradi veće
ili manje otoke i sprudove. Većina tih sprudova ima
razmjerno kratak vijek, jer ih snaga vode premješta s
jednog mjesta na drugo ili ih potpuno razara u vrijeme
visokih vodostaja. Međutim, u tom širokom koritu,
kakvo je, primjerice, vidljivo kod naselja Molve ili kod
Novog Virja, gdje je akumulacija dravskog materijala
vrlo velika, održavaju se dugo vremena manji sprudovi
koji samo djelomično mijenjaju svoju veličinu i svoj
izgled. Oni u tom dijelu dravskog toka predstavljaju u
krajoliku vrlo privlačna mjesta, jer razbijaju jednoličnost
matice, a gotovo cijele godine predstavljaju i mjesta
okupljanja znatnog broja ptičjih vrsta. Zbog velikog
utjecaja i plavljenja, na njima se ne uspijeva održati
ni pionirska vegetacija sprudova, kakvu nalazimo
na sličnim, ali većim i stabilnijim sprudovima.


Primjer ovakve raznolikosti u krajobrazu Drave nalazimo
u blizini betonskog mosta kojim prolazi cesta od
Molvi prema Repašu te uzvodno od Repaša na lokaciji


Sprudovi Drave kod Molvi


zvanoj Baronićev konak. Na ovom, preko jedan kilometar
velikom dravskom sprudu, uspješno se održavaju
inicijalni oblici vegetacije sprudova koje predvodi pomladak
crne johe, crne topole bijele vrbe i raznih drugih
vrsta vrba. Zato je ovo područje dijelom pošumljeno, a
dijelom otvoreno, te je postalo već dugo vremena veliko
okupljalište, pa i gnjezdilište ptica (čigre, crna roda, bijela
žličarka, liske, kormorani, labudovi), a među kojima
se može susresti i orao štekavac.


MAZINSKO POLJE


Istočno i jugoistočno od planina Kremena (1510 m)
i Javornika (1212 m) te Velikog Urljaja (1295 m) i Vršine
(1092 m) zapadno, u duljinu od desetak i širinu
3–5 km proteže se Mazinsko polje. Prostire se na visini
700–800 metara, mjestimično ravno, mjestimično blago
valovito. Vapnenačke stijene izbijaju na površinu
samo na malim dijelovima travnjaka.


Krajem proljeća i početkom ljeta Mazinsko polje je
velik i šarolik cvijetnjak u kojemu populacije nekih
biljnih vrsta zauzimaju velike površine, i u to vrijeme
pružaju prevladavajući izgled krajolika. Niži vlažniji
dijelovi travnjaka naseljeni su populacijama žabnjaka
ljutića (Ranunculus acris L.), raznim vrstama djetelina
te gomoljastom končarom (Filipendula hexapetala
Gilib.). Mjestimično je nazočna i vrlo bujna ovsenica
pahovka (Arrhenatherum elatioris /L./ J. et K. Presl).
Na nešto višim staništima travnjaka prisutne su velike
populacije lavljeg zuba (Leontodon autumnalis L.),
ptičje grahorice (Vicia craca L.) i šuškavca (Rhinanthus
angustifolius /Gmel./ Heynh.).


U to vrijeme u jugozapadnim dijelovima Mazinskog
polja velika je populacija velike pečurke ili kračuna
(Agaricus macrosporus /Moell. Et Schff./ Pilat). Pojedini
primjerci narastu do 30 cm promjera klobuka. Gljive rastu
u polukrugovima s 10–20 ili više primjeraka.


Dio travnjaka Mazinskog polja


Na sjeveroistočnom dijelu travnjaka Mazinskog
polja na kojima uz spomenute vrsta raste i klinčić (Vi s caria
viscosa Aschers.), veće su populacije danjih leptira,
među kojima se osobito ističe rijetka variajnta leptira
Erebia medusa s jasno istaknutim nizom mrlja na
oba para krila.
ŠUMARSKI LIST 9-10/2008 str. 60     <-- 60 -->        PDF

