DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/2009 str. 15     <-- 15 -->        PDF

V.Topić, L. Butorac, Z. Đurđević, B. Kekelić, G. Jelić: UTJECAJ TIPAKONTEJNERANARAST I RAZVOJ ...Šumarski list br. 3–4, CXXXIII (2009), 121-134
Slika 8.Regresijska analiza ovisnosti visine biljaka običnog čempresa u šumskoj kulturi o vrsti kontejnera i načinu sadnje


Figure 8Regression analysis of dependence of plant height of common cypress in forest culture on the type of container
and way of planting


važan kriterij kod ocjene uspjeha pošumljavanja je ipogotovo Bosnaplast 12 posađene u iskopane jame dinjihov
visinski rast i razvoj. Kao i kod postotka preživ-menzija 40 x 40 x 40 cm.
ljenja najveći visinski rast imale su sadnice iz PVC


Regresijskom analizom utvrdili smo ovisnost postotuljka
7/24 posađene na riperanoj površini u odnosu na


tka preživljenja i visine biljaka na pokusnoj plohi o
sadnice proizvedene u kontejnerima Bosnaplast 18 i


vrsti kontejnera i načinu sadnje (slike 7 i 8). Sadnice