DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/2009 str. 13     <-- 13 -->        PDF

. (


Težina drva – Wood weight (kg)Težina lista – Foliage weight (kg)Težina drva – Wood weight (kg)


Težina drva – Wood weight (kg)
3
3


Volumen lista – Foliage volume (m)Volumen drva – Wood volume (m)


Slika 1.Regresijska analiza ovisnosti težine i volumena drva i lista o promjeru izbojaka i promjeru krošnje, te odnosa između težine
drva i težine lista u panjačama planike


Figure 1Regression analysis of dependence of wood and foliage weight and volume on the diameter of sprout and crown diameter,
and the relation between wood weight and foliage weight in strawberry tree coppice forests


ZAKLJUČCI – Conclusion
Na temelju obrade prikupljenih podataka s pokus -nezavisnih varijabli, na volumen, odnosno težinu drva
nih ploha u panjačama planike na otoku Braču i obav-i lista, mogu se donijeti sljedeći zaključci:
ljenih analiza utjecaja promjera izbojka, visine izbojka


2


1.U panjačama planike na površini od 25 mpokrov i
promjera krošnje izbojka u panjačama planike, kao
no sti 84,79 %, srednje visine 3,34 m (maksimalne