CRNIKA U BAŠKOVIĆIMA


Baškovići su mali zaselak na jugozapadnim padinama
planine Biokovo. Do njega nas vodi moderna uska
prometnica iz Debelog Brda kraj Makarske, a dalje od
Baškovića se nastavljaju pješački putovi planinara na
biokovske vrhove, osobito onaj prema Boroviku. U
slikovitom krajoliku malog naselja, s malim brojem
stalnih stanovnika, mnogo toga je zanimljivo. Doći
pješice ili autom u ovaj prostor ispod planine već je
sam po sebi mali, ali lijep doživljaj. Sredozemna bujna
vegetacija ispunja svaku slobodnu površinu tla, od prizemne
flore posebno se ističu u proljeće mnogobrojni
cvatovi Bertolonijeve kadulje (Salvia bertolonii Vis.),
a od kukaca nekoliko vrsta krupnih danjih leptira iz
porodice okaša i riđa. Međutim, svakome tko ovamo
dođe ne može ostati nezamijećena manja lokacija zaštićenih
starih stabala hrasta crnike ili česvine (Quercus
ilex L.). Osim debele hladovine, putnik namjernik
ovdje će naći i čistu pitku vodu. Veličina debla i krošnje
im je impozantna i vrijedna divljenja. Svojom starošću
od najmanje stotinu godina najstariji su stanovnici
ovog dijela Podbiokovlja.


Deblo crnike u Baškovićima pod Biokovom


MALOVAN


Malovan je jedan od najviših vrhova Velebita. Nalazi
se u južnom Velebitu između Vaganskog vrha, Segestina
i Svetog brda. Prilazimo mu ili iz uzdužnog velebitskog
puta ili, odnedavno, iz Like, iz Raduča i Bunovca.
Put od Raduča započinje šumskom cestom u
duljini od 10 km, koja završava na sjevernim dijelovima
Bunovca.


Bunovac je uzdužna kraška velebitska dolina duga
oko 1,5 km, u kojoj se nalaze korita nekoliko povremenih
gorskih potoka, čija voda ponire u dubokim kraškim
ponorima u blizini. Odavde se ukazuje Malovan
(1709 m) kao visok i velik stjenovit stožac, kojemu je
sjeverna strana sva u mnogobrojnim točilima. Bunovac
ćemo upamtiti i po ogoljelim i ispranim skoro crDio
točila pod Malovanom
venim površinama klastita, silikatnih drobivih stijena


ke. Stari bukvici govore nam o tome kako ovdje dugo


koje na više mjesta izbijaju na površinu zelene doline.


vremena nije bilo gospodarenja i kako šuma mjesti-


Iz Bunovca slijedi oštar uspon najprije kroz staru mično pruža prašumsku sliku. No, ostaci eksplozivnih
bukovu šumu, a zatim nešto blaži do Doline Cesarove i sredstava iz Domovinskog rata i obilježena opasna
zapadnih malovanskih stanova, u čijoj se blizini i damjesta
upućuju putnika da se za sada može kretati
nas naziru ostaci lokve koja je služila za napajanje sto-samo strogo određenom šumskom stazom.
ŠUMARSKI LIST 9-10/2008 str. 61     <-- 61 -->        PDF

Na usputnom točilu u sitnom siparu, jedino se održava
obrubljena pušinica (Silene marginatra L.), a
malo poviše točila veliko je naselje zvončike žutih
cvjetova (Campanula thyrsoides L.), čije stabljike i
gusti cvatovi dosežu visinu preko pola metra. Tu je i
Valdštajnova grmolika vrba (Salix valdsteiniana L.)
oko koje se razvila skromna vegetacija planinskih vrtića.
Na samoj širokoj kamenitoj stazi blagog uspona susreće
se znatna populacija zasad nepoznate svojte orhideje
kruščike (Epipactis) u hrvatskoj flori, koja umjesto
crvenih ima cvjetove, kao i veće dijelove stabljika
žuto smeđe do skoro žute boje.


Kako se nalazimo iznad granice šume, posvuda su
stijene i gorske rudine prekrivene sastojinama klekovine
bora (Pinus mugho Turra), a na mnogo mjesta po okolnim
stijenama i liticama zamijećuju se mnogobrojne
škrape. Ukazuje nam se ustvari tipični visokogorski
velebitski krajolik, kojemu prostranstva jedva naziremo.
Popevši se klekovinom do uzdužne velebitske
staze, oko nas je sve više udovičice ili zvjezdoglavke
(Scabiosa sp.) koja mjestimično prekriva znatne površi


ne gorskih travnjaka, rudina. Kako je početak srpnja,
mnogobrojni primjerci ljiljana već su ocvali, ali na više
mjesta susreću se primjerci dimaka i runjika krupnih žutih
cvatova. Među njima je i endemična malovanska runjika.
U višim dijelovima planine česta je Vitasekova
zvončika (Campanula Witasekiana Vierh.).


