DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/2008 str. 64     <-- 64 -->        PDF

OBLJETNICE – ANNIVERSARIES


110. OBLJETNICA ŠUMARSKOG FAKULTETA
SVEUČILIŠTA U ZAGREBU
U velikoj dvorani nove zgrade Šumarskog fakulteta,


16. listopada 2008. započeo je program obilježavanja
110. obljetnice Šumarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
(ujedno i 60. obljetnice Drvnotehnološkog odsjeka
istog Fakulteta). Kao što je uobičajeno, program je
počeo svečanim dijelom, a u nastavku je slijedio znanstveni
skup pod naslovom Izazovi u šumarstvu i drvnoj
tehnologijiu 21. stoljeću.
Nazočne je pozdravila i kroz svečani dio programa
vodila gđica. Mila H o r v a t , a kako i priliči ovakvoj
obljetnici, isti je započeo Hrvatskom himnom, u izvođenju
šarmantne gđe. Sadre B a g a r i ć , uz klavirsku
pratnju njenog supruga gosp. Darka Domitrovića .


Dekan Šumarskog fakulteta izv. prof. dr. sc. Andrija
B o g n e r, iskazavši ponajprije zadovoljstvo i iskrenu
radost što na početku dvogodišnjeg mandata ima
čast biti na čelu institucije koja proslavlja ovako visoku
obljetnicu, zahvalio se nazočnima na odazivu, pozdravio
ih sve te poimence pozdravio goste: prof. dr. sc.
Radovana F u k s a , državnog tajnika u Ministarstvu


Izv. prof. dr. sc. Andrija Bogner


znanosti, obrazovanja i športa, Roberta L a g i n j u ,
dipl. ing. ravnatelja u Ministarstvu regionalnog razvoja,
šumarstva i vodnog gospodarstva, akademika Slavka
M a t i ć a , predsjednika Akademije šumarskih znanosti,
akademika Zlatka K n i e w a l d a , predsjednika
Akademije tehničkih znanosti, Nadana Vidoševića ,
dipl. ing., predsjednika Hrvatske gospodarske komore,
Darka Vu l e t i ć a , dipl. ing., predsjednika Uprave Hrvatskih
šuma d.o.o., mr. sc. Petra J u r j e v i ć a , predsjednika
Hrvatskoga šumarskog društva, Silviju Z e c ,
dip. ing., tajnicu Hrvatske komore inženjera šumarstva
i drvne tehnologije i dr. sc. Miroslava B e n k a , ravnatelja
Šumarskog instituta Jastrebarsko, sve predstavnike
izvršne, zakonodavne i sudske vlasti Grada Zagreba
i Republike Hrvatske, zahvaljujući im na pristiglim telegramima
i čestitkama, drage goste iz inozemstva, dekane
i predstavnike Zagrebačkog Sveučilišta, umirovljene
profesore i sve gruge djelatnike Šumarskog fakulteta
u Zagrebu, predstavnike javnih medija i na kraju
sve istinske prijatelje šumarske i drvarske struke.


Sljedili su pozdravi gostiju. Uz častitke za ovu veliku
obljetnicu, u osobno ime i u ime Znanstvenog vijeća
Šumarskog instituta Jastrebarsko, dr. sc. Miroslav
B e n k o istakao je kako ova obljetnica povezuje tri generacije
šumarskih i drvnotehnoloških stručnjaka te
zaželio i nadalje uspješan rad djelatnicima i studentima
Fakulteta.


U svojoj čestitki Silvija Z e c , dipl. ing., istakla je
veliki trud generacija nastavnika kroz proteklih 110.
god. rada, u usporedbi s Komorom, koja je tek na početku,
ali pred kojom stoje također važne zadaće. Posebno
je istakla, kako je inicijativa za osnivanje Komore
potekla upravo od naših najznačajnijih institucija,
Hrvatskoga šumarskog društva, Šumarskog fakulteta
i Šumarskog instituta, a putem resornog Ministarstva
i odlukom Hrvatskoga sabora naposljetku ozakonjena.
Pred Komorom je puno rada i to zajedničkog, a
na korist struke.


