DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/2008 str. 5     <-- 5 -->        PDF

SADRŽAJ –CONTENTS


IZVORNI ZNANSTVENI ČLANCI – ORIGINAL SCIENTIFIC PAPERS
UDK 630* 907 : 569 + 221 + 231 (001)
Anić,I., S. Mikac:Struktura, tekstura i pomlađivanje dinarske bukovo-jelove
prašume Čorkova uvala


Structure, Texture and Regeneration of Dinaric Beech-fir Virgin Forest of Čorkova Uvala505


UDK 630* 453 (001)
Matošević, D. M. Pernek, M. Županić:Fauna lisnih minera na hrastovima (Quercusspp.)
u Hrvatskoj i njihova štetnost


Leafminers as Pests on Oaks (QuercusSpp.) in Croatia517


UDK 630* 561 Fagus sylvatica L. (001)
Ivanković,M., S. Bogdan, G. Božič:Varijabilnostvisinskograsta obične bukve
(Fagus sylvaticaL.) u testovima provenijencija u Hrvatskoj i Sloveniji


European Beech (Fagus sylvaticaL.) Height Growth Variability in Croatian
and Slovenian Provenance Trials529


STRUČNI ČLANCI – PROFESSIONAL PAPERS
UDK 630* 156
Frković, A.:Reintrodukcija divokoze na Sjeverni Velebit


Reintroduction of Chamois in Northern Velebit543


UDK 630* 945
Meštrić, B.:Digitalizacija šumarskog lista
Digitization of Journal of Forestry551


UDK 630* 867
Domac,J., Z. Benković, T.Starčić:Razvitak održive industrije drvenog ugljena
Development of a Sustainable Charcoal Industry555


ZAŠTITAPRIRODE – NATURE PROTECTION
Arač,K.:Mala bijela čaplja(Egretta garzettaL.)562
Cerovečki,Z.:Divokozjak–Doronicum columnaeTen.563


KNJIGE I ČASOPISI(znanstveni i stručni) – BOOKS AND MAGAZINES(Scientific and Professional)
Jakovac,H.: Predstavljene knjige:Atlas šumskih oštećenja iAtlas bolesti i štetnika


na drveću i grmlju564
Harapin,M.:Atlas bolesti i štetnika na drveću i grmlju566
Grospić,F.:L’Italia forestale e montana567
Gračan,J.:Klimatske promjene i šumska genetska raznolikost570


ZNANSTVENI I STRUČNI SKUPOVI – SCIENTIFIC AND PROFESSIONAL MEETINGS
Tijardović,M.:Ljetna škola o gospodarenju mediteranskim šumama u promijenjenim
okolišnim uvjetima573
Dundović, J.:3. Hrvatski dani biomase 2008./10. Europski dani biomase regija 2008.
“Obnovljivi izvori energije – biomasa: Električna i toplinska energija, bioplin i biogoriva”577


OBLJETNICE – ANNIVERSARIES
Ivančević,V.:Deset godina nakon stravične pogibije šestorice šumarskih znanstvenika582


IZ HR VAT SKO GAŠUM ARS KO GADRUŠTVA– FROM THE CROATIAN FORESTRY ASSOCIATION
Grospić,F.:HŠD – ogranak Zagreb – ostvaren davno planirani izlet u UŠPNašice583
Delač,D.:ZAPISNIK 3. sjednice Upravnog i Nadzornog odbora HŠD-a588


IN MEMORIAM:
Idžojtić,M.:Josip Karavla(1933 – 2008)601


Napomena: Uredništvo ne mora uvijek biti suglasno sa stavovima autora