DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/2009 str. 78     <-- 78 -->        PDF

ZAŠTITAPRIRODE – NATURE PROTECTION


KULIK SLJEPČIĆ (Charadrius dubius SCOP.)


Kulik sljepčić naraste u dužinu
oko 15 cm s rasponom krila oko
45 cm, te ima do 50 grama težine,
pa ga po veličini možemo usporediti
s vrapcem od kojega je neznatno
veći. Boja perja leđa, krila i
zatiljka glave je sivo smeđa i stapa
se s bojom pijeska. Prsa imaju crnu
prugu koja obavija vrat. Očna i nadočna
pruga je crna, a iznad crnog
čela je široka bijela pruga. Na donjim
dijelovima tijela boja perja je
potpuno bijela. Važna karakteristika
za prepoznavanje je istaknuti
žuti očni prsten oko crnog oka.
Kljun je crn sa malom žutom os no vom
donjeg dijela kljuna. Noge su
svijetlo žućkaste. Mlade ptice ima ju
slabo izražen očni prsten, prsna


Slika 2. Stanište na Dravi kod Repaša.


pru ga je nepotpuna, čelo je žućkasto
bez nadočne pruge. Spolovi su
međusobno slični.


spru dovima rijeka, jezera i šljunčara. Gnijezdi dva puta
od travnja do svibnja i u srpnju. Gnijezdo je u male nom


udubljenju u šljunku ili pijesku oskudno obloženo travkama.
Nese 4 svijetlo žutih jaja s tamno smeđim i sivim
mrljama. Jaja su po izgledu slična okolnom šljunku.Veličina
jaja je oko 35 mm. Na jajima sje di mužjak i ženka
oko tri i pol tjedna. U slučaju da se približimo gnijezdu
jedan od rodi telja pokušati će nama ili svom ne prijatelju
odvući pažnju od gnijezda glumeći lak plijen s povrijeđenim
obješenim krilom. Mladi pti ći su potrkušci
koje roditelji hra ne oko četiri tjedna. Hrane se insek tima,
njihovim ličinkama i ma njim mekušcima.


U Hrvatskoj je selica gnjezdarica prisutna od ožujka
do kraja rujna. Gnijezdi u dolinama Save i Drave, rijekama
u Dalmaciju i na Pagu. Za selidbe možemo ga
opaziti i izvan područja gniježđenja.


Slika 1. Kulik sljepčić na šljunčari u Gabajevoj Gredi


Kulik sljepčić je strogo zaštiće na svojta u Republici
Hrvatskoj.


Glasanje mu je svojstveno nalik na zvuk frule. Leti
vrlo brzo i vješto, a na tlu brzo trči. Živi na području go -
Tekst i fotografije:
tovo cijele Europe. Vezan je za vodena područja na


mr. Krunoslav Arač, dipl. ing. šum.