DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/2008 str. 39     <-- 39 -->        PDF

M. Ivanković, S. Bogdan, Gr. Božič: VARIJABILNOSTVISINSKOG RASTAOBIČNE BUKVE ...Šumarski list br. 11–12, CXXXII (2008), 529-541
visine biljaka u slovenskom pokusu imale su provenijencije
P- 23 (Torup) iz Švedske (184,70 cm) i Danske
P-21 (Grasten, F 413) s prosječnom vrijednošću visina
od 178,10 cm.


U hrvatskom pokusu, provenijencija iz Slovenije
P-53 (Postojna – Masun) ima najveći postotak preživ je
lih biljaka u iznosu od 59,3 %, a slijedi je sa 58,0 %
pre živjelih biljaka provenijencija iz Češke P-51 (Hor ni
plana – Ce). Najmanje preživljenje biljaka imaju
Dan ska provenijencija P-21 (Grasten, F 413) sa 26 % i


sa svega 21% preživjelih biljaka provenijencija P-67
(Bi lowo 115,116) iz Poljske.


To su ujedno i provenijencije s najmanjom pro-
sječnom visinom biljaka. Provenijencija P-21 ima srednju
vri jednost visina 126,1 cm, a P-67 108,5 cm.
Pro ve ni jen cija P-21 jako je loša na oba pokusa.


Najveće prosječne visine biljaka na hrvatskom po ku
su zabilježene su kod provenijencija P-05 (Bre tag ne),
Francuska s iznosom od 197,7 cm i P-31 (Urach),
Nje mačka sa 180,3 cm.


Tablica 6.
Deskriptivna statistika za svojstvo visine biljaka obične bukve u dobi od 2+8 godina u hrvatskom
pokusu provenijencija


Table 6
Descriptive statistics for the plant heights at age of 2+8 yrs in the Croatian beech provenance test


Provenijencija
ProvenanceNMinumum
Minimum
Artim. sredina
Mean
Maksimum
MaximumSt. Dev.CV
Preživljenje (%)
Survival (%)
P058430197,737078,139,556,0
P317225180,340585,747,548,0
P644528175,140083,947,930,0
P176555172,044076,144,343,3
P538940167,738066,439,659,3
P404660160,531060,737,830,7
P518725160,040082,851,858,0
P355730157,832073,546,538,0
P234345152,629564,342,228,7
P135730145,630572,749,938,0
P145147142,335065,546,034,0
P467635138,830063,245,550,7
P486325136,940084,461,642,0
P213935126,130059,947,526,0
P673237108,524546,442,821,3


Testiranjem provenijencija na dva različita staništafield GB). Dakle, riječ je o provenijencijama sa spo po
jedine su se provenijencije pokazale fenotipski sta -sob nošću tzv. opće prilagođenosti.
bil nima (P-05 Bretagne F, P-31 Urach D, P-17 West -


Slika 7.Prosječne visine istraživanih provenijencija na dva različita staništa (pokusa)


Figure 7Average heights of studied provenances at two different trials


Provenijencije sa specifičnom adaptacijom, odnos noP-46 Domazlice iz Češke i P-67 Bilowo iz Poljske (Tab kao
fenotipski nestabilne pokazale su se provenijencije:li ca 5 i 6, Slike 7 i 8).
P-13 Soignes iz Belgije, P-14Aarnink iz Ni zo zemske,