DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/2008 str. 12     <-- 12 -->        PDF

I.Anić, S. Mikac: STRUKTURA, TEKSTURAI POMLAĐIVANJE DINARSKE BUKOVO-JELOVE ...Šumarski list br. 11–12, CXXXII (2008), 505-515
Najgušća je tipična preborna faza, zahvaljujući ve -obič na jela. Najveći volumen po jedinici površine za bi li
kom broju tankih stabala. U njoj je najzastupljenijalje žen je u fazi starenja (Tablica 2).


Tablica 2.Prosječne vrijednosti broja stabala i volumena po razvojnim fazama


Table 2Average values of tree number and volume by developmental stage


Vrsta drveća
Tree species
Inicijalna
Initial
Preborna
Selection
Optimalna
Optimal
Terminalna (starenje)
Terminal (ageing)
Terminalna (raspadanje)
Terminal (decomposition)


Broj stabala –Number of trees(kom/ha;pcs/ha)


Jela –Fir
Bukva –Beech
Smreka –Spruce
174
279
9
377
161
10
241
211
10
213
248
22
134
213
47


Ukupno –Total462548461484


394


3


Prosječni volumen –Average volume(m/ha)


Jela –Fir
Bukva –Beech
Smreka –Spruce
215,32
287,41
7,04
133,29
293,82
7,59
515,36
259,03
22,72
404,58
320,32
95,23
427,78
196,62
56,37
Ukupno –Total509,77434,70797,11820,12624,51


Stabla velikih dimenzija – Large dimension treesTablica 3.
Najdeblja stabla na pokusnim plohama u sastojini
Čorkova uvala


U prašumskoj sastojini Čorkova uvala rastu stabla


Table 3Thickest trees in sample plots in the stand of


velikih dimenzija. Najkrupnija su jelova stabla (tablice


Čorkova Uvala


3, 4). Najdeblja jela ima opseg debla u prsnoj visini


469 cm (d = 149,36 cm).Najviše izmjereno stablo


1.30


ima visinu u iznosu od 57,80 m i pripada običnoj jeli,
čiji je prsni promjer 148 cm. Usporedbe radi, među najkrupnijavelebitska
stabla ubraja se “carska jela” u šum -


Vrsta drveća – Tree speciesPrsni promjer –DBH(cm)
Abies alba149
Picea abies112
Fagus sylvatica93


skom predjelu Kotao, šumarija Perušić. Njezina vi si na
iznosi 42,50 m, a opseg debla u prsnoj visini 542 cm.


Tablica 4.Najviša stabla u sastojini Čorkova uvala


Table 4Tallest trees in the stand of Čorkova Uvala


Vrsta drveća – Tree speciesPrsni promjer –DBH(cm)Visina – Height(m)
Abies alba14857,80
Picea abies10848,90
Fagus sylvatica9339,80


Suha i odumrla stabla –Dry and dead treeskoja su u različitim fazama razgradnje. Od toga je se Po
hektaru površine prašumske sastojine nalazi se udam stabala obične jele (Tablica 5). Zanimljiva je dis prosjeku
deset odumrlih (suhih i trulih) dubećih stabalatri bucija prsnih promjera tih stabala, posebice podatak


Tablica 5.Odumrla stabla po vrstama drveća i debljinskim razredima na mreži mjernih ploha


Table 5Dead trees by tree species and diameter class in the plot network


Debljinski razredVrsta drveća – Tree species
DBH(cm)Abies albaFagus sylvatica+ OTB (other)Picea abiesUkupno –Total
-10
-20
-30
-40
-50
-60
-70
-80
-90
-100
5
15
2
1
1
2
2
4
4
3
1
1
1
1
4
1
2
1
1
1
2
7
16
3
3
2
4
8
5
4
3
.399755
Po ha –Per ha72110