DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/2009 str. 79     <-- 79 -->        PDF

ZAŠTITAPOLARNIH PODRUČJAI LEDENJAKA
NA POŠTANSKIM MARKAMA


Zbog klimatskih promjena, sve su


glasniji znanstvenici: Zemlji prijeti
katastrofalni scenarij. Preveliko ispuštanje
onečišćenja u atmosferu stvara


(1)
učinak staklenika, zbog čega se
može očekivati topljenje leda, povećanje
razine mora, potapanje nekih
obalnih gradova, pretvaranje mnogih
obradivih površina u pustinje. Čuju se
i mišljenja da bi se svijet mogao suočiti
s kataklizmama velikih razmjera,
od velikih migracija, ratova za vodu i
drugo. Stoga ne treba čuditi da se sve
više u ljudi stvara svijest da je potrebno
štititi okoliš, i to ne više samo deklarativno.Što se to zapravo zbiva s arkti


čkim ledom? Prema naj novijim istraživanjima
u SjedinjenimAmeričkim
Državama otprilike 80 posto arktičkog
leda moglo bi nestati do 2040.
godine, umjesto do 2100. kako se do
sada predviđalo. PovršinaArktičkog
oceana prekrivena ledom potkraj
ljeta 2040. godine mogla bi iznositi
milijun četvornih kilometara, nasuprot
današnjih 4,6 milijuna. Najnovije
pro gnoze govore da bi Arktik
praktički mogao ostati bez leda za 32
go dine, dok su raniji modeli Državnog
sveučilišta uWashingtonu (UW)
iAmeričke oceanske i atmosferske
uprave (NOAA) taj rok bili pred vid jeli
tek za kraj 21. stoljeća (Vjesnik,
4/5. travnja 2009.).


Imajući na umu da je oko 10
posto kopnene površine Zemlje prekriveno
ledenjacima, ledenim masama
u kojima je “zarobljeno” više
od 75 posto slatke vode u svijetu, i


Slika 1.Prigodni poštanski blok Republike Hrvatske posvećen zaštiti polarnih područja
i ledenjaka


Slika 2.Ohranitev polarnih območjih in ledenikov, poštanski blok od dvije marke
Republike Slovenije


ledenjaci su postali top temom znanstvenih istraživanja.
Odlamanje i otapanje ledene ploče Larsen B 2002 na
Antarktičkom šelfu, navodi primjera radi Marko
Pavić,ploče osam puta veće od našeg najvećeg otoka
Krka, zaprepastilo je znanstvenu zajednicu. Nitko nije
predviđao tako brz razvoj događaja u tom smjeru. Postoji,
naime, opasnost da bi njihovim otapanjem diljem
svijeta moglo, kako je to naprijed istaknuto, dovesti do


Stakleni učinak predstavlja sklonost atmosfere da doprinosi zagrijavanju
Zemlje, na način da propušta Sunčevo zračenje, no
djelomično i upija određenu količinu, koja povratno zrači sa
Zem lje. Povećani učinak staklenika u cjelini povećava prosječne
tem perature na Zemlji.


znatnog povišenja morske razine. Stoga, pažljivo se
prate posljedice globalnog zagrijavanja na postojanje i
razvoj ledenjaka.


To, kako se sve to više naziva, planetarno zatopljenje,
prouzročio je sam čovjek. Od početka 19. stoljeća
ra zina ugljičnog dioksida (CO) u atmosferi narasla je


2


go tovo za polovicu, uglavnom zbog povećane uporabe
fosilnih goriva, onečišćenja atmosfere i uništavanja šu ma
(drveće upija CO).Toje pojačalo učinak staklenika


2


i učinilo da se Zemlja zagrije. NaArktičkom polu oto ku
iza šezdesetih godina prošlog stoljeća ljetne tem perature
porasle su za 2 stupnja. Zbog otapanja lede njaka morska
razina se svake godine povećava za neko liko milime