DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/2008 str. 68     <-- 68 -->        PDF

ATLAS BOLESTI I ŠTETNIKANA DRVEĆU I GRMLJU


Šumarskoj struci podarena je još jedna knjiga iz pa to
logije šuma pod naslovom Atlas bolesti i štetnika
na drveću i grmlju.


Knjiga je prevedena s njemačkog jezika, koju su na pi
sali eminentni autori: Prof. dr. Heinz Butin,prof. dr.
Franz Nienhausi dr. Bernd Boehmer. Knjigu su
preveli IvanZrinšćaki ZlatkoLisjak.Pokrovitelj
izdanja je Ministartstvo regionalnog razvoja, šumarstva
i vodnog gospodarstva. Nakladnikje ITD Gaudeamus
d.o.o., Požega. Urednik je Stjepan Blažičević. Ovo
iz danje tehnički su urediliTomislav Čenići Josip
Lis jak. Lektor je Ivica Tomić, dipl. ing. šum. Re cen
zenti hrvatskog izdanja su:prof. dr. Milan Glavaš,
dr. sc. Miroslav Harapin, dr. sc. Milan Pernek, mr.
sc. PetarJurjević, HermanSušnikdipl. ing. šum.,
Ma rijan Aladrović, dipl. ing. šum., Milan Žgela
dipl. ing. šum.


Knjiga ima 280 stranica teksta unutar kojega je 520
izu zetno kvalitetnih i detaljnih fotografija u boji. Po glav
lja idu metodičkim redom: Uvod, Pred go vor hr vat skom
izdanju, Savjeti za zaštitu od ošte ćenja i suz bijanje
njihovih uzročnika, Objašnjenje stručnih pojmova.


Iza toga slijedi sadržaj u skladu s naslovom knjige:
teks tom i slikama obrađeno je 57 taksona,drveća i