DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/2008 str. 70     <-- 70 -->        PDF

100 GODINA CRIKVENIČKOG RASADNIKA
“PODBADANJ” (1908 – 2008)


U Crikvenici je 24. i 25. studenoga 2008. god. u organizaciji
Hrvatskoga šumarskog društva Zagreb, Hrvatskoga
šumarskog društva ogranak Senj i Hrvatskih
šuma d.o.o. Zagreb, a pod pokroviteljstvom Ministarstva
regionalnog razvitka, šumarstva i vodnog gospodarstva,
održan Simpozij obilježavajući 100 godina
crikveničkog rasadnika “Podbadanj” (1908–2008).
Organizacijski odbor u sastavu: Prof. dr. sc. Milan
Glavaš , Šumarski fakultet Zagreb, Damir Delač ,
dipl. ing., tajnik Hrvatskoga šumarskog društva, Jurica
To m l j a n o v i ć , dipl. ing., voditelj Uprave šuma podružnice
Senj, Zdravko Vu k e l i ć , dipl. ing., predsjednik
HŠD ogranak Senj, Boris M i k l i ć , dipl. ing.,
upravitelj Šumarije Crikvenica i dr. sc. Vice I v a n č e v
i ć , potrudili su se i vrlo uspješno organizirali i realizirali
obilježavanje ovog zaista vrijednog jubileja,
pridonoseći time i obilježavanju 120. obljetnice organiziranog
turizma u Crikvenici. Kako je upravo bio u
tijeku Europski tjedan šuma, ovo je bio još jedan prilog
brojnih aktivnosti šumarske struke u tome tjednu.


U hotelu “Omorika” pred velikim brojem sudionika
iz cijele Hrvatske, pozdravnom riječi organizatora otvoreno
je ovo Savjetovanje.


U svojoj uvodnoj riječi, mr. sc. Petar J u r j e v i ć napomenuo
je kako su šume u Hrvatskoj, u njezinoj dugoj
povijesti služile narodu za preživljavanje i za gospodarski
oporavak nakon teških katastrofalnih nesreća ili čestih
ratova na ovome burnom podneblju. A šuma je uvijek
bila tu na dohvat ruke, kao otvorena kasa u koju je
čovjek zahvaćao, ponekad i prekomjerno kada su ga na
to životne prilike prisilile. One su služile i kao pašnjaci
za stoku, glavni izvor životnih potreba ljudi, pa je i to uz
još neke razloge pridonijelo da je cijelo Hrvatsko primorje
ostalo bez šume. Da bi se pošumile goleti i sanirali
bujični tokovi, u Senju je 1878. god. osnovano Kraljevsko
nadzorništvo za pošumljavanje krša krajiškog
područja – kasnije nazvano Inspektorat za pošumljavanje
krševa, goleti i uređenja bujica. Za potrebe sadnog
materijala u Senjskoj dragi je 1879. god. osnovan rasadnik
“Sveti Mihovil”, a radi dugog zadržavanja snijega u
njemu i dugog transporta, 1908. god. osnovan je rasadnik
“Podbadanj”. Već 1909. god. proizvodio je 900.000
sadnica, od kojih je više od polovice posađeno na crikveničkim
goletima, a ostale su biljke besplatno podijeljene
općinama, šumovlasnicima i pojedincima, što se
radi sve do danas.


U rasadniku su se uzgajale i sadnice ukrasnog bilja i
voćaka, što je utemeljilo flornu sliku ovoga kraja. Danas
se proizvodi oko 97 % sadnica četinjača (najviše crnoga
bora, zatim primorskog, pa alepskog i običnog bora,
pinije, čempresa, obične i grčke jele) i 3 % listača (bukva,
hrast kitnjak, koprivić, hrast crnika i hrast medunac).


