DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/2008 str. 78     <-- 78 -->        PDF

smo s korištenjem instrumenta IRGA (Infrafed Gas
Analyzer: Li-Cor 6400, slika 2) kojim su vršena mjerenja
fizioloških procesa u mladim iglicama P. brutie
(fotosinteza, transpiracija, izmjena plinova u iglicama,
WUE, i dr. – Slika 3). Također su uzeti uzorci za
utvrđivanje količine biomase, te je obavljena izmjera
gustoće stabala na odabranoj plohi, izmjera promjera i
debljine kore svih stabala te uzimanje uzorakaPre ss le ro
vim svrdlom. Za određivanje količine mase iglica sru-


Slika 2.Infrared GasAnalyzer (IRGA): Li-Cor 6400


šeno je srednje plošno stablo, te utvrđen broj pršljena,
broj grana u pršljenu s točnom pozicijom svake gra ne,
promjer pršljena i grana, te ukupna masa svježih igli ca
za svaku granu u pršljenu. Na terenu smo se upoz nali i s
lošim zdravstvenim stanjem vegetacije u uvjetima gdje
je godišnja količina padalina oko 500 mm, a transpiracija
ovih sastojina iznosi čak oko 80 % godišnje količine
padalina, što prema izmjerama nije dovoljna
količina vode za dobar uspjeh vegetacije. Uspjeh vegetacije
u ovakvim uvjetima ovisi i o djelovanju stoke, te
učestalih požara na ovome području, kao glavnim čimbenicima
razvoja. Na putu prema pokusnoj plohi prošli


smo središnjim dijelom Krete te vidjeli krajolike s
nepristupačnim kanjonima, kojima je gotovo nemoguć
pristup. Osobito je zanimljivo bilo pro matrati prirodni
razvoj vegetacije na ovim po druč ji ma koji nije pod
utjecajem gospodarskih mjera. Nakon uzimanja uzoraka
na terenu provedena je izmjera uzetih uzoraka u
laboratoriju, te daljnja obrada po dataka, pa se ukazala
prilika za upoznavanje s radom laboratorija Maicha i
istraživačima koji su on dje zaposleni.


Za simuliranje različitih uzgojnih zahvata u uvjetima
nedostatka vode, na ljetnoj je školi predstavljen i
računalni program za modeliranje rasta i prirasta sastojina
pod nazivom GOTILWA+ (“Growth of trees is


limited by water”) kroz kojega je sudionike vodio
autor programa C. Garcia. Kako je voda jedan od glavnih
limitirajućih čimbenika za ekosustave mediteranskog
tipa, već sada postoje jasni pokazatelji kako
promjene u godišnjoj količini oborina te promjene
rasporeda oborina tijekom godine negativno utječu na
šume u Mediteranu. Kako je već istaknuto, prema
rezultatima dobivenim od većine GCM-a (generalnih
cirkulacijskih modela – General Circulation Models) i
nadalje se može očekivati manja količina oborina te
nejednake epizode jakih oborina, stoga je potrebno
naći rješenja za već nastale probleme u mediteranskim
šumama. Program pruža simulaciju novih scenarija
rasta i prirasta mediteranskih šuma glede različitih


načina gospodarenja, a naglašena je široka primjena


Slika 3.Izmjere na mladim iglicama P. brutie