DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/2008 str. 78     <-- 78 -->        PDF

PRVA MEĐUNARODNA KONFERENCIJA O KATASTROFAMA
(Zadar 22 – 24. rujna 2008)


Prva međunarodna konferencija o motrenju i upravljanju
katastrofama u Sredozemlju, u svijetlu novijih
tehnoloških dostignuća (First International Conference
on Remote Sensing Techniques in Disaster Management
and Emergency Response in the Mediterranean
Region), održana je u Zadru 22–24. rujna 2008.


Konferenciju su organizirali: European Association
of Remote Sensing Laboratoties (EARSeL) te lokalni
organizatori – Znanstveni savjet za daljinska istraživanja
HAZU (Scientific Council for Remote Senssing of
the Croatian Academy of Sciences and Arts), tvrtka
GEOSAT Ltd. i Sveučilište u Zadru.


Konferencija je održana pod pokroviteljstvom Vlade
Republike Hrvatske na Zadarskom sveučilištu. Sudjelovalo
je više od 70 stručnjaka iz 20 zemalja Sredozemlja,
ali i iz drugih europskih zemalja, pa i svijeta (Kine, Indije,
Irana, SAD, Kanade, Južnoafričke Republike i dr.).


Prikazano je oko 60 referata, iako je konferencija
zaprimila više od 90 radova više od 200 stručnjaka
(tiskana knjiga sažetaka), od kojih nažalost veći broj
nije mogao biti prisutan zbog loših veza između Zagreba
i Zadra.


Glavne teme konferencije bile su: šumski požari
(Forest Fires), potresi (arthquakes), poplave (Floods),
degradacija zemljišta (erozija tla, desertifikacija, odroni
zemlje/mulj, štete od olujnog vjetra, onečišćenje mora
izlijevanjem nafte i druga antropogena gledišta),
(Land Degradation: soil erosion, desertification, Landslides/
Mudflows, Storm Damage, Sea pollution/Oilspill
detection, Man-made and other relevant aspects).


Konferencija je radila u sedam sekcija: Forest Fires
Prevention and assessment, Geological Hazard-Earthquakes,
Torrents and Floods, Erosion and Landslides,
Land Degradation/Desertification, Sea and Atmosphere
and Sensors, Processing and Data Sources. Radilo
se u dvije prostorije dva dana, dok je trećeg dana organizirana
stručna ekskurzija.


Registracija sudionika konferencije počela je u nedjelju
21. rujna u 17 sati. Organizacijski odbor priredio
je istu večer dobrodošlicu (ice breaker) pristiglim sudionicima,
a predsjednik je pozdravio sudionike i zaželio
im plodan rad na konferenciji i ugodan boravak u Zadru.


Prvoga dana (22–rujna), nakon pozdravnog i
uvodnog govora prof. dr. Marinka Oluića (Welcome
speech), predsjednika Organizacijskog odbora, te pozdravnih
govora gostiju, konferenciju je u ime EARSeL-
a otvorio Prof. Dr. Manfred B u c h r o i t h n e r.
Nakon toga održana su četiri pozivna predavanja (keynote
speakers) i to:


Prof. Dr. Emilio Chuvieco: Universidad de Alcala’
Colegios 2, Madrid, Spain
Current potentials and problems of using methods
in forest fires prevention and assessment
(Sadašnji potencijali i problemi pri uporabi kod
sprječavanja i procjene šteta od šumskih požara)


Prof. Dr. Mohsen Ghafory-Ashtiany: International
Institute of Earthquake Engineering and Seismology
(IIEES), Teheran, Iran
Towards Comprehensive Seismic Risk Modeling
and Quick Loss Estimation in Urban Areas Using


Sudionici prve međunarodne konferencije u Zadru, 23. rujna 2008.
ŠUMARSKI LIST 9-10/2008 str. 79     <-- 79 -->        PDF

GIS and Remote Sensing Technologies (Prema
opsežnom modeliranju seizmičkog rizika i brzoj
procjeni korištenja GIS i tehnologija daljinskih
istraživanja u urbanim područjima)


Dr. Vittorio Barale: Institute for Environment and
Sustainability Joint Research Centre, European
Commission Ispra (VA), Italy
Environmental Dynamics and Trends in the Mediterranean
Sea: a Satellite View (Okolinske dinamike
i trendovi u Mediteranu: pogled iz satelita)


Dr. Wenjian Zhang , World Meteorological Organization
WMO’s Role in Preventing and Mitigating Natural
Disasters Working together for a safer world
(WMO – uloga u sprječavanju i ublažavanju prirodnih
katastrofa za sigurniji svijet)


Poslije zajedničkog ručka u hotelu Kolovare nastavljen
je rad po sekcijama do 18 sati, kada su prezentirani
radovi prikazani na posterima.


U 20 sati za sudionike konferencije Gradsko poglavarstvo
Zadra priredilo je domjenak.