Mr. sc. Petar J u r j e v i ć čestitajući obljetnicu naglasio
je kako Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
i Hrvatsko šumarsko društvo obilježavaju jedan zajednički
i zasigurno vrlo značajan dan svoje povijesti. Za
HŠD je to dovršenje izgradnje Hrvatskoga šumarskog
doma, a za Fakultet osnivanje i početak rada Šumarske
akademije 20. listopada 1898. god., u toj zgradi, što je i
početak visokoškolske šumarske nastave u Hrvatskoj.
ŠUMARSKI LIST 9-10/2008 str. 65     <-- 65 -->        PDF

Sljeva: Mr. sc. Petar Jurjević, Nadan Vidošević, dipl. ing. i sasvim
desno Robert Laginja, dipl. ing.


Početku opće šumarske nastave u Hrvatskoj 1860. god.
u Križevcima također je u mnogome pripomoglo Hrvatsko
šumarsko šumarsko društvo, tada pod nazivom
Hrvatsko slavonsko šumarsko društvo, gdje su u Gospodarsko-
šumarskom učilištu odgajani brojni šumarski
stručnjaci od kojih neki od njih postaju i nastavnici na
Šumarskoj akademiji. Uvijek je postojala dobra suradnja
između HŠD-a i Šumarskog fakulteta, a mnogi profesori
često su birani u Upravni odbor HŠD-a te sudjelovali
kao predavači na tematskim skupovima iz šumarske
i drvnotehnološke struke i znanosti, posebice onih u
okviru redovitih skupština udruge. Također je veliki doprinos
Šumarskog fakulteta za razvoj znanstveno-stručnog
i staleškog glasila Šumarskog lista u njegovih sada
već 132 godine neprekidnog izlaženja. Znanstvenici Šumarskog
fakulteta su kako svojim člancima, tako i radom
u uredništvu (32 znanstvenika su urednici područja
ili znanstvene grane) pridonosili kvaliteti časopisa poznatog
i priznatog i izvan Hrvatske. Prirodnost naših
šuma možemo ponajprije zahvaliti osmišljenom nauku
Šumarskog fakulteta, provedenu u praksu kroz zagrebačku
školu uzgajanja šuma. Svoju čestitku završio je
željom da se na predstojećem znanstvenom skupu
“predloži najbolji način za daljnji razvoj šumarstva i
drvne tehnologije u 21. stoljeću, kako bi i dalje održali
današnje visoko mjesto koje ova institucija zauzima
među šumarskim fakultetima u Europi”.


Darko Vu l e t i ć , dipl. ing. je u svojoj čestitki u ime
Uprave, djelatnika Hrvaskih šuma d.o.o. i svoje osobno,
istakao kako sve ono što smo naučili na Šumarskom
fakultetu nastojimo prenijeti u praksu. Hrvatska
Vlada je dala Hrvatskim šumama d.o.o. i njenim stručnjacima
na upravljanje najveće bogatstvo koje Hrvatska
danas ima. Misli da oni to dobro rade, pa stoga i
zahvaljuje profesorima Fakulteta za sve ono što su ih
naučili. Uz čestitke novom dekanu Andriji Bogneru na
izboru i želje za daljnju uspješnu suradnju Šumarskog
fakulteta i Hrvatskih šuma d.o.o. poželio je i daljnji uspješan
i plodonosan rad našega Fakulteta.


Nadan Vi d o š e v i ć , dipl. ing., napominje kako smo
u današnje vrijeme svjedoci postojanja dva svijeta, jednog
realnog gdje se stvaraju dobra, i drugog virtualnog
svijeta novca, koji jedno vrijeme može funkcionirati, ali
ne stalno. Uvijek se vraćamo na pitanje koliko jedna
zemlja u svojoj proizvodnji može biti konkurentna, a da
bi bila konkurentna, svaka zemlja mora imati znanje. Za
stjecanje istoga nema boljega mjesta od fakulteta i sveučilišta.
“Bez stopedesetgodišnjeg znanstvenog i stručnog
rada, što znači i onog prije nego što je iznjedren
ovaj Fakultet, vi i mi danas ne bi bili tu gdje danas jesmo.
Bilo je rasta i padova u proizvodnji. Velika je drvna
industrija postojala prije Domovinskog rata u kojemu je
stradala, ali sada se ponovo vraćamo”. Nema kruha bez
motike, kao što kaže narod, a motika je u prenesenom
smislu upravo znanje, koje zasukavši rukave trebamo
primijeniti. Stoga je zasluga, ali i odgovornost Šumarskoga
fakulteta, velika u nastavku stjecanja i prenošenja
toga znanja. Uz čestitku prigodom ove visoke obljetnice,
zaželio je da se sve ono lijepo i dobro napravljeno u
proteklih 110 godina i dalje nastavi.


