DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/2008 str. 25     <-- 25 -->        PDF

D. Matošević, M. Pernek, M. Županić: FAUNALISNIH MINERANA HRASTOVIMA(Quercusspp.) ...Šumarski list br. 11–12, CXXXII (2008), 517-527
13.Phyllonorycter quercifoliella(Zeller, 1839)
Istraživani materijal: 12/06/2005, Zagreb,
Maksimir; 15/08/2006, Jastrebarsko, Gonjeva;


D.Matošević.
Biljka domaćin:Quercus robur, Q. petraea.
Biologija:dvije generacije godišnje (VI. iVIII–X.).
Mina je donjopovršinska okruglasta, relativno velika
(oko 15 mm), nalazi se između dvije postrane žile lista.
Donja epidema ima 1–3 naglašena nabora (razlika
izmeđuP. roboriskoji nema naglašenih nabora). S gornje
stra ne mina je jedva vidljiva kao točkasta diskoloriranost
koja slijedi sam rub mine. Kukulji se u tankom
kokonu, koji je pričvršćen uz gornju epidermu i prekriven
ekskrementima. Vrsta je vrlo česta u hrastovim
šumama.


Napomena: novoutvrđena vrsta.


14.Phyllonorycter roboris (Zeller, 1839)
Istraživani materijal: 09/09/2005, Zagreb,
Maksimir; 11/06/2005, Jastrebarsko, Gonjeva;


D.Matošević.
Biljka domaćin:hrast lužnjak, hrast kitnjak.
Biologija: dvije generacije godišnje (VI. iVIII–X.).
Mina je donjopovršinska šatorasta, nalazi se između
dvi je postrane žile lista ili uz rub lista. Na donjoj epi der
mi nema nabora. S gornje strane mina je mozaično
prošarana, s izraženom zelenom mrljom u sredini. Ova
zelena mrlja s gornje strane i donja epiderma bez nabora
bitne su dijagnostičke karakteristike u odnosu na
vrstu P. quercifoliella. Gusjenica odlaže ekskremente
na jednu hrpu koja je vidljiva kroz minu.


Kukulji se u mini, slobodno ili u vrlo tankom i pro-
zračnom kokonu ispredenom od svi le nih niti, koji je
pričvršćen za gornju epidermu.


Napomena: novoutvrđena vrsta.


15.Coleophora kuehnella(Goetze, 1783)
Istraživani materijal: 2/06/2005, Zagreb, Maksimir;
11/06/2006, Jastrebarsko, Gonjeva; D. Matošević.
Biljka domaćin:hrast lužnjak, hrast kitnjak.


Biologija: jedna generaciju godišnje (IX–V.). Gusjenica
minira iz tuljca i to samo u ranijim larvalnim stadijima,
kasniji stadiji izgrizaju rupe u listu. Mina je puna, nalazi se
u pazušcu glavne i postranih žila, i ima karakterističnu rupu
u sredini.


Slika 13:Phyllonorycter quercifoliella


Slika 14:Phyllonorycter roboris


Slika 15:Coleophora kuehnella