DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/2009 str. 82     <-- 82 -->        PDF

AKTUALNO – CURRENT NEWS


MITO I KORUPCIJAKROZ POVIJEST


Mito i korupcija, kao gotovo neizbježno zlo današ njeg
vremena, zbog prirode ljudi kao takvih, svoje porijeklo
vuče iz pradavnih vremena ljudske civilizacije, a danas se
manifestira u svom specifičnom obliku, primjereno stupnju
modernog oblika organizacije današ njeg svijeta.


“Dar” za uslugu (mito) u početnim zajednicama nije
smatran kao zlo, već je smatran kao izvršavanje prešutnog
ugovora o uzajamnosti,do ut des. PetronijeArbiter je u
svom Satirikonu sažimlje u poslovicimanus manum la vat,“
ruka ruku mije”. Na korupciju kao društveno zlo po či
nje se ukazivati tek kada se evolucijom društvenih
za jednica počinju razlikovati tzv. “javne stva ri” (res publi
ca). Korupcija, kao neizostavni pratitelj svih civilizacijskih
društvenih zajednica počinje se tretirati kao štetna
društvena pojava od Rimskog carstva i prati sve društ ve ne
forme do naših dana. Njena razornost u svim druš tvi ma
izravno je proporcionalna vremenu njena trajanja. Ne suzbijati
je, značilo bi pristajanje na razaranje društva. Kada
je pravno formulirana, postaje pojavni oblik kriminala.


Poznate povijesne ličnosti, koje su to možda postale i
uz korupciju, s povijesne distance više ne propitujemo o
možebitnom (ne)poštenju. Koga je dovraga briga da li su
Julije Cesar, Napoleon ili Bismark bili skloni korupciji.
Njihovo pretpostavljeno nepoštenje skloni smo zanemariti,
no pogubno bi bilo zanemarivati korupciju u egzaktnom
vremenu u kojemu mi živimo, jer korupcija ozbiljno
šteti kvaliteti naših života, kao i korektnosti naših međusobnih
odnosa. S gledišta sveprisutnog nepoštenja u suvremenom
društvu, Bertol Brecht se iro nično pita: “Što je
provala banke prema osnivanju ban ke”? Istovremeno legendarni
francuski predsjednik Charles de Gaulle zaključuje:
“savršenstvo iz evanđelja nikada nije dovelo do
carstva”.Već davno Diogen Laerćanin ustvrđuje da “veliki
lopovi vješaju male”.


Od postignuća velikana u povijesti pamtimo njihova
velika djela, ne moralizirajući o putovima do njihovih
ostvaranja. Ostvarenja velikih projekata uvijek su “čista”,
dok mnoštvo moralnih zamjerki nalazimo kod onih koji
su u istim nastojanjima zabilježili poraz. “Jao poraženima”!
(Vae victis), izgovorio je pred Rimljanima Breno,
vođa Gala, odgovarajući na primjedbe da su vage za mjerenje
zlata kao otkupnine nepošteno namještene.


Rimsko carstvo, bez sumnje je ishodište pojma države
i organiziranog društva, a što je neminovno stvorilo
devijacije morala, budući su javni poslovi i privatni interesi
bili upravo pogodan odnos koji će generirati ko rupciju,
koja će u konačnici znatno pridonijeti propa sti ove
epohalne društvene tvorevine.


O skandalima u antičkoj Grčkoj koji imaju obilježja
korupcije govori slučaj nestanka novca iz Akropole u
Ateni 324. g. pr. Kr., kojega je tu pohranio Harpal, rizničarAleksandara
Makedonskog. Za nestanak dijela tog
novca biva optužen Demosten, što je imalo za posljedicu
njegov izgon izAtene, baš u vrijeme održavanja Olimpijade.
Po povratku iz progonstva, prije nego li će izvršiti
samoubojstvo, Demosten zaključuje: “Zavidite onomu
koji se dopušta potkupiti, a smijte se ako to prizna. Mrzite
onoga koji ga pokušava optužiti”. Da bi se shvatile
ove riječi Demostena treba znati da su korupcija i demagogija
uAteni, gradu demokracije, bile komplemetarne,
te da je središnje mjesto korupcije bio sud, kao središnje
mjesto u Ateni. Koje li koincidencije s našim prilikama!
Govoreći o svom iskustvu Platon ističe: “Kada
sam vidio tolika učinjena nedjela, povukao sam se od tadašnjih
bijeda (misli na zvaničnike). No, poslije se dogodilo
da su neki moćnici na sud doveli našeg prijatelja
Sokrata, osudili ga i ubili. Što sam više proučavao sve to,
činilo mi se sve teže uspjeti pošteno upravljati državnim
poslovima. Zakon i običaji sve su se više korumpirali, toliko
da sam na kraju ostao ošamućen. Shvatio sam tada
da se naraštaji ljudi neće moći osloboditi tih nedaća, sve
dok političku vlast ne dobiju filozofi”.


Kao paradigmu poštenja naspram korupcije za antičke
Grčke nudi opis sljedećeg događaja: Spartanski vojskovođa
Kalikrat, koji je junački poginuo u boju, u
velikoj novčanoj stisci za sebe i svoju vojsku, hladno je
odbio 50 000 mina u zamijenu za neku uslugu, dometnuvši:
“ne prodajem se za nepravednu stvar”. Da sam ja
Kalikart, “prihvatio bih”, rekao mu Kaleandar, jedan od
njegovih zapovijednika. “I ja bih prihvatio”, uzvratio je
vojskovođa “da sam Kaleandar”.


Prema Plutarhovoj priči spominje se još jedna legendarna
anegdota, koja ukazuje na opće načelo da su pri
ostvarenju postavljenih ciljeva sva sredstva dopuštena.
Naime, savjetnici Filipa II Makedonskog rekoše svom
gospodaru: “Grad koji želiš osvojiti jest neosvojiv”. “Ma
kako to, zar nije moguće uvesti ni zlatnog ma garca”?
kažu, da je slušajući savjetnike dometnuo otacAleksandra
Velikog.


Rim (Roma)


Procjenjuje se da se u IVstoljeću poslije Krista pojavio
akrostih R.O.M.A, (Radix Omnium Malorum Avaritia,
“korijen je svih zala lakomost”), dakle u vremenu
kada je politička korupcija poprimila divovske razmjere.


Ilustrativna je priča Plutarha iz tog doba koji oslikava


trijumvira Marka Licija Krasa, koji je prema Plutarhovu