DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/2008 str. 83     <-- 83 -->        PDF

VELEBITSKI BOTANIČKI VRT OAZA NA 1500 m


Nedavno je pod gornjim naslovom iz tiska izašao
Vodič kroz Velebitski botanički vrt. Nakladnik je Javna
ustanova Nacionalni park “Sjeverni Velebit”, a tisak
je obavio mtg topograf d.o.o. u Velikoj Gorici. Vodič je
uvezan spiralno, a obuhvaća 364 stranice. Značajno je
da je napisan na hrvatskom, engleskom, njemačkom i
talijanskom jeziku, što mu daje međunarodno značenje.
Autori su Vlatko S k o r u p , dipl. ing. šum., dr. sc. Sanja
K o v a č i ć , dr. sc. Dario K r e m e r, dipl. ing. šum. i
Darko M i h e l j , dipl. ing. biologije. Po sadržaju, uz
Uvodnu riječ gradivo je raspodijeljeno na poglavlja:


O Velebitskom botaničkom vrtu
Vodič kroz biljne vrste (glavni dio)
Tumač botaničkih pojmova
Literatura
Kazalo botaničkih naziva
U poglavlju o Velebitskom botaničkom vrtu V. Sko


rup navodi povijesne činjenice o proglašenju Velebita
svjetskim rezervatom biosfere i njegovih dijelova Nacionalnim
parkovima. Ističe bogatstvo flore i endema,
te niz drugih činjenica.


Zatim obrazlaže osnutak botaničkog vrta i rad u
njemu tijekom 40 godina. Ukratko objašnjava prirodnoznanstvene
značajke vrta i rezervata, geološku podlogu,
tlo, klimu i biljni svijet, te zanimanje posjetitelja,


stručnjaka i znanstvenika za ovaj dio Velebita. Tekst je
obogaćen prekrasnim slikama. Tekstovi na stranim jezicima
popraćeni su nizom drugačijih slika nego šo su
one na hrvatskom jeziku. Sveukupno ovdje nailazimo
na približno 60 slika.


U glavnom poglavlju Vodič kroz biljne vrste autori
najprije daju upute kako se njime služiti, zatim tumače
kratice (status zaštite u RH i ugroženosti, te piktograme
– svojstva, životni oblik, tip staništa i vrijeme
cvatnje). Poslije toga, slikovno i nazivima upućuju na
karakteristike lišća i cvjetova, iza čega slijedi opis pojedinih
biljnih vrsta.


Biljne su vrste raspoređene abecednim redom latinskih
naziva. Na lijevoj stranici je latinski naziv vrste i
oznaka zaštićenosti. Ispod toga je navedena porodica i
statusni piktogram, pa slika, a ponegdje i mala slika
česte srodne vrste istoga roda. Zatim slijedi hrvatski
naziv i kratak opis glavnih značajki vrste. Na desnoj
stranici su isti opisi na stranim jezicima.


U Vodiču je od petstotinjak biljaka koliko ih ima u Velebitskom
botaničkom vrtu, opisano 120 vrsta. Uz njih je
fotografijama prikazano još oko 50 vrsta. Autori su obuhvatili
one biljke koje su u vrtu brojne, karakteristične ili
se mogu vidjeti tijekom glavne sezone posjećivanja.


Sve opisane biljke spadaju u 45 porodica i 109 rodova.
U popisu porodica na kraju knjige izostavljene su
porodice Fabaceae, čijih je 7 predstavnika razvrstano u
5 rodova i porodica Globulariaceae s jednom vrstom.
Najzastupljenije porodice su Apiaceae s 15 rodova i 22
vrste, Ranunculaceae s 9 rodova i 12 vrsta. Lamiaceae s
8 rodova i 13 vrsta i Rosaceae sa 7 rodova i 11 vrsta.


Velebitski botanički vrt je omiljeno središte posjetitelja
NP “Sjeverni Velebit”. Mnogima je jedina mogućnost
bila da iz etikete postavljene uz biljku saznaju
njen naziv. Ovaj Vodič posjetiteljima nudi saznanja o
Velebitskom botaničkom vrtu, NP i Velebitu općenito.
Kroz opise i slikovne prikaze lako je upoznati bogati
svijet biljaka u samom vrtu.


U cjelini Vodič je umnogome od velike koristi za
posjetitelje tijekom boravka u vrtu, ali i priručnik za poznavanje
njegove flore u drugim situacijama. Tekstovi
na stranim jezicima strancima nude iste mogućnosti.


Vodič, VELEBITSKI BOTANIČKI VRT je novost
u našoj prirodoslovnoj literaturi i našoj struci. On je od
koristi stručnjacima i ljubiteljima prirode, a pogotovo
velebitske flore.


Svim autorima upućujem iskrene čestitke.


Prof. dr. sc. Milan Glavaš