Iza ovog pozdrava slijedio je ponovo glazbeni predah
uz gđu. Sandru Bagarić, koja je sve oduševila arijom
iz opere Šišmiš, Štrausa Johanna ml.


Sljedilo je čestitanje akademika Zlatka K n i e w a l d
a , koji je naglasio da je povijest pokazala kako je sredina
u kojoj čovjek živi počela u šumi koja mu je osiguravala
zaklon, hranu i ogrijev. To su i danas izazovi budućnosti:
energija, čovjek i njegov položaj u svijetu i
hrana. U 15 godina postojanja Akademije tehničkih znanosti
to su česte njene teme i njenih članova, od kojih su
neki znanstvenici i iz Šumarskoga fakulteta. Izvjestio je,
kako je prije pet dana na 5. svjetskom forumu o znanosti
i tehnologiji u funkciji društva, jedna od tema bila i promišljanje
sveučilišta za 21. stoljeće. Naši stručnjaci primajući
diplome na fakultetima daju jamstvo da će 40 godina
raditi koristeći stečena znanja. To je jedini proizvod
u svijetu čije jamstvo traje 40 i više godina, i zbog toga
će opstat sveučilište i ona kvaliteta koja tijekom školovanja
traje, a to znači biti aktivan u društvu tijekom punih
40 godina, vodeći računa o zastarjevanju tehnologija.
“Stoga vi koji imate 110 godina povijesti, prenesite
svojim studentima da i oni tijekom svojega 40-godišnjeg
rada koji slijedi, moraju biti aktivni i aktualni”.


Akademik Slavko M a t ić rekao je kako ima čast i
privilegiju čestitati ovu obljetnicu u ime Hrvatske akademije
znanosti i umjetnosti, njenog Razreda za prirodne
znanosti, Centra za znanstveni rad HAZU u Vinkovcima
i Akademije šumarskih znanosti. Sve te institucije
imale su u prošlosti i danas čvrstu vezu sa Šumarskim
fakultetom dok su mnogi profesori bili članovi, pa i
osnivači, nekih od ovih instititucija, što dovoljno govori


o ulozi ovog Fakulteta u razvoju hrvatske šumarske
znanosti i sveučilišne nastave. U odnosu na 13-stoljetnu


ŠUMARSKI LIST 9-10/2008 str. 66     <-- 66 -->        PDF

Sljeva: Dr. sc. Vlado Topić, Akademik Slavko Matić, prof. dr. sc.
Boris Ljuljka i dr. sc. Joso Gračan


hrvatsku povijest, 110 godina nije veliko razdoblje, ali
je to vrijeme kada nastaje šumarska struka i znanost u
Hrvatskoj, zajedno s njenim razvojem u Europi, što je i
najdelikatniji dio povijesti. To je vrijeme kada nastaju
nacionalne države, a ovo naše područje je zbog svojega
geostrateškog položaja, posebno za mnoge interesantno.
No, sve mnogobrojne promjene tijekom više od stoljeća,
Šumarski fakultet je preživio ispunjavajući svoje
zadaće, a ponajprije uvijek je ostao hrvatski. Stručno
obrazovani kadrovi i njihov rad odražava se na stanje
naših šuma, koje su 97 % ostale prirodne, s isključivo
našim autohtonim vrstama.


Prof. dr. sc. Igor Č u n d e r l i k , dekan Šumarskog fakulteta
iz Zvolena, čestitajući i prenoseći čestitke kolega
iz Slovačke, naglasio je dugogodišnju plodnu suradnju
između ova dva fakulteta, koja se odvija kroz razmjenu
studenata u nastavi i gostujućih profesora. Posebno
je naglasio, kako je nekoliko profesora Šumarskog
Fakulteta Sveučilišta u Zagrebu promovirano u
Zvolenu u počasne doktore (dr. honoris causa – prof. dr.
sc. Branimir P r p i ć , akademik Slavko M a t i ć , prof. dr.
sc. Mladen F i g u r i ć , prof. dr. sc. Vlado G o l j a ).