Malovansko jezero na oko 1600 m visine odavno je
bez vode, ali njegove obrise prepoznajemo po bujnijoj
vegetaciji travnjaka. Inače, posvuda je najviše oštre
vlasulje (Festuca pungens Kit.) kojom je prekrivena i
cijela južna velika padina Malovana sve do vrha. S
vrha se pruža lijep vidik na Bunovac, koji nam se ukazuje
u cijeloj duljini, a velik dio Like sa Zirom i okolnim
brdima kupa se u izmaglici ljetnog dana. Na dosta
teško dostupnim točilima sjeverne malovanske strane
trebalo bi očekivati nekoliko rijetkih biljaka hrvatske
flore, kao što je hrvatska tarčuka (Aubrietia croatica
Sch. N. Ky.), hrvatska ognjica, prenjska kamenika i dr.,
po čemu se Malovan može ubrojiti u botanički najzanimljivije
dijelove Velebita.


ROGAČ


Otok Lastovo obiluje sredozemnim oblicima vegetacije
i razmjerno bogatom florom. Uz kultivirane svojte
na više mjesta rastu i divlji oblici rogača (Ceratonia
siliquaL.). Ako po ničem drugom, zamijetit ćemo ih po
neugodnom mirisu koji se pojavljuje u vrijeme njihove
cvatnje tijekom jeseni. Razliku ćemo zamijetiti ako
usporedimo pitomi rogač u vrijeme cvatnje, s primjercima
ovih svojti.


Veliko i staro stablo pitomog rogača s granama, gotovo
do zemlje, nalazi se u blizini crkvice Sv. Antuna.
Tako, primjerice, na putu iz polja Prgovo prema selu
Lastovu raste veći broj stabala-grmova ovih svojti, visine
nekoliko metara, pa čine prave šumarke čije jedinke
u neko drugo godišnje doba ne bismo niti zamijetili.
One se u vrijeme cvatnje ujesen razlikuju i po obliku,
građi i veličini svojih cvjetova.


Plodovi rogača danas u Hrvatskoj nisu na osobitoj
cijeni. To je razlog zašto su i neki stari nasadi ovih biljaka,
primjerice, oni na otoku Visu ili na Korčuli, danas
većinom zapušteni, a plodovi često trunu na tlu.


Odlika divljeg rogača s Lastova u cvatnji. Sredina listopada
ŠUMARSKI LIST 9-10/2008 str. 62     <-- 62 -->        PDF

PRIČA O OPRAŠIVANJU I SEKSUALNIM VARKAMA
ORHIDEJE ILIRASKE KOKICE


Nekoliko stotina vrta orhideja u rodu kokica ili pčelica
(Ophrys) ima središte svog prostiranja u Sredozemlju.
U tom rodu velik broj vrsta dolazi i u Hrvatskoj,
a među njima je i desetak hrvatskih endema.
Takva je i ilirska kokica (Ophrys illyrica S. Hertel &


K. Hertel), koja je u Hrvatskoj raširena uglavnom usjevernojadranskom području i na poluotoku Istri.
Cvate u proljeće, a njezin polinator je mala pčelaAndrena pandellei (Andrenidae).
Kao rezultat dugog procesa konvergentne evolucije


ili koevolucije, razvilo se i na jednoj i na drugoj strani,
tj. kod kukaca oprašivača i kod cvjetova orhideja kokica
čitav niz mehanizama i prilagodbi koje osiguravaju
veliku međuovisnost i učinkovitost procesa oprašivanja
i oplodnje cvijeta. Ta sveukupna podudarnost niza
osobina biljaka i životinja, paralelni razvoj i učinkovitost
bioloških procesa reprodukcije, zvuče i djeluju i
kod dobro upućenih stručnjaka kao najmaštovitija
znanstvena fantastika, odnosno, kao najmaštovitija
znanstvena stvarnost.


Vrste u rodu kokica poznate su po tome što svaku
od njih, kako misli većina suvremenih orhidologa,
oprašuje druga vrsta kukaca, uglavnom opnokrilaca
(Hymenoptera), te se po takvim specifičnim oprašiva-


Cvijet ilirske kokice sa svojim oprašivačem. Okolica Medulina.


