DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/2009 str. 5     <-- 5 -->        PDF

SADRŽAJ –CONTENTS


IZVORNI ZNANSTVENI ČLANCI – ORIGINAL SCIENTIFIC PAPERS
UDK 630* 222 + 539 Arbutus unedoL. (001)
Topić,V., L. Butorac, G. Jelić:Biomasa u panjačama planike (Arbutus unedoL.) na otoku Braču


Biomass in Strawberry Tree Coppice Forests (Arbutus unedoL.) on Island Brač5
UDK 630* 525 + 526 (001)
Prka,M., T. Poršinsky:Usporedba strukture tehničke oblovine jednodobnih bukovih sječina u
sortimentnim tablicama izrađenim primjenom normi HRN (1995) i HRN EN 1316-1: 1999


Structure Comparison of Technical Roundwood in Even-Aged Beech Cutblocks by Assortment


Tables with Application of Standards HRN (1995) and HRN EN 1316-1:199915
UDK 630* 48 + 737 (001)
Zečić, Ž. I. Stankić, D.Vusić,A. Bosner, D. Jakšić:Iskorištenje obujma i vrijednost


drvnih sortimenta posušenih stabala jele obične (Abies albaMill.)


Volume Utilization and Value of Timber Assortmets of Dried Silver Fir (Abies albaMill.) Trees27
UDK 630* 689 (001)
Horvat, G.:Unapređenje poslovanja šumarije razvojem osnovnih funkcija upravljanja
Improvement of Forestry Office Business Operation by Developing Basic Managing Functions39
PREGLEDNI ČLANCI – REVIEWS
UDK 630* 188
Dakskobler,I.: Fitocenološka istraživanja šumskih ekosustava na početku 21. stoljeća


st


Phytocoenological Research in Forest Ecosystems at the Beginning of the 21Century53
UDK 630* 439
Jurjević, P., D.Vuletić, J. Gračan, G. Seletković:Šumski požari u Republici Hrvatskoj (1992–2007)
Forest Fires in the Republic of Croatia(1992–2007)63
ZAŠTITAPRIRODE – NATURE PROTECTION
Arač,K.: Velika bijela čaplja(Egretta albaL.)73


Cerovečki,Z.: Primula auriculaL. –Alpski jaglac, (P. luteaVill., P. alpinaSalisb., P. crenataFuss.)74
Kranjčev,R.: Medvjeđi luk74
IZAZOVI I SUPROTSTAVLJANJA– CHALLENGES AND DEBATES


Getz,D.: Kamo to ide Kopački rit? – Sveopća nebriga za “Dravski ugao” u Baranji75
AKTUALNO – CURRENT NEWS
Tarnaj,I.:Moderni menadžeri i visoka učinkovitost77
Tarnaj,I.:Kako do rezultata?82


Frković,A.: Vodomar, dragulj riječne obale – ptica 2009. godine85
Mlivić,R.:Kako smanjiti rizik od nastanka šumskog požara86
KNJIGE I ČASOPISI – BOOKS AND MAGAZINES (Scientific and Professional)


Franjić,J., Ž. Škvorc:Prof. dr. sc. Ivo Trinajstić:Biljne zajednice Republike Hrvatske


Plant Communitties of Croatia88
Frković,A.: Prva generacija šumarskih tehničara u Hrvatskoj89
Gračan,J.: Journal of Forestry90
Grospić, F.:L’Italia forestale e montana93
Gračan,J.: Silvae Genetica97


IZ POVIJESTI ŠUMARSTVA– FROM THE HISTORY OF FORESTRY


Skoko,M.: Obnovljena stara zgrada Šumarske škole u Karlovcu98
OBLJETNICE – ANNIVERSARIES
Glavaš,M.:60. godišnjica Šumarskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu100


IZ HR VAT SKO GAŠUM ARS KO GADRUŠTVA– FROM THE CROATIAN FORESTRY ASSOCIATION
Schreiber,P.:Posjet HŠD Ogranak Dalmacija-Split Udruženju šumarskih inženjera i tehničara


FBiH i HŠD Mostar101
Jakovac,H.:Alpe Adrija2009.,14. zimsko-športski susret šumara107
Jakovac, H.,J.Dundović:41. EFNS(Donovaly, Slovačka, 8. do 14. veljače 2009.)107
HŠD – ogranak Zagreb:Iz HŠD-a Ogranka Zagreb112


IN MEMORIAM:
Ivančević, V.:Samojlo Kosanović(1932 – 2007)113
Milinović,I.: Teodor Puba Tranger(1914 – 2008)115
Tomić,I.: Krešimir Međugorac(1941 – 2008)116


Napomena: Uredništvo ne mora uvijek biti suglasno sa stavovima autora