DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/2009 str. 80     <-- 80 -->        PDF

tara. Rast od samo 50 cm mogao bi imati dramatične


(2)
učinke na priobalne gradove i atole. Što se pak šuma
sjevera tiče, one će tamo gdje bude toplije i vlažnije proširiti
svoj areal na današnja travnata područja, a one pak
crnogorične i na pojas tundre.To, među tim, ne vrijedi za
tamošnje sisavce i ptice, poput po larnog medvjeda, polarne
lisice, morževa, pingvina. Pri mjerice, zbog klimatskih
promjena njegova zavičaja, topljenja leda na
Sjevernom polu, već sada je polarni medvjed prisiljen
preplivavati velike udaljenosti u potrazi za ledenom santom,
dok arktička lisica, stanovnik tundre, iz godine u
godinu sve dulje nosi mnogo tanji i čokoladno smeđi
“kaput”, za razliku od onog bijelog krznenog plašta u
kakvome je obično na slikama.


Moglo bi se pokazati da je planetarno zatopljenje
najveća promjena u okolini što ju je ikad izazvala ljudska
aktivnost. Godine 1997. protokol iz Kyota bio je
prvi pokušaj u nastojanju da se ispuštanje ugljičnog dioksida
stavi pod nadzor. Na žalost, u tome nije do kraja
uspio. Da bi se to realiziralo, trebat će se što hitnije prebaciti
s fosilnih goriva na obnovljive izvore, kao što je
primjerice sunčana energija.


Imajući na umu sve do sada iznijeto, ne treba čuditi da
je Hrvatska pošta (i ne samo ona) odlučila izdati poštanske
marke posvećene problemu zaštite polarnih područja
i ledenjaka, a vezano uz napore znanosti da se ti
problemi što bolje izuče i razriješe. Naime, 2007./08. go-


Atol je koraljni otok koji su tijekom mnogih godina izgradile aktivnosti
koraljnih životinja i drugih organizama.


dina proglašena je Međunarodnom polarnom godinom,
koja je u ožujku 2009. i okončala. Marke, njih dvi je, izda
ne u obliku bloka veličine 112 x 73 cm, tehnikom vi-
še bojnog offsetnog tiska tiskao je čakovački Zrinski.
Au tor likovnog rješenja je Hrvoje Šercar, grafički dizajner
iz Zagreba. Nominalna vrijednost bloka-marki je
10,00 kn (2 x 5,00 kn), a u promet je stavljen zajedno s
pri godnom omotnicom prvoga dana (FDC) 27. ožujka
2009. u nakladi od 30.000 primjeraka.


Ovaj prikaz okončat ćemo upitom već spomenutog
Marka Pavića, autora propagandnog letka izdanog povodom
tog izdanja, a koji glasi: Što mi kao pojedinci možemo
učiniti na zaštiti polarnih područja? Iako smo,
navodi autor, ne samo daleko od njih (ledenjaka), nego
smo i mala država, ipak možemo dati svoj doprinos. Kao
nacija možemo planirati održivi razvoj koji ne će dodatno
ugrožavati Zemlju, a kao pojedinci možemo štedjeti
i učinkovito trošiti, bolje planirati i smanjiti svoj “otisak”
u emisiji stakleničkih plinova, kako bismo pomogli svi ma
na planetu. Pavić vjeruje da će i izdanje ove prigodne
marke imati određen utjecaj i pridonijeti podizanju svijesti
o potrebi zaštite polarnih područja i ledenjaka.


Marke na istu temu izdala je i pošta našeg sjeverozapadnog
susjeda Slovenija, “ukrasivši” ledenjake usp je lim
crtežima polarnih medvjeda, morževima, kitovi ma,
pingvinima i polarnom lisicom, kojima je topljenje ledenjaka
neposredna prijetnja.


Alojzije Frković


OSORŠĆICA


U gradu Osoru preko mosta prelazimo iz otoka Cresa
na otok Lošinj. Najviši vrh otoka jeTelevrin (589 m) na
gori Osoršćici koja je po obližnjem Osoru, nekad kopnenom
vezom spojenom s otokom Lošinjom, i dobila ime.
Preko šume hrasta crnike i crnog jasena, dijelom nalik
na visoku makiju, uz mnoštvo ciklama u proljeće (Cyclamen
repandumS.S.) podižemo se prema planinarskom


domu Sv. Gaudenta (276 m) koji je smješten na istaknutom
mjestu sa širokim pogledima uokolo. Kad u proljeće
cvate crni jasen(Fraxinus ornusL.) pogled nam kruži
po okolnim padinama iz čijeg zelenila izranjaju veće ili
manje hrpe bijelih rascvalih jasenovi stabala, a zrakom
se širi ugodan i opojan miris.


