DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/2009 str. 9     <-- 9 -->        PDF

. (


Osnovni strukturni podaci o istraživanim


panjačama planike prikazani su u tablici 1. Iz tablice je


vidljivo da u panjačama planike na trajnim pokusnim
plohama u Gornjem Humcu na otoku Braču uz planiku
pridolaze i ostale vrste drveća: crnika, zelenika i veliki
vrijes. Prema podacima utvrđenim na pokusnim pod


2


plohama 19 i 20, površine po 25 m, u mješovitim
panjačama planike, crnike i zelenike pokrovnosti 84,79
% (planika 38,07 %) i srednje visine 3,34 m (planike
3,60 m, maksimalna 4,25 m), volumen drva iznosi


333


0,276 m(planike 0,136 m), a volumen lista 0,044 m


3


(planike 0,027 m), dok u panjačama pokrovnost 98,41
% (planike 63,09 %) i srednje visine 3,62 m (planike


4,01 m, maksimalna 4,50 m), volumen drva iznosi


33


0,405 m, a volumen lista 0,066 m.
Osim utvrđivanja drvne i lisne mase u panjačama
planike istraživana je i univarijantnom i multivarijantnom
regresijskom analizom utvrđena ovisnost težine,
odnosno volumena drva i lista o promjeru izbojka, visini
izbojka i promjeru krošnje, kao nezavisnih varijabli.
U tablici 2 prikazane su statističke vrijednosti izmjerenih
izbojaka planike, a u tablici 3 korelacijski koeficijenti
između promatranih varijabli.