DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/2009 str. 13     <-- 13 -->        PDF

V.Topić, L. Butorac, Z. Đurđević, B. Kekelić, G. Jelić: UTJECAJ TIPAKONTEJNERANARAST I RAZVOJ ...Šumarski list br. 3–4, CXXXIII (2009), 121-134
Tijekom proizvodnje sadnica u rasadnicima razvijenost
korijena kontrolirala se u tri navrata. Utvrđeno je
kako korijenov sustav običnog čempresa ima jednostavnu
arhitekturu sa žilom srčanicom i brojnim i vrlo tankim
postranim žiljem.


Istraživanjima je utvrđeno da je razvijenost sadnica
čempresa različita, ne samo kod različitih, već i kod
iste vrste kontejnera. U prvoj analizi korijenovog sustava,
četiri mjeseca nakon sjetve, proraslost busena
kod sadnica čempresa, pogotovo slabije razvijenih, bila
je vrlo slaba u svim tipovima kontejnera (slika 2).Tek
je krajem mjeseca listopada i početkom studenog proraslost
busena bila zadovoljavajuća kod bolje razvijenih
biljaka u kontejnerima Bosnaplast 12, ali ne i u
kontejnerima Bosnaplast 18 i PVC tuljcima 7/24. U
PVC tuljcima korijenov sustav bolje se razvija i bogatiji
je žiljem nego u kontejnerima Bosnaplast 18, a pogotovo
u kontejnerima Bosnaplast 12 (slika 4). Unutar
jed ne vegetacije, kod biljaka u ovim kontejnerima nije


3.2.Rezultati istraživanja u šumskoj kulturi–
Krajem 2003. godine na pokusnoj plohi “Podi” kod
Šibenika (slika 6) obavljeno je pošumljavanje s jednogodišnjim
sadnicama običnog čempresa proizvedenim
u rasadnicima u Omišu i u Šibeniku.


Pokus smo postavili u istim stanišnim uvjetima, ali s
dva načina pripreme tla za pošumljavanje i tri tipa kontejnera.
Promatrali smo 828 biljaka posađenih u tri
odvojena bloka površine 40 x 50 m. Odmah nakon sadnje
čempresa obavljene su izmjere na biljkama u svrhu
praćenja njihovog razvoja po vrsti i tehnologiji uzgoja i
sadnje, te utvrđivanje postotka preživljavanja. Na plohi
su svake godine u razdoblju od 2003. do 2008. godine,
kod svih posađenih biljaka izmjerene njihove visine i
utvrđeni postotci preživljavanja, a podaci su prikazani u
tablici 2 i slikama 7 i 8. Iz podataka prikazanih u tablici
2 vidljivo je da se krajem prvog vegetacijskog razdoblja,


utvrđeno spiraliranje korijenovog sustava ili je ono vrlo
malo (slike 3 i 5), ali proraslost busena, pogotovo kod
sla bije razvijenih biljaka, nije zadovoljavajuća.


Zbog toga, uzgoj sadnica običnog čempresa u kontejnerima
PVC 7/24, pa i u kontejneru Bosnaplast 18 , trebao
bi biti nešto duži od jedne vegetacije, a maksimalno
dvije vegetacije. Ovi kontejneri pozitivno su utjecali na
rast i razvoj čempresa u rasadnicima i u njima su proizve
dene kvalitetne sadnice za pošumljavanje.


Dobro ishranjena biljka i kvalitetni korijenov sustav
važne su varijable i dobra pretpostavka budućeg preživljavanja
i rasta sadnica nakon presađivanja.Velike
biljke imaju veći korijenov sustav koji može rasti u
dubljim horizontima tla, gdje vlaga može biti dostupna
i za vrijeme suhih razdoblja, dok manji kontejneri, kao
što je Bosnaplast 12, skraćuju rast korijena i reduciraju
dostupnost bioelemenata i vode biljci te na taj način
utječu na njezin rast i razvoj, što su terenska istraživanja
i potvrdila.


Research results in forest culture


uzevši u obzir sve tipove kontejnera i metode pošumljavanja,
preživljenje biljaka običnog čempresa kretalo u
velikom rasponu od 28,0 % do 78,8 %. Najbolji rezultati
registrirani su na podrivanom tlu riperom, i to s posađenim
biljkama iz kontejnera PVC 7/24 (78,8 %), zatim
biljkama iz kontejnera Bosnaplast 18 (62,5 %) te biljkama
iz kontejnera Bosnaplast 12 (61,3 %). Na pokusnoj
plohi utvrdili smo da je postotak preživljavanja
biljaka običnog čempresa posađenih klasičnom metodom
u iskopane jame 50 % niži nego kod biljaka posađenih
na riperom podrivanoj površini, i to kod svih
tipova kontejnera (tablica 2). Tri godine nakon sadnje
podaci o preživljavanju se nešto razlikuju od onih iz
prve godine, a nakon treće godine nije registrirano daljnje
sušenje biljaka.


Tablica 2.Prosječne visine biljaka običnog čempresa i njihov postotak preživljenja po vrsti kontejnera i načinu sadnje u prvih
5 godina


Table 2
Average heights of common cypress plants and the percentage of survival according to container type and way of
planting in the first five years


Pošumljavanje sadnjom na podrivanom tlu riperom –Afforestation by planting on soil undermined by riper
Tip kontejnera
Container type
Broj
posađenih
biljaka
Number of
plants
Visina
posađenih
biljaka
Height of
plants 2003
Visine biljka u godini, cm
Plants height in a year, cm
Preživljenje biljaka u godini, %
Survival plants in year, %
2004200520062007200820042005200620072008
Bosnaplast 121376,9014,3927,1637,1643,7148,4061,353,348,948,243,1
Bosnaplast 181768,8917,0332,7743,3450,5655,9762,561,457,957,957,4
PVC tuljak 7/2419816,1030,1246,9360,5268,0474,7978,876,373,273,273,2
Pošumljavanje sadnjom u jame –Afforestation by planting into holes
Bosnaplast 12506,8713,5620,5629,0634,3838,4428,024,020,020,020,0
Bosnaplast 18508,8414,0022,9032,3940,3044,7236,032,030,030,030,0
PVC tuljak 7/2421716,2426,5837,5443,3550,8054,5443,839,238,237,837,3