DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/2008 str. 37     <-- 37 -->        PDF

M. Ivanković, S. Bogdan, Gr. Božič: VARIJABILNOSTVISINSKOG RASTAOBIČNE BUKVE ...Šumarski list br. 11–12, CXXXII (2008), 529-541
Slika 6.Dizajn pokusa Kutinska Garjevica


Figure 6 Design of the Kutinska Garjevica trial


pro venijencija. U tablici 3 prikazan je tijek osnivanja
po kusa i broj uključenih provenijencija. U ovom su ra du
obrađeni podaci prikupljeni s pokusa osnovanih u
tre ćem ciklusu osnivanja pokusa, dakle s pokusa iz
1998. godine, kada ih je širom Europe osnovano 28.


Kako na svim pokusima nisu zastupljene sve provenijencije,
tako i hrvatski i slovenski pokus nemaju
sve provenijencije zajednički zastupljene. Stoga je u
ra du obrađeno i analizirano isključivo 15 provenijencija
koje su zajedničke na oba pokusa (Tablica 4).


Tablica 3.Ukupni broj pokusa i provenijencija uključenih u
europska istraživanja varijabilnosti obične bukve
od 1985-2007. godine


Table 3
Number of trials and provenances included in
european research project on common beech
variation from 1985 till 2007.


godina osnivanja
year of
establishment
broj provenijencija
number of
provenances
broj pokusa
number of trials
1985-198818817
199515123
19988328
2007287
Ukupno (total):45075


Tablica 4.Opći podaci o istraživanim provenijencijama koje su zajedničke za obje analizirane pokusne plohe


Table 4
Basic data on studied provenaces which are common for the two analysed trials


No.Oznaka
Label
Zemlja
Country
Provenijencija
Provenance
Geog. duljina
longitude
Geog. širina
latitude
m.n.v.
altitude
15FBretagne1°9’48°22’180
213BSoignes4°25’50°50’110
314NLAarnink6°44’51°56’45
417GBWestfield3° 25W’57°40’10
521DKGrasten, F. 4139°35’54°55’45
623STorup13°12’55°34’40
731DUrach (BW)9° 27’48°28’760
835AHinterstoder14°6’47°43’1250
940PLTarnawa22°20’49°28’540
1046CZDomazlice -Vyhl.12°46’49°24’760
1148CZJablonec N. N.15°14’50°48’760
1251CZHorni plana - Ce14° 0’48°51’990
1353SLOPostojna Masun14°23’45°38’1000
1464CZNizbor14°0’50°0’480
1567PlBilowo 115, 11618°10’54° 20’250


Statistička obrada podataka – Statistical analysis