Zbog uloge rasadnika za šumarstvo ovoga kraja i više je
nego zaslužio da se 100. obljetnica obilježi na primjeran
način. Mr. Jurjević ističući bogatstvo biljnog svijeta
hrvatskih šuma s 4.500 biljnih vrsta i podvrsta vaskularnih
biljaka, navodi kako 50 % njih susrećemo upravo
u našim šumama, a od ukupno 260 drvenastih vrsta čak
je 60 vrsta gospodarski važno. Izlaganje je završio gotovo
pjesnički lijepo: “Šume Republike Hrvatske uzgajali
smo, čuvali i trajno štitili, što je omogućavao i njezin
krajolik, koji je neobične raznolikosti i skladno se
mijenja od nizinskih vrbika pored rijeka, preko poznatih
slavonskih hrastika, zelenih brda i brežuljaka Hrvatskog
Zagorja, crnogoričnih šuma Like i Gorskog kotara,
dinarskih planina s dominirajućim Velebitom do Jadranskog
mora s dugim nizom otoka i zimzelene vegetacije.


Sve to daje osjećaj ponosa, ali i obvezu da ovo bogatstvo,
koje je još uvijek naše, za razliku od većeg dijela
dobara Republike Hrvatske, i dalje čuvamo i unapređujemo,
zbog nas samih i generacija koje dolaze”.


Predsjednik Organizacijskog odbora prof. dr. sc. Milan
G l a v a š pozdravio je nazočne, prisjetivši se kako
se rodila ideja o obilježavanju ove obljetnice. Neobilježiti
ovakav jubilej značilo bi zaboraviti i poništavati stoljetni
rad generacija od osnivača do zaposlenika, koji su
ugradili u taj rasadnik dio svojih života. To nam, kako je
rekao, šumarska povijest nebi oprostila.


Domaćin Jurica To m l j a n o v i ć , dipl. ing. zahvalio
se svima na odazivu, zaželio uspješan rad ovome
skupu i ugodan boravak u prelijepoj Crikvenici.


Gosp. Božidar Tomašek , gradonačelnik Crikvenice,
pozdravio je nazočne iskazujući zadovoljstvo za
priznanje koje je ovime dano njegovome gradu, posebno
u godini kada se obilježava i 120. obljetnica oganiziranog
turizma u Crikvenici.


Gđa. Blaženka Kulić , izaslanica župana PGŽ
čestitala je ovu obljetnicu, ističući kako Županija daje
svesrdnu podršku šumarskoj struci, cijeneći rad šumarskih
stručnjaka i djelatnika na ozelenjavanju ovoga
krškog područja.


Akademik Slavko M a t i ć uz priznanja i čestitke,
naglasio je kako nam evidentne promjene, od klimatskih
do zdravstvenog stanja naših šuma, utjecanog raznim
nepovoljnim čimbenicima, ukazuju na potrebu da
više pažnje posvetimo upravo sjemenarstvu i rasadničarstvu.
To smo poprilično zapostavili i morat ćemo se
tome ozbiljnije posvetiti. Suši se jela i hrast lužnjak,
naše najvažnije i najvrijednije vrste. Urodi sjemena su
zbog raznih zagađenja sve rjeđi i neobilniji, pa će zasigurno
trpjeti prirodna obnova, odnosno bit će sve više
popunjavanja, a to znači da se moramo tim dijelom šumarstva
više pozabaviti nego što to činimo danas.
ŠUMARSKI LIST 9-10/2008 str. 71     <-- 71 -->        PDF

Dekan Šumarskog fakulteta Svečilišta izv. prof. dr.
sc. Andrija B o g n e r , uz čestitku za ovu visoku obljetnicu,
istakao je zadovoljstvo da je institucija koju predstavlja,
također dala svoj obol ovome 100-ljetnome uspješnom
radu, a što će i dalje činiti.


U ime Hrvatskih šuma d.o.o. skupu se obratio član
Uprave Božidar L o n g i n , dipl. ing., prenoseći čestitke
i ostalih članova Uprave i svih zaposlenika.


Skup je pozdravila i tajnica Hrvatske komore inženjera
šumarstva i drvne tehnologije Silvija Z e c , dipl.
ing., uz čestitke, pozivajuću sve stručnjake da pripomognu
radu Komore, koja je na početku svojega rada,
za razliku od današnjeg slavljenika.


U ime Šumarskog instituta Jastrebarsko čestitkama
se pridružio i prof. dr. sc Ante K r p a n , naznačivši i
ulogu ove institucije u dosadašnjem radu slavljenika.