Robert L a g i n j a , dipl. ing., uz čestitku resornog
ministra i osobnu, iskazao je pohvalu domaćinu za gostoprimstvo
i organizaciju ovog događanja. Važnost svake
razvijene zemlje u svijetu ocjenjuje se na temelju
utjecaja znanosti na sektor koji se bavi globalnim razvojem
društva. “O značaju koji naša šumarska znanost
ima u domovini i svijetu za koga se izborila i sačuvala
ga sve ove godine, govori upravo naša nazočnost danas
ovdje, a pečat koji je udarila, ostavio je duboki trag koji
prenosimo budućim generacijama na ponos. To je zasluga
velikog broja šumarskih stručnjaka i znanstvenika,
koji su svojim radom pridonijeli očuvanju naših prirodnih
blagodati. Hrvatska šumarska struka čini jezgru
iz koje se šuma izdiže kao dobro od općeg interesa”.
Napomenuo je, kako svugdje u svijetu šume predstavljaju
posebno prirodno bogatstvo koje svakim danom
ima sve veće značenje, a upravo prirodnost naših šuma


najbolje osigurava potrajnost, bioraznolikost, općekorisne
i gospodarske funkcije. Danas se nalazimo pred
velikim promjenama, od klimatskih, strukturalnih do
gospodarskih, u koje smo i mi krenuli, približujući se
europskim integracijama. I naše obrazovanje i znanost
usmjereni su u tome smjeru, a sve u cilju boljeg pozicioniranja
u nadolazećim vremenima. “Rad naših prethodnika
je ono na čemu možemo graditi šumarsku budućnost,
čime ćemo opravdati glas koji naše šume prenose
o nama diljem svijeta”.


Prof. dr. sc. Radovan F u k s čestitao je obljetnicu,
pozdravivši sve nazočne, posebice studente koji su naša
budućnost. “U vašoj struci posebno je potrebno znanje,
jer krivi potez koji se danas povuče imat će dugogodišnje
posljedice, vidljive nažalost tek nakon više desetljeća”.
Resorno Ministarstvo i ministar, čije je čestitke
prenijeo, podržavalo je i podržavat će Šumarski fakultet
i dalje, a ova 110. obljetnica i tradicija je ono čime bi se
rado poželjeli podičiti mnogi fakulteti, pa i sveučilišta.
Vjeruje da će Šumarski fakultet, kao do sada uspješno
raditi na podizanju šumarske struke “posebno kao što je
naglašeno specifičnim načinom gospodarenja šumama,
što im osigurava budućnost”. Naravno da se 21. stoljeću
treba okrenuti novim programima i tehnologijama i ne
sumnja da to Šumarski fakultet čini, i da će dalje činiti,
pojačavajući znanstveno-istraživački rad uz potporu
Ministarstva, znanosti, obrazovanja i športa. Znanstvenom
skupu zaželio je što više konstruktivnih rasprava i
plodonosnih zaključaka.


Nakon ovih čestitaka gostiju, slijede čestitke i predaja
prigodnih poklona gostiju iz inozemstva, dekanu
Šumarskog fakulteta izv. prof. dr. sc. Andriji Bogneru:


Prof. dr. Igora Č u n d e r l i k a , dekana Šumarskog
fakulteta Zvolen (Slovačka);


Prof. dr. Ričarda P. Vlosky iz SAD;


Prof. dr. Tibora A l p a r a , dekana Šumarskog fakulteta
Šopron (Mađarska);


Prof. dr. Janeza H r i b a r a , dekana Šumarskog fakulteta
Ljubljana (Slovenija);


Prof. dr. Faruka Mehića , dekana Šumarskog fakulteta
Sarajevo, koji je ove godine proslavio svoju 60.
obljetnicu, i koji se, kako je rekao, osjeća čedom Šumarskog
fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, jer su mnogi
profesori i šumarski stručnjaci iz Bosne i Hercegovine
bili školovani ovdje.


Poklon, kapitalno izdanje Akademije tehničkih
znanosti (čiji je i dekan član) “5 stoljeća hrvatskih karata”,
koje govore da je Hrvatska bila davno poznata u
svojim granicama, te Godišnjak Akademije, uručio je
dekanu Akademik Zlatko K n i e w a l d .


