DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/2009 str. 69     <-- 69 -->        PDF

P. Jurjević, D. Vuletić, J. Gračan, G. Seletković: ŠUMSKI POŽARI U REPUBLICI HRVATSKOJ (1992–2007)Šumarski list br. 1–2, CXXXIII (2009), 63-72
3.3Sezonska dinamika pojave požara u razdoblju 1992 – 2007.
Seasonal dynamics of fire occurance for the period 1992 – 2007


Promatrajući sezonsku dinamiku požara u proma-Drugo kritično razdoblje pojavljuje se ljeti, u srpnju


tranom razdoblju (Tablica. 5.) uočljivo je da u Repub li -i kolovozu, kada požari u najvećem broju nastaju na
ci Hrvatskoj postoje dva kritična razdoblja.po dručju krša, odnosno mediterana. U tom razdoblju
nas tane 30,8 % od ukupnog broja požara.


Prvo kritično razdoblje javlja se u kasnu zimu i rano
proljeće (veljača, ožujka, travanj) kada najviše požara
nastaje na kontinentalnom području.


Tablica 5.Broj požara prema mjesecima nastanka u razdoblju 1992. – 2007. godine


Table 5Number of fires according to month accurance for the period 1992 – 2007


Godina
Year
Mjesec
Month
Ukupno
Total
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
1993.43711137617521017372
1995.37929412127431109
1996.163856191205510305
1997.7237222616705426711305
1998.69310130365613871441
1999.23327104998211223
2000.646721213931432992011706
2001.13117513661661044299
2002.688420383971176
2003.316106391551951822041532
2004.33111244657311204
2005.2161640117421021147
2006.591094101011255101181
2007.187383696127407212293
Ukupno –Total66287711345692691.0251.2542033420104.293
Prosječno –Average5215125519739015211307
%1,56,716,68,01,66,323,929,24,70,80,50,2100,0


Obzirom na sat pojave požara važno je naglasiti dara je između 13 i 15 sati, dok je u noćnim satima broj
gotovo 70 % požara nastane u razdoblju od 10–17 sati.nastanka požara zanemariv.
U tom intervalu najkritičnije vrijeme za nastanak poža


3.4.Mjesto nastanka požara u razdoblju 1992 – 2007.
Forest sites for the period 1992 – 2007


Osim u državnim šumama gdje je prosječno nastalo
52 % požara, značajan broj šumskih požara nastane na
zapuštenim poljoprivrednim površinama, kao i u privatnim
šumama, odnosno prosječno 48 % svih požara
(Slika 1).


Napuštanjem poljoprivrede mnoge su površine za ras
le u korov, a privatne šume i šumska zemljišta se ne
uređuju.Revitalizacijom i provođenjem protupožarne


preventive na spomenutim površinama doprinijelo bi


se znatnom smanjenju nastanka i širenja požara, a time
bi i državne šume bile pošteđene.


Slika 1.Mjesto nastanka požara


Fig.1Fire site