DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/2008 str. 24     <-- 24 -->        PDF

D. Matošević, M. Pernek, M. Županić: FAUNALISNIH MINERANA HRASTOVIMA(Quercusspp.) ...Šumarski list br. 11–12, CXXXII (2008), 517-527
10.Phyllonorycter heegeriella (Zeller, 1846)
Istraživani materijal:15/08/2006, Jastrebarsko,


Gonjeva; 23/09/2006, otok Krk, Šilo; D. Matošević.
Biljka domaćin:hrast lužnjak, hrast kitnjak,
hrast medunac.


Biologija: dvije generacije godišnje (VII. i IX–X.).
Mina je donjopovršinska okruglasta, a nalazi se uz sam
rub lista, pa zbog sušenja donje epiderme dolazi do
uvijanja ruba lista prema unutra. Mina je mala (manja
od 10 mm), najmanja od svih vrstaPhyllonorycterna
hrastovima.


Napomena: novoutvrđena vrsta


Slika 10:Phyllonorycter heegeriella


11. Phyllonorycter lautella(Zeller, 1846)
Istraživani materijal: 17/10/2005, Zagreb,
Maksimir; D. Matošević.
Biljka domaćin:hrast lužnjak.


Biologija: dvije generacije godišnje (VII. iVIII–IX.).
Mina je donjopovršinska, dugačka (duža od 2 cm) i
nalazi se između dvije postrane žile lista. S gornje strane
lista vidljiva je karakteristična marmoriranost i ša to
rasti oblik. Na donjoj epidermi vidljiv je jako
na glašen nabor, koji se kreće po cijeloj dužini mine.
Na listu se obično nalazi više takvih dugačkih mina
koje ga deformiraju. Najčešće napada mlade biljke tj.
hras tovpomladak.


Napomena: novoutvrđena vrsta.


12.Phyllonorycter parisiella(Wocke, 1848)
Istraživani materijal: 16/06/2005, otok Krk, Šilo;


D.Matošević.
Biljka domaćin:hrast medunac.
Biologija: dvije generacije godišnje (VI. iVIII–IX.).
Mina je donjopovršinska šatorasta između dvije postrane
žile lista s vrlo naglašenim naborom u sredini.
Napomena: novoutvrđena vrsta.


Slika 11: Phyllonorycter lautella


Slika 12:Phyllonorycter parisiella