Jalta-Jalta i gđa. Sandra Bagarić, uz poziv nazočnima
da joj se pridruže, ponovno je svojim glasom i pojavom
sve oduševila, što je gromoglasni pljesak i pokazao.
ŠUMARSKI LIST 9-10/2008 str. 67     <-- 67 -->        PDF

Dekan Šumarskog fakulteta izv. prof. dr. sc. Andrija
Bogner, u svome je referatu 110 godina sveučilišne šumarske
nastave u Republici Hrvatskoj, informirao
nazočne kratko o tome putu, pa njegove riječi citiramo:


Poštovane gospođe i gospodo,


110. godina visokoškolske nastave šumarstva i 60
godina nastave drvne tehnologije relativno su kratka razdoblja
u usporedbi s burnom poviješću našega naroda,
no istovremeno paralelno s razvojem i djelovanjem pojedinih
struka, to je značajno razdoblje, posebice ako se
uzmu u obzir rezultati koji su postignuti u tom vremenu
na području edukacije i znanstveno-istraživačkog rada.
20. listopada 1898. godine svečano je otvorena Šumarska
akademija pri Mudroslovnom fakultetu u Zagrebu.
Akademija je otvorena u domu koji je podiglo
Hrvatsko-slavonsko šumarsko društvo za potrebe osnivanja
šumarske nastave. Bila je to četvrta visokoškolska
ustanova tadašnjeg Sveučilišta u Zagrebu. Studij je
trajao tri godine, a program je bio sličan onome na Šumarskoj
akademiji u Banskoj Šćavnici. Tako je omogućeno
mnogim nadarenim studentima da studiraju u
domovini, a ne u Beču ili Šćavnici gdje su se do tada
uglavnom školovali šumarski stručnjaci.
Prije Šumarske akademije šumari su se školovali na
Gospodarskom šumarskom učilištu u Križevcima koje
je osnovano1860. godine s namjerom školovanja stručnjaka
za potrebe tadašnje šumarske operative.


Razvoj šumarske struke i želja za novim spoznajama,
kao i bojazan od nestanka šuma, te ideja racionalnog
korištenja i gospodarenja šumskim dobrom i potreba
za većom razinom znanja zahtijevali su osnivanje
Šumarske akademije. Radi toga Šumarski odjel Gospodarskog
učilišta u Križevcima godine 1897. prestaje
s radom, a šumarski stručnjaci školuju se na novoosnovanoj
Šumarskoj akademiji. Time je ostvareno visokoškolsko
obrazovanje šumara, koje se tražilo i Zakonom


o uređenju šumsko-tehničke službe od 1894. godine, a
prema kojem se za mjesta viša od 10 činovničkog razreda
zahtijevalo akademsko obrazovanje.
O pitanju gdje i kako da se uredi ustanova koja će
obrazovati stručnjake s visokoškolskim obrazovanjem,
da li u Zagrebu ili Križevcima, bilo je dosta polemike.
Na kraju je prevladalo mišljenje onih koji su smatrali
da profesori visoke škole trebaju biti znanstvenici i u
trajnom kontaktu sa znanstvenicima prirodoslovnih,
matematičkih, fizičkih, pravnih i socijalnih znanosti, a
slušači studenti moraju usvojiti stručno znanje i one
kulturne elemente koji će od njih stvoriti visokoobrazovane
ljude, sposobne za rješavanje svih zadataka. U
sklopu Sveučilišta u Zagrebu takva je nastava, između
ostalog, mogla koristiti biblioteku, Botanički vrt, laboratorije,
zbirke i studentsku menzu. Neprihvaćanje takve
visokoškolske nastave od strane ugarske vlade


slomljeno je zahvaljujući upornosti banskog savjetnika
dr. I. M a l l i n a i prof. F. K e s t e r č a n e k a .


Već 1900.-te godine mijenja se nastavni program
Akademije, koji je još više usklađen s potrebama šumarske
operative, a 1908 godine nastava se produžuje
na četiri godine.


Stručne šumarske discipline predavali su stalni profesori
Šumarske akademije, a predmete kao botanika,
matematika, nacrtna geometrija, geologija, meteorologija,
klimatologija i dr. predavali su profesori i docenti
na Sveučilištu. Šumarska akademija imala je zbor nastavnika
čiji je prvi pročelnik bio prof. Fran Kesterčanek.


Na Akademiji je otvoren i dvogodišnji geodetski tečaj
koji godine 1918/19 prelazi na Visoku tehničku školu
u Zagrebu. Tako Akademiju možemo smatrati pretečom
visokoškolske tehničke naobrazbe u Zagrebu.


Tadašnji šumarski sveučilišni profesori dr. Andrija
P e t r a č i ć i dr. Đuro N e n a d i ć koji su predavali i radili
na Šumarskoj akademiji, osjećali su ipak potrebu da
se šumarska nastava potpuno osamostali. Uz pomoć
svojih kolega poljoprivrednika, u tome su i uspjeli, kada
je 31. kolovoza 1919. godine izdan ukaz o osnivanju
Gospodarsko-šumarskog fakulteta, Sveučilišta u Zagrebu.
Prvi dekan fakulteta bio je prof. dr. Andrija Petračić.


