DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/2009 str. 105     <-- 105 -->        PDF

štite šuma kao jedan od pet glavnih prioriteta: “Zaštitnedručja, željeznice, ceste, itd.) i moraju biti očuvane na
šume osiguravaju ljude i infrastrukturu (naseljena po-jednakoj razini u cijeloj državi.


Održavanje zaštitnih šuma


Za dugoročno održavanje i potpomaganje zaštitnihnoga stanja na reprezentativnome mjestu, veličine otprišuma,
Švicarska je Vlada zajedno sa znanstvenicima ilike 1 ha (područje uzorka), pa potom odlučiti koje nužne
drugim terenskim stručnjacima razvila strategiju “Odr-mjere poduzeti te postaviti ciljeve – korak po korak.
živ razvoj zaštitnih šuma” (SIPF).


Učinci svake takve intervencije motre se duže vri-


Kakvo stanje šume mora biti prema zadanim uvje-jeme, dokumentiraju se i analiziraju. Na kraju projekta
tima, ovisit će o potencijalnim prirodnim opasnostima,procijenjuje se do kojeg razmjera su postavljeni ciljevi
posebice lokaciji. Na primjer, koliki je broj stabala potre-ispunjeni.
ban da se određena šumska površina osigura od lavina.
Stručnjaci mogu izravno na terenu odrediti da li postoji


Prevela Maja Glavaš
potreba za djelovanjem, usporedbom trenutnoga i želj-


IZ SVIJETAKUKACA– FROM THE WORLD OF INSECTS


KLEOPATRA


Na cijelom Sredozemlju kao i uzduž jadranske oba le
i na otocima kleopatra (Gonepteryx cleopatraL.) je
posvuda raširen danji leptir. Njegovu ljepotu uočit će
svatko tko iole obrati pozornost na prirodne prostore u
kojima leti ovaj leptir. Nalazimo ga skoro na svim staništima
osim šumskih, osobito na područjima gariga i
rijetkih makija, uz poljske i ostale putove, ukratko, posvuda
gdje ima mnogo sunca i gdje cvate mnogo biljnih
vrsta čije cvjetove marljivo oblijeće u potrazi za


Sl. 2. Gozba na glavicama strička na otoku Mljetu


nektarom. Osobito rado posjećuje cvjetove nekih biljaka
iz porodice glavočika (Asteraceae).Srodan je i
sličan našem žućku (Gonepteryx rhamniL.), samo je
neznatno veći a na krilima mužjaka neki dijelovi su
bla gonarančasti.


Prehrambena biljka gusjenica kleopatre su vrste u
rodu krkavina (Rhamnus). Leptiri lete od svibnja do
kra ja listopada, mjestimice u dvije generacije.


Slike i fotografije:
Sl. 1. Kleopatra na cvjetovima vratiželje


Dr. sc. Radovan Kranjčev, prof.