DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/2009 str. 72     <-- 72 -->        PDF

P. Jurjević, D. Vuletić, J. Gračan, G. Seletković: ŠUMSKI POŽARI U REPUBLICI HRVATSKOJ (1992–2007)Šumarski list br. 1–2, CXXXIII (2009), 63-72
4.3.Interventne skupine –Interventive teams
Na razini uprava šuma podružnica na području krša
osnovane su i osposobljene interventne skupine radnika
koje su opremljene vozilom ili brodom, odgova rajućim
alatom i opremom za sječu stabala i izradu


4.4. Preventivne uzgojne mjere –
U okviru ovih mjera provode se njega sastojina,
prorjeđivanje sastojina, posebno u blizini prometnica,
kresanje i uklanjanje suhog granja. Uz to intenzivno se
održavaju protupožarne prosjeke s elementima šumskih
cesta, održavaju se protupožarne prosjeke u kontinentalnom
dijelu Republike Hrvatske i poduzimaju se i


protupožarnih prosjeka, u svrhu zaustavljanja daljnjeg
širenja požara. Takvih skupina u Hrvatskim šumama


d.o.o.trenutno je 21.
Prevential silviculture measures


druge potrebne mjere koje su u funkciji zaštite šuma od
požara.


Prosječno svake godine na površini od 500–600 ha
re dovito se provode šumsko-uzgojni radovi kresanja i
ukla njanja suhih grana i ostalog lako zapaljivog i goriva.


4.5. Provođenje informativno-promidžbenih aktivnosti
Implementation of informational – promotional activities


Sukladno svojim planovima zaštite šuma od požara,
kao i Programom aktivnosti u provedbi posebnih mjera
zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku,
Hrvatske šume d.o.o. provode i promidžbene aktivnosti
u tu svrhu, svake godine na svim prilazima šumama,
kao i uz prometnice, postavljaju se znakovi upozorenja
i zabrane loženja vatre, opasnosti od požara itd.


U tu svrhu postavi se preko 3.000 komada takvih
zna kova, ponajprije u šumama I. i II. stupnja opasnosti
od požara. Postavljaju se i jumbo plakati na 300 mjesta


uz glavne prometnice, kojima se stanovništvo i turisti
upo zoravaju o ulozi šuma u životu čovjeka i štetnosti
za šume koje požari mogu prouzročiti.


Posebno intenzivna promidžba provodi se u srpnju i
kolovozu kada je i najveća opasnost od šumskih požara.
U tom vremenu putem javne i komercijalnih tele vizija
emitiraju se TV spotovi kojima se građanima
skreće pozornost na opasnost od šumskih požara i ape-
lira na njihovu pozornost glede izazivanja požara. Isto
se čini i putem državnih i lokalnih radio postaja.


5. ULAGANJAU ZAŠTITU ŠUMAOD POŽARAU RAZDOBLJU 1992 – 2007.
Investments in forest fire protection for the period 1992 – 2007
Tablica 6.Prosječno godišnje ulaganje u zaštitu šuma u razdoblju 1992. – 2007.


Table 6Average annual investments in forest prevention for the period 1992 – 2007


Naziv rada
Activity
J.M.
Unit
Prosječno godišnje
izvršeni radovi
Average annual activities
Prosječno godišnje
uložena sredstva (kn)
Average annual investment (kn)
Izrada i nadzor projekta
Project design and supervisionkm111,752.217.479
Osmatračka p.p. služba
Patrol servicerd54.703,5922.086.646
Izrada promatračnica
Construction of lookoutskom.6,31350.000
Održavanje promatračnica
Maintenance of lookoutskom.10,65185.596
Izrada p.p. prosjeka s el. cesta
Construction of fire linesha102,46527.654
Održavanje p.p. prosjeka
Maintenance of fire linesha1.391,593.118.722
Izrada p.p. prosjeka s el. cesta
Construction of fire lineskm273,0037.833.826
Održavanje p.p. prosjeka s el. cesta
Maintenance of fire lines (f. roads)km784,0328.872.351
Postava znakova upozorenja
Setting up warning signskom.735,46195.360
Radovi na suzbijanju požara
Fire supression actionsha220,34443.943
Čuvanje šuma –Guarding forestsrd35.548,7918.914.402
Ukupno –Total 114.745.979