DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/2009 str. 7     <-- 7 -->        PDF

IZVORNI ZNANSTVENI ČLANCI – ORIGINAL SCIENTIFIC PAPERSŠumarski list br. 3–4, CXXXIII (2009), 121-134
UDK 630* 232.3 (001) Cupressus sempervirens var. pyramidalisNyman


UTJECAJ TIPAKONTEJNERANARAST I RAZVOJ SADNICAOBIČNOG
ČEMPRESA(Cupressus sempervirens var. pyramidalis Nyman)
U RASADNIKU I ŠUMSKOJ KULTURI


EFFECT OF CONTAINER TYPE ON GROWTHAND DEVELOPMENT OF SEEDLINGS
OF COMMON CYPRESS (Cupressus sempervirens var. pyramidalisNyman)
IN NURSERIESAND FOREST CULTURES


1
1231


Vlado TOPIĆ, Lukrecija BUTORAC, Zoran ĐURĐEVIĆ, Branko KEKELIĆ, Goran JELIĆ


SAŽETAK: Rast i razvoj sadnica običnog čempresa (Cupressus sempervirens
var. pyramidalisNyman) koje su se uzgajale u različitim kontejnerimapratio se tijekom jedne godine uzgoja u rasadnicima u Omišu i u Šibeniku, te
pet godina u šumskoj kulturi, posađenim na podrivanoj površini riperom i uiskopanim jamama 40 x 40 x 40 cm na pokusnoj plohi Podi kod Šibenika.


Korištena su tri tipa kontejnera: Bosnaplast 12, Bosnaplast 18 i PVC tuljak
7/24, koji su napunjeni standardnom mješavinom treseta i zemlje u omjeru 2:1.
Sjetva u kontejenrima je obavljena 23. travnja 2003. godine. Nakon nicanja biljaka
obavljene su izmjere i analize jednogodišnjih biljaka u rasadnicima i u laboratoriju.
Izmjere su obavljene sukcesivno svaka dva mjeseca u 3 navrata.
Varijable koje su proučavane u rasadnicima i laboratoriju bile su: visina stabljike,
promjer vrata korijena, težina korijena, ukupna dužina korijena, prosječni
promjer korijena, težina stabljike, ukupna težina biljke, odnos težine stabljike i
korijena. Na pokusnoj plohi Podi su svake godine u razdoblju od 2003. do 2008.
godine, kod svih posađenih biljaka, izmjerene njihove visine i utvrđeni postotci
preživljenja. Volumen kontejnera po zitivno je utjecao na morfologiju jednogodišnjih
biljaka u rasadnicima i njihov bolji rast na plohi, pogotovo kod biljaka
posađenih na podrivanom tlu riperom. Najveće i najkvalitetnije biljke u rasadnicima
proizvedene su u PVC tuljcima, kontejnerima s volumenom od 923 cm3i
s odnosom visine i promjera 3,4; zatim u kontejnerima Bosnaplast 18 volumena
220 cm3, te najmanje u kontejnerima Bosnaplast 12 volumena 120 cm3. Istraživanjima
je utvrđeno da su biljke u kontejnerima s većim volumenom imale i bolji
rast na terenu te veći postotak preživljenja.


Ključne riječi:čempres, rasadnik, kontejner, sadnica, morfološka
obi lježja, visinski rast, preživljenje.


1. UVOD – Introduction
Čempres je vrsta šumskog drveća koja od prirodezemlje. U nas se uzgaja u primorskim krajevima, a na
dolazi u sjevernom Iranu, MalojAziji, Egejskim otoci -mno gim lokalitetima priobalnog i otočnog dijela sred ma,
Kreti, Cipru, odakle se proširio na čitavo Sredo-
nje i južne Dalmacije prirodno se obnavlja, ali ne tvori
prostrane šumske sasatojine, nego raste u većim i ma


1


Dr. sc. VladoTopić, mr. sc. Lukrecija Butorac,


njim skupinama. Najviše je zastupljen u okolini Ore-


Goran Jelić, dipl. ing. šum., Institut za jadranske kulture i melio


bića, Župe dubrovačke i južnije, a pojedinačna stabla


raciju krša, Put Duilova 11, 21000 Split, vlado.topic@krs.hr


2
po javljuju se i u toplijem submediteranu na području


Mr. sc. Zoran Đurđević, Hrvatske šume d.o.o. Zagreb, Uprava
šuma Split, Kralja Zvonimira 35, 21000 Split


Obrovca, Knina,Vrlike i Sinja (Marčić1924,Balen


3


Branko Kekelić, dipl. ing. šum., Hrvatske šume d.o.o. Zagreb,


1937,Matković1962, Topić1990, Vidakovići


Uprava šuma Split, Šumarija Šibenik, Josipa bana Jelačića 1,


Fra njić2004).


22 000 Šibenik