Nakon toga Fakultet proživljava teške godine
(1926/27) jer mu je Ministarstvo prosvjete u Beogradu
obustavilo dotacije s namjerom da se ukine, no usprkos
tomu Fakultet nije prestao s radom, zahvaljujući energičnom
stavu tadašnjih profesora i studenata.


Za vrijeme Drugog svjetskog rata Fakultet je ponovno
proživljavao teške dane, pa je radi ratnih prilika
rad na Fakultetu zamro.


Nakon Drugog svjetskog rata fakultet se obnavlja i
razvija, i 1947. godine provedena je prva bifurkacija
kojom je nastava podijeljena u dva smjera, i to Biološki
smjer i Tehnički smjer. Biološki smjer je trebao
odgajati stručnjake za uzgajanje šuma i upravu, a Tehnički
smjer za tehničke radove u šumarstvu i drvnoj
industriji. Drvnotehnološki se stručnjaci obrazuju od
1948. godine, a 1952. godine zbog ukazanih potreba
privrede, smjerovi su još više specijalizirani, jedan za
šumarstvo, a drugi za drvnu industriju. Na taj način
nastoji se popuniti nedostatak visoko obrazovanih kadrova
za drvnu industriju koja je bila u razvoju.


Od 1947. godine uvodi se i obvezna terenska nastava,
a od 1949. godine Fakultet dobiva smještaj u Maksimiru
i svoje nastavno pokusne šumske objekte.


Razvoj poljoprivrede, šumarstva i drvne industrije
utjecao je na razvoj Poljoprivredno-šumarskog fakulteta,
kako u području obrazovanja, tako i u području
znanosti. Za daljnje unapređenje nastavnog i znanstvenog
rada sve se više osjećala potreba osamostaljenja
Poljoprivrednog i Šumarskog odjela u samostalne fa
ŠUMARSKI LIST 9-10/2008 str. 68     <-- 68 -->        PDF

kultete. Tako je Zakonom o osnivanju Poljoprivrednog
i Šumarskog fakulteta od 1. 1. 1960. godine počeo djelovati
samostalni Šumarski fakultet kojem je na čelu u
svojstvu dekana bio prof. dr. Dušan K l e p a c .


Nakon toga odsjeci samostalno pripremaju nastavne
programe, izvode dodiplomsku i poslijediplomsku
nastavu i organiziraju znanstveno-istraživački rad.


U povijesti Fakulteta bilo je mnogo reorganizacija
nastavnih planova i programa koji su se neprestano prilagođavali
potrebama privrede, o čemu će vas kasnije
detaljnije upoznati prodekani. Zadnja reorganizacija
provedena je 2005/06. godine, kada su se programi
uskladili s Bolonjskim procesom.


Prema tom programu fakultet ima tri preddiplomska
studija, četiri diplomska studija, poslijediplomske i
specijalističke studije.


Ove akademske godine preddiplomski studij završio
je 31 student, pa su to naši prvi prvostupnici (bakalaurusi)
od kojih se većina upisala na diplomski studij
na što smo ponosni.


U 110 godišnjoj povijesti šumarske i drvarske nastave
na Fakultetu je diplomiralo 6428 studenata, magistriralo
353 magistra znanosti i specijalista te doktoriralo
196 doktora znanosti.


Svi su oni zaslužni da Republika Hrvatska ima danas
šume koje se mogu ubrojiti među najbolje i najvrjednije
u Europi. Drvarski stručnjaci oplemenjuju tu
vrijednu sirovinu, stvarajući vrijedne proizvode za domaće
tržište i izvoz.


Šumarski fakultet ima danas 2 odsjeka, 11 zavoda,
88 nastavnika, 84 službenika i 765 studenata. Terenska
nastava, kao jedan od važnih dijelova nastave, provodi
se na 5 nastavno pokusnih šumskih objekata, na kojima
studenti šumarstva provode više od pet mjeseci, obavljajući
terensku nastavu.


Drvarski studenti provode svoju praktičnu nastavu
u laboratorijima fakulteta i poduzećima drvne industri


je. Time se teoretske spoznaje znatno nadopunjuju i
oživotvoruju.


Izgrađen je i novi moderan Fakultet, u kojem se
sada i nalazimo, i u koji se preselio Šumarski odsjek,
pa je tako Drvarski odsjek za svoj razvoj dobio dovoljno
mjesta u prostorima stare zgrade.


