DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/2009 str. 75     <-- 75 -->        PDF

ZAŠTITAPRIRODE – NATURE PROTECTION
VELIKABIJELAČAPLJA(Egretta alba L.)


Ptice iz porodice čaplji dobro su
pri lagođene za hranjenje u plićacima
vodenih površina gdje vrebaju
pli jen uz pomoć svojih dugih nogu,
čekajući ili se krećući vrlo oprez no,
gotovo nečujno, zauzimajući
pri tome različite položaje tijela.
Pli jen hvataju uz pomoć dugog
vra ta i kljuna. Let im je polagan sa
skupljenim vratom u obliku slova
S (za razliku od roda, žličarki, ibisa
i ždralova, kojima je vrat u letu na pri
jed ravno pružen), a noge su
pru žene unazad i vire iza repa.


Velika bijela čaplja naraste u
du žinu do 100 cm, s rasponom kri la
140–170 cm, te ima 1–1,5 kilogram
težine. Po veličini je slična


si voj čaplji, s nešto manjim raspo-


Slika1.
Osim vodenih površina velike bijele čaplje hranu često traže na poljoprivrednim
površina. Na slici u društvu lisice koja nije obraćala pozornost na velike bijele


nom krila. Boja perja je potpuno
čaplje.


bijela. Kljun odraslih jedinki je žu


te boje, dok je u mladih jedinki najprije
svijetlo crvene boje, koja kasnije požuti. Za vrijeme
gniježđenja vršni dio kljuna pocrni, dok osnova
ostaje žute boje. Noge su tamno smeđe do crne boje, a
za vrijeme gniježđenja tibia postane žućkasto smeđa.
Glasanje joj je snažno i grakćuće. Gnijezdi na području
južne Europe. Za vrijeme gniježđenja ima produžena
ramena krilna pera.Ve zana je za plitka vodena podru


čja uz rijeke, ribnjake i močvare. Gnijezda gradi u
kolonijama uz vodene površine, najčešće u trščacima,
ali i na drveću. Gnijezdi od travnja do lipnja. Gnijezdo
je grubo građeno od trske ili suhih grana. Nese 3–6 svijetloplavih
jaja veličine oko 60 mm. Na jajima sjedi
mužjak i ženka oko tri i pol tjedna. Mladi ptići su
čučavci, i u gnijezdo im roditelji do nose hranu oko


mjesec dana kada napuštaju gnijez do.
Potpuno se osamostale u idućih
šest tjedna. Hrane se ribama, vodozemcima,
glodav ci ma te raznim
insektima i njihovim ličinkama.


U Hrvatskoj je gnjezdarica.
Gni jezdi u Kopačkom ritu i Krapje
đolu. Dio populacije u Hrvatskoj
bo ravi na zimovanju, kada je susrećemo
izvan površina gniježđenja.


Velika bijela čaplja je strogo
zaš tićena svojta u Republici Hr vat skoj.


Tekst i fotografije:
mr. Krunoslav Arač, dipl. ing. šum.


Slika 2.Velike bijele čaplje i sive čaplje u letu.