DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/2008 str. 57     <-- 57 -->        PDF

STRUČNI ČLANCI – PROFESSIONAL PAPERSŠumarski list br. 11–12, CXXXII (2008), 555-561
UDK 630* 867
Šumarski list br. 11–12, CXXXII (2008), 555-561
UDK 630* 867


RAZVITAK ODRŽIVE INDUSTRIJE DRVENOG UGLJENA


DEVELOPMENT OFA SUSTAINABLE CHARCOAL INDUSTRY
Završni rezultati projekta FAO TCP/CRO/3101


Final results of the FAO TCP/CRO/3101 project


123


Julije DOMAC, Zlatko BENKOVIĆ, Tomislav STARČIĆ


SAŽETAK: Cilj projekta koji se provodio od 1. srpnja 2006. do 1. srpnja
2008. bio je pružiti tehničku pomoć za pripremu modernizacije i revitalizacije
in dustrije drvenog ugljena u Hrvatskoj, te šire korištenje biomase kao ob nov lji
vog izvora energije. To uključuje bolje poznavanje i razumijevanje postoje će
proizvodnje drvenog ugljena, ali i pripremu programa modernizacije i
re vitalizacije te jačanje sposobnosti glavnih subjekata za njegovu provedbu.
U Hrvatskoj postoji samo jedan industrijski proizvođač drvenog ugljena –
Be lišće d.d. te više srednjih i manjih proizvođača koji koriste zidane peći.
Osim njih, postoji i više stotina pojedinačnih proizvođača u različitim di je lo vima
Hrvatske koji proizvode u jamama ili zidanim pećima, ali nisu registrirani
za tu proizvodnju. U provedbi projekta sudjelovali su vodeći stručnjaci s
ovog područja iz Hrvatske i Europske unije na projektu, ali i svi relevantni su dio
nici proizvodnog lanca te tržišta za drveni ugljen u Hrvatskoj.


Ključne riječi:drveni ugljen, biomasa, industrija, Hrvatska, FAO


1. UVOD– Introduction
Drveni ugljen je gorivo koje se koristi širom svijeta
– u zemljama u razvoju, drveni ugljen se primarno
koristi za kuhanje u urbanim područjima, dok se u razvijenim
zemljama koristi u metalurgiji te kao gorivo za
roštilje. Korištenje drvenog ugljena poznato je gotovo
tijekom čitave povijesti čovječanstva, a prvi tragovi
po tječu još prije 30 000 godina kada su njime nacrtani
prvi spiljski crteži. Proizvodnja drvenog ugljena datira
još iz Brončanog doba i bila je ključna za razvoj metalurgije,
sve do prijelaza na fosilni ugljen na početku
18. stoljeća. U novije vrijeme, drveni ugljen je ostao
teh nološki važan materijal zbog svojih svojstava upijanja.
Potražnja za drvenim ugljenom i danas je razmjerno
velika i stalno raste. Ukupna svjetska potrošnja se
prema FAO procjenjuje na 40,5 milijuna tona godišnje
od čega samo 19,8 milijuna tona uAfrici.
1


Dr. sc. Julije Domac, Regionalna energetska agencija
Sjeverozapadne Hrvatske, jdomac@regea.org


2


Proizvodnja drvenog ugljena uključuje termičku
šumarstva i vodnog gospodarstva, zlatko.benkovic@mps.hr


Zlatko Benković, dipl. ing., Ministarstvo regionalnog razvitka,


raz gradnju drveta i može se odvijati u otvorenim jama


3


Tomislav Starčić, dipl. ing. Šumarska savjetodavna služba,


ma, pećima ili retortama.Tradicionalna proizvodnja u


t.starcic@suma-ss.hr


Slika 1. Prodaja drvenog ugljena uz cestu u Burkini Faso


Slika 1. Prodaja drvenog ugljena uz cestu u Burkini Faso


(Foto: D. Pešut)