DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/2008 str. 19     <-- 19 -->        PDF

IZVORNI ZNANSTVENI ČLANCI – ORIGINAL SCIENTIFIC PAPERSŠumarski list br. 11–12, CXXXII (2008), 517-527
UDK 630* 453 (001)


FAUNALISNIH MINERANA HRASTOVIMA(Quercusspp.)
U HRVATSKOJ I NJIHOVAŠTETNOST


LEAFMINERSAS PESTS ON OAKS (QuercusSpp.) IN CROATIA


Dinka MATOŠEVIĆ, Milan PERNEK, Miljenko ŽUPANIĆ
1


SAŽETAK :U radu je opisano 14 vrsta lisnih minera redova Lepidoptera,
Hymenoptera i Coleoptera koji dolaze na hrastovima (Quercus robur, Q.
petraea,Q. pubescens,Q. ilex). Od toga je 8 vrsta novoutvrđeno u fauni lisnih
minera Hrvatske. Za svaku nađenu vrstu opisana je kratka biologija, oblik
mine, biljka domaćin, i fotografski je dokumentirana. Mineri nađeni ovim
istraživanjem, mogu se prema načinu ishrane podijeliti na prvostupanjske,
drugostupanjske i trećestupanjske monofage te prvostupanjske oligofage. Niti
jedna od nađenih vrsta minera nije tijekom istraživanja imala takav intenzitet
pojave da bi nanijela vidljive fiziološke ili ekonomske štete svom domaćinu.


UVOD – Introduction


Poznavanje faune herbivornih kukaca na drvenastom
bilju bitno je s gledišta šumarske entomologije i
zaštite šuma. Biologija i ekologija ovih vrsta bitne su
kod primjena mjera zaštite šuma koje je potrebno primijeniti
u slučaju njihove masovne pojave i šteta.


Hrast je najvrednija i jedna od najistraživanijih vrs ta
drveća u Hrvatskoj (Klepac1996). Kompleks
entomofaune na hrastu istražuje se već dugi niz godina
(Androić1984;Harapin1989;Spaić,Glavaš
1988;Perneki sur.2008).


Lisni mineri su grupa kukaca čije su ličinke endofagne,
tj. hrane se i žive unutar biljnog tkiva. Kao rezultat
svoje ishrane ostavljaju karakteristične tragove na biljnim
organima, u većini slučajeva na listu. Mina je ka nal
u parenhimu ili epidermi lista, koji je nastao zbog
hra njenja ličinke kukca, ali kod kojega vanjska epiderma
lista ostaje neoštećena. Mina pruža larvi i životni i
hrandibeni prostor. Za definiciju mine bitna je činjenica
da i gornja i donja epiderma ostaju neoštećene, tj. da je
prostor koji je ličinka oštetila i u kojoj živi, unutar tih
dviju epidermi. Još je važno napomenuti da se mina
može nalaziti samo na biljnim organima koji sadrže
parenhimsko tkivo u kojemu je klorofil.Prema dosadašnjim
istraživanjima do danas je opisano 10.000vrsta
lisnih minera, koji su svrstani u 50 porodica iz 4 reda:


Dr. sc. Dinka Matošević, dr. sc. Milan Pernek,
mr. sc. Miljenko Županić, Šumarski institut Jastrebarsko,
Cvjetno naselje 41, 10450 Jastrebarsko


Coleoptera, Hymenoptera, Diptera i Lepidoptera. Red
Lepidoptera je najbogatiji vrstama (Hering1957).


U zadnja dva desetljeća lisni mineri zauzeli su istaknuto
mjesto u entomološkim i ekološkim istraživanjima,
što je disproporcionalno u odnosu na učinke tih
ku kaca u prirodnim ekosustvima, ponajprije u odnosu
na njihovu štetnost na šumskim i poljoprivrednim vrstama.
Dok kukci koji se hrane slobodno, tj. na listu (ektofagi)
ne ostavljaju mnogo tragova nakon ishrane, lisni
mineri ostavljaju vidljiv trag svoje prisutnosti i nakon
što imago napusti minu. Bitna karakteristika je što lisni
mi neri cijeli svoj život provode sesilno, na relativno
ma lom životnom prostoru, pa ih je moguće proučavati u
svim razvojnim stadijima, posebno njihov učinak na
bilj ku domaćina i njihove prirodne neprijatelje. Ti je kom
20.-og stoljeća u Europi je došlo do unašanja i
naglog širenja nekoliko novih vrsta lisnih minera iz po ro
dice Gracillariidae (Csoka2001; Šefrova2003)
koji su svoj areal proširili i na Hrvatsku (Matošević
2007). Neke od tih novo opisanih i unesenih vrsta po čele
su činiti značajnije štete na drvenastim vrstama
(Csoka2001; Šefrova2002; Šefrova2003).
Zbog unašanja i naglog širenja svog areala po Europi, i
zbog relativne jednostavnosti s kojom se lisni mineri
mogu proučavati u odnosu na druge fitofagne kukce,
postali su čest predmet ekoloških istraživanja (Haw kins
iLawton1987;Askew1980;RottiGodfray2000).