čima i može razlikovati vrsta od vrste. Međutim, oprašivanje,
tj. način na koji se ono izvodi u ovom dijelu
svijeta prirode, predstavlja jedinstven slijed radnji
oprašivača uzrokovan nizom poticaja ili signala koji su
u službi seksualnih varki, koje dovode do lažnog kopuliranja
pčele s mednom usnom cvijeta odgovarajuće
vrste kokica. Ti poticaji ili podražaji pčele mogu biti
izazvani, ponajprije optičkim ili vizualnim osjetima jer
silueta usne cvijeta nalikuje oblikom, veličinom, a čes-
to i bojom, ženkama dotične vrste pčela pa mužjaci


“misle” kako s tim dijelom cvijeta mogu stupiti u kopulaciju.
Ustanovljeno je danas čak i to, kako visina
određene vrste kokica odgovara prosječnoj visini na
kojoj leti njezin kukac oprašivač.


Često se ne zna jesu li optički signali jači od kemijskih,
tj. od kemijskih supstanci, feromona, koje emitiraju
dijelovi cvijeta kokica i koji dopiru do odgovarajućih
receptora mužjaka točno određene vrste pčele.
Uz ove signale kukac je dolaskom na usnu cvijeta uzbuđen
i taktilnim podražajima, jer je površina usne
cvijeta slične strukture kao i površina tijela odgovarajućih
ženki. Dapače, te dvije površine – površina tijela
mužjaka i površina epiderme medne usne cvijeta odgovarajuće
vrste kokice – imaju sličan kemijski sastav.
Tako je oprašivač upao u evolucijski savršenu zamku,
da ne kažemo stupicu, koja ima za posljedicu vrlo
učinkovito privlačenje, mamljenje odgovarajućeg
oprašivača koji, naravno nesvjesno, rekli bismo slučajno,
tom lažnom kopulacijom izvrši oprašivanje cvijeta
kokice. Mužjaci pčela na taj način bivaju u oprašivanju
cvijeta prevareni.


Kako bi se na konkretnom primjeru mogle opažati
spomenute pojave, trebaju biti ispunjeni i neki “vanjski”
uvjeti u prostoru, gdje ovi organizmi žive i u vrijeme
kada te dvije vrste organizama obavljaju svoje najznačajnije
životne aktivnosti vezane uz ishranu i reprodukciju.
Tako, primjerice, u neposrednoj blizini trebaju
se nalaziti primjerci određene vrste kokice u cvatnji,
kao i nazočnost odgovarajućih prehrambenih biljaka,
čiji pelud i nektar najčešće služe za ishranu odgovarajućoj
vrsti pčela. Potreban je i sunčan topao dan bez
jakog vjetra u poslijepodnevnim satima.


Uzbudljiv primjer mamljenja, lažne kopulacijeoprašivanja cvijeta ilirske kokice dogodio se sredinom
mjeseca svibnja uz rub borove šume na malom poluotoku
Fižula kod Medulina u južnoj Istri.


Između ostalog bilja tu je raslo nekoliko primjeraka
visoke mrkvaste zvončike (Campanula rapunculus L.),
u čijim se cvjetovima moglo zamijetiti 2–3 pčelice
andrene. Nekoliko mužjaka u niskom letu kružilo je oko
ovih biljaka i kao da su na taj način čuvali te biljke i njihove
posjetitelje pčelice. Kad smo cvatućim zvonči
ŠUMARSKI LIST 9-10/2008 str. 63     <-- 63 -->        PDF

kama prinijeli nekoliko biljaka ilirske kokice u čašici s
vodom, kojima veći broj cvjetova još nije bio oprašen,
počeo se odvijati pred našim očima i ispred pripremljenog
foto-aparata uzbudljiv i najvećem broju ljudi nepoznat
i nevidljiv događaj. Mužjak pčele koji je do tada
bio zaposlen unutar jednog cvijeta zvončike, nakon nekoliko
sekundi doletio je na usnu jednog od ponuđenih
cvjetova ilirske kokice i otpočeo glavom naprijed,
živahne radnje koje su nalikovale pokretima kopulacije.
To je trajalo 20–30 sekundi i nikakvi vanjski utjecaji
nisu ga mogli omesti u tom naumu. Na glavi je kukac
ubrzo imao prilijepljena dva polinija, dva spremišta
polena kakva su poznata u svijetu orhideja, s kojima će
vjerojatno posjetiti koji drugi cvijet ilirske kokice, te
tako učiniti unakrsno oprašivanje cvjetova te biljke.
Važno je istaći neospornu činjenicu kako je blizina cvjetova
orhideja ilirske kokice bila jači mamac, jači atraktant,
nego u ovom slučaju peludom i nektarom bogati
cvjetovi mrkvaste zvončike. Istovjetan događaj dogodio
se nekoliko minuta kasnije opet uz cvjetove mrkvaste
zvončike, nekoliko desetaka metara dalje. Čovjek je u
oba slučaja tek “pomogao” ostvarivanju ovog zadivljujućeg
prizora i procesa u prirodi, koji inače ostaje tako
teško vidljiv neupućenom motritelju.