Za nepunih sat i po može se dobro označenom stazom
dospjeti doTelevrine. Odavde su vidici nešto ma nji
prema Osoru, prema istoku i prema onim lagunama
istočno od grada jer ih zaklanja razmjerno prostrana
šuma primorskog bora i borovice. Na zapadnoj strani
otvorenoj prema moru pozornost nam privlače strme i
razlomljene stijene sa zanimljivim geomorfološkim


napore ovuda se može i proći i upoznati najslikovitije
dijelove gore Osoršćice i cijelog otoka Lošinja. Put od
vrhaTelevrine možemo nastaviti grebenom prema jugu
i spustiti se na otočku magistralnu cestu kod Nerezina.


Ljepotu krajolika Osoršćice najbolje ćemo doživjeti
u proljeće kad još nema visokih temperatura i kad je


de taljima uzduž donje polovice padine. Uz povećane


Donji dijelovi Osorščica u proljeće
ŠUMARSKI LIST 3-4/2009 str. 81     <-- 81 -->        PDF

hod po kamenjarama gornjeg dijela ugodniji a okoOsoršćica je desetak kilometara duga i prosječno
sebe susrećemo mnoge proljetnice u cvatnji. Osorski2,5–3 km široka planina.
bis kup Gaudencije blagoslovom je oslobodio otok od
zmi jaljutica.


S BOŽURIMANAZELENOJ ŽBEVNICI


Ćićarija i Učka omeđuju Istru sa sjevera i istoka. Prelazeći
Planik (1272 m), Ćićarija se prema sjeveru i sjeverozapadu
uzdiže u obliku više vapnenačkih stepenica.
Njezin greben izduljen oko 30 km u smjeru sjeverozapad-
jugoistok dobro se oslikava s ceste južno od Buzeta
prema Marincima. Dok se ujutro podnožje s dijelom Buzeštine
i Buzetom na uzvisini još prekriva bijelim maglama,
visoravan Ćićarije sjaji okupana suncem.


Najzapadnije i najviše uzvišenje Ćićarije, udaljeno
tek koji km od slovenske granice, je zelena Žbevnica
(1014 m). Od malog ćićarijskog mjestašca Bresta, gdje
obitava tek nekoliko žitelja Ćića, osobitog govornog izričaja,
12 km sjeverno od Buzeta, za nepun sat ne suviše
naporna hoda eto nas na Žbevnici. Put nas vodi u donjoj
polovici šumom, a u višim predjelima prolazimo livadama
punim raznolikih boja i mirisa. Ćićarija je u tom
zapadnom dijelu golih travnatih vrhova i zaravni, prostranih
zelenih udolina i s malo vapnenastih stijena na
površini.


U širem prostoru Žbevnice jednoličnost travnatih
pros tora prekida više većih ili manjih vrtača, također
oze lenjelih, ali s drugim biljnim vrstama. Po rubovima
vr tača te na velikim travnatim površinama pozornost
nam privlače mnogobrojni grmovi velelisnog božura
(Paeonia corallinaRetz.).Ako ovamo navratimo tijekom
mjeseca svibnja uživat ćemo u nesvakidašnjim susretima
i ljepoti ove naše zaštićene vrste. Božuri su
na zočni širom Ćićarije, a na Žbevnici ćemo ih susresti
sve do najviših predjela planine. Uz božure je mnogo i


GROMOTULJA


Doći na veliki otok Cres a ne posjetiti mjesto Lube-
nice, znači učiniti veliki propust. U Lebenicama se ima


Populacija božura na Žbevnici


drugih cvatućih vrsta pa Žbevnica mjestimice pruža utisak
pravog cvjetnog perivoja. Značajno mjesto u njemu
zauzimaju i brojni primjerci kovilja (Stipa pennataL.)
čiji sivo bijeli cvatovi poput valova giblju se u planinskom
povjetarcu. Ljiljan zlatan (Lilium bulbiferumL.)
kao da se u cvatnji natječe s božurima sve do vrha. Šume
su znatno niže i zauzimaju na Ćićariji zamjetne površine
u udolinama,.


Radi takvih reljefnih i vegetacijskih značajki, oko
mot ri daleke vidike na sve strane. Možda je najljepši
onaj prema središnjoj Istri koju iz ptičje perspektive otkri
vamo kao prostor nemirna uzbibana reljefa s mnogo
ze lenila. Pogledi prema zapadu sežu do zapadnih obala
Istre, gradića uz nju i do mora.


U LUBENICAMA


mnogo toga naučiti i vidjeti, osim što ćemo uživati u je


dinstvenim vidicima budući se prastaro naselje smje


stilo na vrhu vapnenačkog grebena.


Jedna od lubeničkih zanimljivosti je i biljka trajnica
gromotulja (Alyssumsp.). U proljeće je zatičemo na
mnogim mjestima unutar naselja te skoro da i nema
prikladnog staništa koje nije naselila. Kako se odlikuje
mnogobrojnim žutim cvjetovima, njezini grmovi su
pravi ukras čiju ljepotu dugo pamtimo jer je naprosto
srasla sa zidovima kuća, olucima, tornjem jedne od pet
crkava i crkvica, krovištima i starim gradinama koje su
nekad okruživale ovo jedinstveno naselje.


Tekst i fotografije:
Dr. sc. Radovan Kranjčev, prof.


Gromotulja u Lubenicama na otoku Cresu