Ukratko prikazana 110 godišnja povijest Šumarskog
fakulteta Sveučilišta u Zagrebu može nas uvjeriti
da će fakultet i dalje školovati šumarske i drvarske
stručnjake koji će znati dobro gospodariti i sačuvati to
zeleno blago naše domovine za buduće generacije.


(Izvor: Sveučilišna šumarska nastava u Hrvatskoj
1898 – 1998. knjiga 1–4).


Na redu je bila dodjela priznanja za doprinos visokoškolskoj
šumarskoj nastavi na Šumarskom fakultetu
Sveučilišta u Zagrebu. Priznanja su primili: Akademik
Slavko M a t i ć , prof. emeritus Boris L j u l j k a i dr. sc.
Joso Gračan.


Nagrade “Dušan Klepac” dobili su sljedeći studenti:


Mile Drača , student diplomskog studija Šumarstvo,
Krešimir S i n j e r i , student preddiplomskog studija
Urbano šumarstvo, zaštita prirode i okoliša, Marko
M i j a k o v i ć , student diplomskog studija Oblikovanje
proizvoda od drva, Bojan Tr o p a , student preddiplomskog
studija Drvna tehnologija.


Svečani dio programa okončala je uz podršku nazočnih
gđa. Sandra Bagarić, pjesmom Gaudeamus igitur.
Dekan je naravno, kako to kavalirima i priliči, gđi.
Sandri Bagarić i voditeljici gđici. Mili Horvat, uz zahvalu
uručio cvijeće. Sljedila je pauza, a zatim Savjetovanje
u dvije dvorane, u jednoj se obrađivala šumarska,
a u drugoj s drvnotehnološka problematika.


PREZENTACIJE ŠUMARSKE SEKCIJE


Moderatori prve sesije bili su A n i ć , I. i K r č , J., a
izložene su prezentacije:


1.
O r š a n i ć , M., P e n t e k T.: Prošlost, sadašnjost i
budućnost sveučilišne šumarske nastave u Republici
Hrvatskoj (The Past, Present and Future of University
Forestry Education in the Republic of Croatia).
2.
M a t i ć , S.: Zahvati u okolišu šuma i klimatske promjene
kao važni čimbenici njihovog sušenja i propadanja
(Treatments in the Forest Environment and
Climate Change as Significant Factors Contributing
to Forest Dieback and Degradation).
3.
S t a m p f e r, K., K a n z i a n , C., P o r š i n s k y, T.,
Horvat , D.: Uporaba šumska biomase u Austriji –
pregled sadašnjeg stanja i moguća očekivanja (Forest
Biomass Utilization in Austria – State of the Art
and Perspectives).


Nakon kraće stanke započela je druga sesija čiji su
moderatori bili S t a m p f e r, K. i Ti k v i ć , I., a izložene
su prezentacije:


4.
D i a c i , J.: Prirodno uzgajanje šuma kao odgovor
na povećane potrebe za općekorisnim funkcijama
šuma u promjenjivom okolišu (Close-to-Nature Silviculture
as a Solution for Increased Societal Demands
on Forests within a Changing Environment).
5.
K l i m o , E.: Utjecaj smrekovih monokultura na značajke
tla i njihova konverzija u mješovite šume (The
Effects of Norway Spruce Monocultures on Soil Properties
and their Conversion to Mixed Forests).


ŠUMARSKI LIST 9-10/2008 str. 69     <-- 69 -->        PDF

6.
K r č , J., K o š i r, B., P o t o č n i k , I., P e n t e k , T.,
Š u š n j a r, M.: Šumarsko inženjerstvo srednje Europe
– stanje i budući razvoj (Forestry Engineering
in Central Europe – Present Status and Future Development).
Uslijedila je stanka za ručak a nakon stanke započela
ja treća sesija, moderatori su bili P e r n a r, R. i K a j b
a , D., a izložene su prezentacije:


7.
H e i n z e , B.: Zaštita genofonda i oplemenjivanje u
budućnosti: mogućnosti molekularne biologije
(Conservation of Genetic Resources and Breeding
for an Uncertain Future: Support Offered by Molecular
Biology).
8.
D a k s k o b l e r, I.: Fitocenološka istraživanja šumskih
ekosustava na početku 21. stoljeća (Phytocoenological
Research in Forest Ecosystems at the
Beginning of the 21st Century).