Upravo nepoznavanje dijela kukaca oprašivača u
svijetu orhideja, uzrokom je još uvijek mnogim dvojbama
oko priznavanja statusa pojedinih vrsta kokica,
koje se, prema mišljenju suvremenih orhidologa, međusobno
razlikuju ne samo morfološko-anatomski i
ekološki, već i po specifičnim oprašivačima.


U tom smislu poučan je primjer orhideje zrcalne
kokice (Ophrys speculum Link) koja je u Sredozemlju
nazočna u istočnom i zapadnom dijelu kao dvije geografske
varijante. Hrvatski dio Sredozemlja za sada
nema u svojoj flori ovu biljnu vrstu, jer nema u tom
prostoru njezinog oprašivača, pčele Dasyscolia ciliata.
Kako su odgovarajuća intenzivna istraživanja entomologa-
orhidologa u tijeku, može se očekivati u tom pogledu
još mnogo zanimljivih novih spoznaja.


Evolucija orhideja išla je barem djelomično usporedno
s evolucijom još jedne skupine organizama. Riječ je


o specifičnim vrstama gljiva bez čije nazočnosti i osobitog
simbiontsko-nametničkog odnosa ne bi moglo biti
klijanja sjemenki i početnog dijela razvoja orhideja. To
je dodatni primjer čvrste i neminovne povezanosti svijeta
gljiva, orhideja i njihovih kukaca oprašivača.
DIVLJI OLEANDER


Oko 2 km jugoistočno od Slanog kod Dubrovnika,
odvaja se prema jugoistoku, put prema naselju Majko


vi. Već na raskrižju uz slabo vidljiv protupožarni put
koji počinje odmah nakon mosta u smjeru Dubrovnika,
vidljiva je prema jugoistoku razmjerno duboka jaruga
tj. korito periodičkog potoka Ratačkog kanala. S obje
strane te jaruge, često i visoko do gornjih dijelova
okolnih brda, pozornost nam privlači tijekom mjeseca
lipnja crvenilo divljeg oleandra (Nerium oleander L.).
Biljka pripada porodici zimzelena (Apocynaceae). Deseci
manjih ili većih grmova dobro se ističu u niskoj
sredozemnoj vegetaciji, s elementima makije hrasta
crnike. Raste na visini 84–97 m iznad razine mora. To
je jedno od rijetkih nalazišta ove biljke u Hrvatskoj.
Oleander kod Slanog raste na sunčanim staništima
s vapnenačkom podlogom. Raste u niskim šikarama.
Često uz plavljena staništa vodenih tokova. Za populaciju
kod Slanog vjeruje se kako pripada jedinoj prirodnoj
populaciji samoniklog oleandra u Hrvatskoj, iako
se za većinu populacija u Sredozemlju misli kako
imaju sekundaran, antropogeni karakter, tj. da su biljke
odbjegle iz kulture i dalje rastu u prirodi samostalno
bez utjecaja čovjeka.


Zajednica oleandra kod Slanog je novo opisana tek
nedavno i čini ju, uz primjerke oleandra, visoka trava
kršin (Chrysopogon gryllus /L./ Trin.) pa je nazvana
Chrysopogono grylli – Nerium oleandri Jasprica, Ko


vačić, 2007.). U ovoj zajednici nalazi se još tridesetak
biljnih vrsta sredozemnih šikara i gariga, kao što su
Rubus ulmifolius, Phyllirea latifolia, Pistacia lentiscus,
Olea europaea var. sylvestris, Arbutus unedo,
Helichrysum italicum, Juniperus phoenicea, Brachypodium
retusum i dr.


Iako na staništu nisu zamijećeni nepovoljni utjecaji
čovjeka, cijelu zajednicu kao prirodnu rijetkost trebalo
bi zaštititi kao posebni botanički rezervat.


Tekst i fotografije:
Dr. sc. Radovan Kranjčev, prof.