Na kraju nazočnima se obratio i uputio čestitke do-
maćinima Srećko J u r i č i ć , dipl. ing. u ime pokrovitelja
Ministarstva regionalnog razvitka, šumarstva i vodnoga
gospodarstva, resornog ministra i svoje osobno,
iskazavši sve pohvale i zahvale za gostoljubivost i organizaciju
ovoga događaja, naglasivši postojanje ovoga
rasadnika kao okosnice razvoja šumarske struke ovoga
kraja, ali i šire, o čemu svjedoče brojni zapisi, ali i svi
koji su se danas ovdje okupili. “Stoga se danas, nakon
više od sto godina” rekao je, “možemo s pravom ponositi
rezultatima naših prethodnika, koji su pridonijeli
poboljšanju života pučanstva ovoga kraja, ali i unapređenju
šumarske struke i znanosti na kršu”. Istakao je neprocjenjivu
vrijednost uzgojno-tehničkih radova na
ovome području, proizašlih iz reprodukcijskog materijala
proizvedenog u ovome rasadniku, posebno ugrađenog
u saniranje bujičnih tokova. “Donošenjem Zakona


o šumskom reprodukcijskom materijalu stvorili su se
preduvjeti za uređivanje odnosa među dionicima u rasadničkoj
proizvodnji, a resorno Ministarstvo otvorilo
je širom vrata ovoj djelatnosti za nesmetan
međunarodni promet šumskog
reprodukcijskog materijala”.
Otvorivši Savjetovanje, zaželio je
uspješan rad i plodnu raspravu po
temama Savjetovanja.
Prije kratke pauze, dodijeljena
su priznanja koja je uručio mr. sc.
Petar J u r j e v i ć : Šumariji Crikvenica,
Akademiku Slavku M a t i ć u ,
prof. dr. sc. Milanu G l a v a š u , dr.
sc. Vici I v a n č e v i ć u i mr. sc.
Vlatku Skorupu.


Nakon kratke pauze za kavu,
sljedilo je izlaganje referata:


Vlatko S k o r u p : Stogodišnjica
osnivanja biljevišta (rasadnika)
“Podbadanj”, Crikvenica;


Milan Oršanić : Šumska rasadnička proizvodnja
u Hrvatskoj;


Milan Žgela : Značaj rasadničke proizvodnje HŠ


d.o.o. Zagreb u obnovi šuma Republike Hrvatske;
Boris M i k l i ć : Rasadnik “Podbadanj” danas i sutra;
Sanja P e r i ć , Martina Ti j a r d o v i ć , Jasnica M e d
a k : Proizvodnja šumskih sadnica u rasadniku “Podbadanj”;


Milan Glavaš, Silvana Glavaš, Mario Budinš ć
a k , Andrija Vu k a d i n : Štetočine i zaštita biljaka u
rasadniku “Podbadanj” od 1992. do 2007. godine;


Petar Vr g o č : Intelektalno vlasništvo, oplemenjivanje
i rasadničarstvo;


Goran Videc : Novine zakonodavstva o šumsko
reprodukcijskom materijalu u procesima približavanja
Europskoj Uniji;


Ljiljana Ve g r i n : Povijest crikveničkih perivoja;


Gordana Jelenović: 120 godina turizma;


Vice I v a n č e v i ć : Prezentacija ponovljenog izdanja
knjižice Alfonsa Kaudersa “Nekoliko riječi o pošumljavanju
krša oko naših primorskih kupališta”.


U subotu 25. studenoga sudionici skupa koji su ostali
u Crikvenici, krenuli su autobusom iz hotela “Omorika”
u rasadnik “Podbadanj”, razgledali rasadnik i doš-
li do spomen ploče koju je otkrio gradonačelnik Crikvenice
gosp. Božidar To m a š e k . Nakon okrijepe u prostoru
rasadnika, po lijepom sunčanom vremenu krenuli
smo turističkim 20 metara dugačkim brodom uz obalu
od Crikvenice duž Selca, Jadranova, Šmrike, ispod Krčkog
mosta pa natrag drugom stranom do Šila i u Selce
gdje bio predviđen ručak. Zašto šumari brodom u obilazak
pitat će se neki? Prisjećajući se fotografija golog
bijelog krša od prije 100 godina, koje su nam kolege pokazali
u prezentaciji svojih referata, upravo je s mora
(ili zraka) najbolje pogledati što se to promijenilo nakon
100 godina, kako sa klasično šumarskog motrišta u po