Drugi dan (22 - rujna) nastavljen je rad po sekcijama,
u dvije dvorane. Zajednički ručak organiziran je u
hotelu Kolovare, a potom je nastavljen rad po sekcijama
do 19,30 sati.


Predsjednik Organizacijskog odbora je već prije
konferencije obavio konzultativne razgovore s autorima
uvodnih predavanja i nekim drugim sudionicima konferencije
o mogućnosti izrade jedne deklaracije, koja bi
bila putokaz za buduće aktivnosti na ovom polju. Osnovni
zadatak deklaracije je da predloži smjernice za
bolje i kvalitetnije korištenje podataka i informacija koje
se mogu dobiti iz orbitalnih satelita (Earth observation
from Space) u uspješnijem predviđanju potencijalnih
katastrofa, zatim upravljanu rizicima i ublažavanju
nastalih šteta.To se može postići boljom i tješnjom suradnjom
među institucijama i različitim zemljama, uz
korištenje satelitskih podataka i GIS tehnologija.


Izabran je tim stručnjaka u sastavu: Prof. Dr. Marinko
Oluić, Croatia, Prof. Dr. Mohsen Ghafory-
A s t h i a n y, Iran, Prof. Dr. Manfred B u c h r o i t h n e r,
Germany, Prof, Dr. Emilio C h u v i e c o , Spain, Prof.
Dr. Ivan G u š i ć , Croatia, i Dr. Vittorio B a r a l e , European
Commission, Italy. Oni su izradili nacrt deklaracije,
koju su nazvali “Zadarska deklaracija”.


Od 19,30 do 20,20 održana je panel diskusija o
predloženoj deklaraciji.


Nacrt deklaracije skupu je pročitao Dr. Vittorio Barale,
a moderator rasprave o deklaraciji bio je Prof. Dr.
Manfred Buchroithner. Nakon diskusije deklaracija je
prihvaćena, uz napomenu da se izvrše određena poboljšanja
teksta u smislu vođene rasprave. Potom je
predsjednik Organizacijskog odbora zahvalio svim su


dionicima na doprinosu konferenciji, posebno autorima
pozivnih i uvodnih izlaganja, te Organizacijskom i
Znanstvenom odboru na njihovom radu. Također je zahvalio
Rektoru Zadarskog sveučilišta prof. dr. Anti
U g l e š i ć u i njegovim suradnicima na svesrdnoj pomoći
pri organiziranju konferencije. Zahvala je upućena
i sponzorima konferencije, bez čije pomoći konferencija
ne bi postigla željeni uspjeh. Time je konferencija
završila kabinetski rad.


Trećeg dana (24 - rujna) organizirana je cjelodnevna
stručna ekskurzija za sudionike konferencije Kornatskom
arhipelagu. Na ekskurziji je sudjelovalo oko 50
sudionika, koji su imali priliku na otvorenom terenu
promatrati različite geološko-tektonske strukture, koje
su povezane sa seizmotektonskom aktivnosti toga kraja,
a njihovo stručno tumačenje dala je doc. dr. Maša S u r
i ć , sa Zadarskog sveučilišta.


O Kornatskom arhipelagu, životu i tradiciji ljudi
govorio je prof. dr. Vladimir S k r a č i ć , rođeni otočanin.


Sudionici ekskurzije posjetili su i mjesto stradanja
12 vatrogasaca u vatrenoj stihiji 2007. godine na otoku
Kornat. O mogućim uzrocima požara i stradanju vatrogasaca
govorio je gosp. Miše M i l o s l a v i ć , stručnjak
za vatrogastvo.


Tijekom ekskurzije i pri povratku, mnogi sudionici
izrazili su zadovoljstvo organizacijom i cjelokupnim
tijekom konferencije i izrazili nadu da će zbog aktualnosti
tematike EARSeL nastaviti s održavanjem konferencija
s istom.


Na kraju, želimo istaći da je predsjednik Organizacijskog
odbora dobio veći broj pisanih zahvala koje su
uputili sudionici, na dobro organiziranoj konferenciji i
ugodnom boravku u Zadru.


U okviru Sekcije “Šumski požari – prevencija i procjena”
prijavljeno je 16 referata, od kojih je jedan pozivni:
Carrent potentential and problems using methods in
forest fires, (Postojeći potencijali i problemi u sprječavanju
i procjeni šumskih požara), autor: prof. dr. Emilio
C h u v i e c o , Sveučilište Alkala, kolegij 2, Madrid, Španjolska.
Sudionici iz Hrvatske predstavili su 6 referata,
od kojih spominjemo: Šumski požari u Republici Hrvatskoj
(1992–2007), autori: Petar J u r j e v i ć , Darko Vu l
e t i ć , Joso G r a č a n , Gabrijela S e l e t k o v i ć , koji je
na engleskom predstavio dr. sc. Joso Gračan.


Dr. sc. Joso Gračan,
znanstveni savjetnik