DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/2008 str. 33     <-- 33 -->        PDF

M. Ivanković, S. Bogdan, Gr. Božič: VARIJABILNOSTVISINSKOG RASTAOBIČNE BUKVE ...Šumarski list br. 11–12, CXXXII (2008), 529-541
2.3.1.Sjemenska regija Papučka
2.3.2.Sjemenska regija Sljemenska
2.3.3.Sjemenska regija Zagorska
3. Oblast brdsko-gorsko-planinskih šuma (150 – 1500 m n. v.)
3.3. Sjemenska zona dinarskih šuma bukve i jele (700 – 1200 m n. v.)
3.3.1.Sjemenska regija Gorsko kotarska
3.3.2.Sjemenska regija Kapelsko-velebitska
3.4. Sjemenska zona primorskih bukovih šuma (800 – 1000 m n. v.)
3.4.1.Sjemenska regija Istarska
3.4.2.Sjemenska regijaVelebitsko-dinarska
3.4.3.Sjemenska regija Mosorsko-biokovska
Slika 1. Sjemenske jedinice obične bukve (NN 107/08)


Figure 1 Seed units of Common Beech (NN 107/08)


Što se tiče preporuke za uporabu sjemena i reprodukcijskog
materijala ne treba posebno isticati kako se
po najprije treba služiti prirodnom obnovom. Ako je
po trebna umjetna obnova ili popunjavanje, reprodukcijski
materijal treba biti iz sjemenskih objekata iste
sje menske zone, poštivajući visinske pojaseve rasprostranjenosti
vrste.


Tijekom jeseni 1994. godine skupljeno je 360 kg
sje mena (bukvice) u 20 populacija obične bukve u Hr vat
skoj i u 2 populacije iz Slovenije (Slika 1). U rani su
test bile uključene ove populacije: 4 populacije iz diljsko-
psunjske sjemenske jedinice (II.2.1); 2 iz papučke
(II.3.1); 5 iz zagorsko-bilogorske; 1 iz sljemenske
(II.3.2); 4 iz žumberačko-pokupsko-banijske (II.2.3) i
2 iz gorskokotarske (III.2.1 i III.1.1.); 2 iz istarske sjemenske
jedinice (III.3.1.) i 2 iz Slovenije (Škofja Loka


i Ptuj). Radi izostanka uroda sjemena u rani test nisu
bile uključene populacije iz kapelsko-velebitske, gor sko
kotarske (veće nadmorske visine – altituidinalne ra se)
i mosorsko-biokovske sjemenske jedinice. Slika 2
prikazuje distribuciju provenijencija uključenih u prva
istraživanja varijabilnosti obične bukve u Hrvatskoj.
Pokus je osnovan u rasadniku Šumarskog instituta,
Jas trebarsko u 4 ponavljanja 22. prosinca 1994. godine


2


na površini od 180 m.