DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/2008 str. 22     <-- 22 -->        PDF

D. Matošević, M. Pernek, M. Županić: FAUNALISNIH MINERANA HRASTOVIMA(Quercusspp.) ...Šumarski list br. 11–12, CXXXII (2008), 517-527
Nadporodica: Tischerioidea
Porodica.Tischeriidae (3 vrste)
Rod:Tischeria


5.Tischeria ekebladella (Bjerkander, 1795)
Istraživani materijal: 09/09/2005, Zagreb,
Maksimir; 02/08/2004, Jastrebarsko, Gonjeva;


D.Matošević.
Biljka domaćin:hrast lužnjak, hrast kitnjak.
Biologija: dvije generacije godišnje (VI. i IX–X.).
Mina je gornjopovršinska okruglasta bez ekskremenata
ili samo s ponekim zrnom. Karakteristične je mliječ no
bijele boje, posebno u fazi kukuljenja, kada je u
sre dini mine vidljivo izrazito bijelo zadebljanje u kojemu
se ličinka kukulji. Na listu se često nalazi više
mina. Najčešće napada ponik i pomladak, a nađena je
na srednjedobnim i starijim stablima.


Tijekom istraživanja utvrđeno je da vrsta kod nas
ima dvije generacije godišnje, prva generacija javlja se
u lipnju i srpnju, a druga u rujnu i listopadu. Pre zim lja va
u stadiju ličinke i kukulji se u proljeće prije samog
izlaženja leptira u svibnju. Ženka odlaže jaja na gornju
stranu lista, ličinka se odmah ubušuje i počinje minirati
list. Prva generacija kukulji se u srpnju i vrlo brzo iz la
ze imaga koja odmah odlažu jaja druge generacije.
Raz voj druge generacije traje duže, jer ličinke žive u
mini, u otpalom lišću cijelu zimu i kukulje se u proljeće
pred sam izlazak. Ličinka oblaže dno mine, tj. mjesto
gdje će se kukuljiti, finom svilenom pređom na kraju


6.Tischeria decidua (Wocke, 1876)
Istraživani materijal: 02/08/2004, Zagreb,
Maksimir; D. Matošević.
Biljka domaćin:hrast lužnjak, hrast kitnjak.


Biologija: jedna generaciju godišnje (VIII–IX.).
Mina je gornjopovršinska okruglasta bez ekskremenata
u mini. U mini je vidljiv okruglasti tamnije smeđi
dio, koji je blago izbočen u kojemu se ličinka odmara
dok se ne hrani. Kukulji se izvan mine u tlu: gusjenica
izrezuje okruglasti dio iz gornje epiderme lista u kojemu
će se kukuljiti. Zajedno s tim diskom pada na tlo i
tu se kukulji.


Tijekom istraživanja ova je vrsta rjeđe nalažena od
vrste T. Ekebladella, od koje se razlikuje po tamnijoj
boji mine (žutosiva do smeđa) i po izraženom, okruglastom
dijelu mine za kukuljenje. Mine su češće nalažene
na mladim biljkama i donjim granama rubnih stabala.


Napomena: novoutvrđena vrsta.


Slika 5:Tischeria ekebladella


pe rioda ishrane tj. krajem listopada, i u studenome ti me
oblaže i gornji dio mine tako da tvori nešto tvrđi,
za štićeniji dio mine diskoidalnog oblika (hibernaculum
– zaštitni dio biljnog tkiva npr. pup ili zadebljali
dio mine u kojemu organizam u dormantnom stanju
pro vodi zimu). U toj komorici prezimljava dobro
zaštićena od nepovoljnih vremenskih uvjeta nego što
bi to bila u samoj mini. Gusjenice tijekom razvoja pro-
laze kroz četiri larvalna stadija. Tijekom istraživanja
intenzitet pojave hrastovog minera bio je najveći na
pomlat ku hrasta lužnjaka, rubnim stablima u sastojini i
na do njim listovima stabala.


Slika 6:Tischeria decidua