DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/2009 str. 16     <-- 16 -->        PDF

V.Topić, L. Butorac, Z. Đurđević, B. Kekelić, G. Jelić: UTJECAJ TIPAKONTEJNERANARAST I RAZVOJ ...Šumarski list br. 3–4, CXXXIII (2009), 121-134
običnog čempresa koje su rasle u većim kontejnerima i


2


na podrivanom tlu riperom imaju veću visinu (r=


2


0,972) i veći postotak preživljenja, (r= 0,792) nego
biljke posađene u jame. O primjeni strojne obrade tla
pri podizanju šuma na kršu i njenog učinka na uspjeh
pošumljavanja pisali su, kako u svijetu tako i kod nas,
mnogi autori (Meštrović1964, Dereta1968,
Matić1978, 1981,MatićiPrpić1983, Tomašević1983,
1990, 1995).


U petoj godini, kada su obavljene zadnje izmjere na
plohi, biljke običnog čempresa iz polietilenskih tuljaka,


3


vo lumena 923 cm, posađene na riperanoj površini ima le
su prosječnu visinu 74,5 cm, maksimalnu 181,0 cm, a
po sađene u iskopane jame 54,5 cm, maksinalna 128,0 cm
(slike 9 i 10), dok je prosječna visina biljaka čempresa iz
kontejnera Bosnaplast 18 na podrivanom tlu riperom iznosila
55,9 cm, maksimalna 138,0 cm, a u iskopanim jamama
44,7 cm, maksimalna 93,0 cm. Najmanji visinski
prirast imale su biljke iz kontejnera Bosnaplast 12, na
podrivanom tlu riperom pro sječna visina iznosila je
48,4 cm, maksimalna 101,0 cm, a u iskopanim jamama
prosječna visina je bila 38,4 cm, maksimalna 76,0 cm.


Slika10.
Obični čempres posađen u jame, pet godina nakon sadnje,
ploha Podi


Figure 10Common cypress planted into holes, five years after
planting, plot Podi


(Foto: V. Topić)


dovoljno podataka na temelju kojih se može zaključiti


o velikoj prednosti uzgoja sadnog materijala u kontejnerima
s većim volumenom i pošumljavanja na podrivanoj
površini, odnosno nedostacima pošumljavanja s
jednogodišnjim sadnicama čempresa, pogotovo slabije
razvijenim i iz kontejnera s malim volumenom i klasičnim
načinom pošumljavanja u jame.
Analizom posađenih biljaka običnog čempresa
utvr dili smo kod svih tipova kontejnera, pogotovo kod
kontejnera s malim volumenom kao što je Bosnaplast
12, da su se, godinu dana nakon pošumljavanja, osušile
sve slabije razvijene sadnice, koje su imale malu visinu
stabljike i slabo razvijen korijenov sustav.


Iznijeti podaci pokazuju da je obični čempres vrlo
upotrebljiva vrsta za pošumljavanje krša, pogotovo kod
podizanja mješovitih kultura, ali samo pod uvjetom da


Slika9.Obični čempres na podrivanom tlu riperom, pet godina
nakon sadnje, ploha Podi


Figure 9Common cypress on soil undermined by riper five years
after planting, plot Podi


(Foto: V. Topić)


Rezultati petogodišnjih proučavanja razvoja biljaka
običnog čempresa na pokusnoj plohi Podi, daju nam


se upotrijebi kvalitetan sadni materijal, i to dvogodišnje


3


sadnice iz većih kontejnera volumena 900 do 1000 cm,
te da se sadnja obavi na vrijeme i stručno uz njegu koja
mora biti obavezna u prvim godinama nakon sadnje.
Usavršavanjem tehnologije pošumljavanja, postotak
preživljenja, kao kriterij, više i nije toliko limitirajući u
izboru vrsta kao što su rast i razvoj.


4. ZAKLJUČCI – Conclusions
Ovim istraživanjima smo utvrdili jaku vezu između
fizičkih karakteristika kontejnera i razvoja sadnica
običnog čempresa u rasdniku i šumskoj kulturi.Volumen
kontejnera izravno je utjecao na rast i razvoj biljaka
čempresa. U većim su kontejnerima proizvedene
kvalitetnije biljke većih visina, promjera vrata korijena,
težine stabljike, težine korijena, ukupne dužine
korijena i ukupne težine biljke.


Najveću vrijednost morfoloških svojstava utvrdili
smo u PVC tuljcima, zatim u kontejnerima Bosnaplast


18, a najmanju u kontejnerima Bosnaplast 12, što je izravno
utjecalo i na rast i razvoj biljaka nakon obavljenog
pošumljavanja. Također je veličina kontejnera
imala i vrlo pozitivan utjecaj na kvalitetu korijenovog
sustava. Biljke čempresa u PVC tuljcima bolje i pravilnije
razvijaju postrano žilje, nego u kontejnerima Bosnaplast
18 i pogotovo Bosnaplast 12. Osim toga, i
de formacije korijenovog sustava u tuljcima je manja,
što čini ove sadnice kvalitetnijim i vrlo upotrebljivim
pri pošumljavanju. Rezultati ukazuju kako je dužina