9.
B o n č i n a , A., Č a v l o v i ć , J.: Perspektive uređivanja
šuma (Perspectives of Forest Managemenet
Planning).
Moderatori poslijednje sesije bili su M a r g a l e t i ć ,


J. i P o r š i n s k y, T., a izložena je prezentacija:
Uščuplić, M., D a u t b a š i ć , M., Tr e š t i ć , T., M u j
e z i n o v i ć , O.: Aktualna slika zdravstvenog stanja
šuma Bosne i Hercegovine na početku 21. stoljeća
(Current Health Status of Bosnia and Herzegovina Forests
at the Beginning of the 21st Century).


PREZENTACIJE DRVNOTEHNOLOŠKE SEKCIJE


Moderatori prve sesije bili su B e l j o - L u č i ć , R.,
D e s p o t , R., B a b i a k , M., a izložene su prezentacije:


L j u l j k a , B., D e s p o t , R.: Osnivanje i razvoj drvnotehnološkog
odsjeka na Šumarskom fakultetu Sveučilišta
u Zagrebu (Foundation and Development of
the Wood Science and Tehnoloy Department at the Faculty
of Forestry of the University of Zagreb).


Č u n d e r l i k , I.: Iskustva bolonjskog procesa na
Fakultetu drvne tehnologije na Tehničkom sveučilištu
u Zvolenu (Experience with the Bologna Process at the
Faculty of Wood Sciences and Technology at the Technical
University in Zvolen).


M o l n a r, S.: Trendovi razvoja u drvnotehnološkom
obrazovanju u Mađarskoj (Development Directions
of Wood Sciences and Technology).


G u z e n d a , R.: Trenutačni problemi u Poljskoj industrijskoj
preradi drva – perspektive i opasnosti (Current
Problems of the Pollish Woodworking Industry –
Perspectives and Threats).


V l o s k y, R. P.: Integrirana, tržišno zasnovana metodologija
za razvoj sektora drvnih proizvoda (An Integrated
Market-Based Methodology for Forest Products
Sector Development).


Petrič , M.: Uvođenje procesa EU VOC u proizvodnju
namještaja Slovenije (Implemetation Procces
of the EU VOC Directive into the Slovenian Furniture
Industry).


Uslijedila je stanka za ručak a nakon stanke započela
ja druga sesija, moderatori su bili J e l a č i ć , D.,
J i r o u š - R a j k o v i ć , V. , P e t r i č , M., a izložene su
prezentacije:


Tr p o s k i , Z.: Poboljšanja izlaznih parametara
smanjenjem troškova na tračnoj pili (Improvement of
Output Parameters through a Decrease of Costs of the
Bandsaw).


B a b i a k , M.: Trendovi u istraživanju drvnih svojstava
(Trends in Wood Properties Research).


Horman , I.: Numerička analiza pojava u drvu
prouzročenih toplinom, vlagom ili ostalim vanjskim
utjecajima (Numerical Analysis of a Phenomenon in
Wood Caused by Heat, Moisture or External Load).


R a p p , O. A.: Kontrola kvalitete toplinski modificiranog
drva – nova metoda za testiranje TMT (Quality
Control of Thermally Modified Timber – a New Method
for Testing TMT).


S m a r d z e w s k i , J.: Antropometrijski aspekti u dizajniranju
namještaja (Anthropotehnical Aspects of
Furniture Design).


We l z b a c h e r , R. C., B r i s c h k e , C., R a p p , O.
A.: Ponašanje toplinski modificiranog drva (TMT) u
vanjskoj primjeni – trajnost, trošenje i izgled (Performance
of Thermally Modified Timber (TMT) in Outdoor
Applications – Durability, Abrasion and Optical
Appearance).


Svečanost obilježavanja 110. obljetnice Šumarskog
fakulteta završila je 20. listopada 2008. god., dakle na
Dan Šumarskog fakulteta, svečanom sjednicom Fakultetskog
vijeća s dnevim redom: 1. Uvodna riječ dekana,


2. Predstavljanje časopisa Šumarski list (predstavio ga
je Prof. dr. sc. dr. h. c. Branimir Prpić) i CROJFE (predstavio
ga je doc. dr. sc. Tomislav Poršinsky) prigodom
uvrštenja u bibliografsku bazu podataka SCI, i 3. Ostalo
– pod ovom točkom upriličena je kratka svečanost
prigodom odlaska u mirovinu Prof. dr. sc. dr. h. c. Mladena
Figurića.
H. Jakovac