DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/2009 str. 71     <-- 71 -->        PDF

P. Jurjević, D. Vuletić, J. Gračan, G. Seletković: ŠUMSKI POŽARI U REPUBLICI HRVATSKOJ (1992–2007)Šumarski list br. 1–2, CXXXIII (2009), 63-72
Slika 3.Pregled izgrađenih protupožarnih prosjeka s elementima šumskih cesta u razdoblju 1992 – 2007.


Figure 3Overview of constructed fire lines of elements of forest roads for the period 1992 – 2007


4.2. Motrenje i dojava – Fire surveillance and reporting
Uz izgradnju protupožarnih prosjeka s elementima
šum skih cesta, velika pozornost posvećuje se motrenju
i dojavi požara. Osnovna zadaća uspostavljenog sustava
otkrivanja i dojave požara je što prije otkriti požar i
organiziranim snagama za gašenje u najkraćem roku
do javiti sve podatke o njemu (mjesto pojave, smjer ši re
nja, veličina itd.).


Motrenje i dojava vrše se motrenjem s motrionice
ili motriteljskog mjesta te ophodarenjem pješice ili prijevoznim
sredstvima (brod, motorkotač, osobni auto mo
bil, terensko vozilo itd.).


Sve motrionice i motriteljska mjesta opremljena su
dalekozorom, preglednim zemljovidom područja mo tre
nja, sustavom za dojavu požara, te osnovnim pri čuv nim
alatom za gašenje početnih požara (metlenice,
brentače, sjekire, lopate). Isto tako i ophodnje kada se
vrše različitim vozilima, osim motorkotača,također su
opremljene uređajima za dojavu požara te priručnim
ala tom za početno gašenje požara, (sjekire, lopate,
spremniksvodomitd.).


Proteklih godina motrenje i dojava u HŠ d.o.o. vrši
se sa 85 motrionica i 45 motriteljskih mjesta, a upotpunjuju
se sa 130 ekipa ophodnji. Za radove motrenja do ja
ve prosječno godišnje utroši se oko 60.000 radnih
dana (Slika 4).


Slika 4.Dojava požara


Figure 4Fire alert


Na području Istre motrenje i dojava šumskih požara
orga nizirana je video nadzorom, a takav način motrenja
uskoro će biti uspostavljen i na ostalim područjima
na kršu (mediteran).


Ovako organizirana motriteljsko-dojavna služba
do javljuje preko 60 % požara. Obzirom da u posljednje
vrijeme i građani imaju mogućnosti (zbog mobil


ne telefonije) dojavljivati požare, a što oni i čine, toliki


pos totak dojave požara motriteljsko-dojavne službe


može se smatrati zadovoljavajućim.