DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/2009 str. 83     <-- 83 -->        PDF

opisu postao najbogatiji čovjek svog doba u tadašnjem
poznatom svijetu.Svoje profite izvukao je iz vatre i rata,
učinivši javne nesreće svojim najvećim izvorima prihoda,
navodi Plutarh. Kao trijumvira Sirije ubili su ga
Parti, a s vremenom je njegovo ime postalo sinonimom
za golemo bogatstvo sumnjiva porijekla. Stanje u Rimu
tog doba oslikava Salustije, koji je bio dobar poznavatelj
prilika kao povijesničar i kao visoki dužnosnik u jednoj
provinciji. Ostalo je zabilježeno, da ga je od osude za nepošteno
stečena bogatsva spasio Cesar, kojemu je u znak
zahvale kupio vilu uTivoliju kraj Rima. U tom vremenu,
prema vlastitom mišljenju, najveći i najčestitiji čuvar
rimskog erara, Katon Cenzor, pretrpio je preko četrdeset
optužbi za korupciju, što indicira stanje morala tadašnjeg
vremena. Upravo se Katonu Cenzoru pripisuje glasovita
izreka: “Ceterum ceneso Carthaginem essedelendam”,
(Uostalom, mislim da Kartagu treba razoriti). Zašto se
Katon toliko ljutio na Kartagu? Razlog ljutnje vidjeli su
neki u osobnim Katonovim interesima koje je ugrožavala
Kartaga, a oni se svode na činjenicu da je Kartaga izvozila
ulje koje je Katon na veliko proizvodio. Koliko je
Rim bio zahvaćen porocima, pokazuje činjenica da je Ciceron
bez ograda hvalio politiku klijentelizma, prak su
pre poruka, gorljivu zaštitu posebnih interesa, ciljano dari
vanje kao i “sindikalnu” zaštitu kategorija. Uz izdašne
darove starim i novim prijateljima Jugurta, koji se došao
obraniti od “sramotnih optužbi” pred Senatom, odlazeći
iz Rima, promatrao ga je s uzvisine rekav ši: “o grade potkupljivi
i zreo za propast, ako bi se na šao kupac”!


Uspješno i sretno nedjelo zove se vrlina, zaključio je
Seneka. Od IVstoljeća stvari su se znatno pogoršale, a
najpohlepniji u iznudama bili su nadzornici, koji su
svoje položaje kupili novcem nepošteno zarađenim na
državnim dužnostima. Odijela namjesnika bila su napravljena
od samih džepova, može se pročitati u Juliju
Cesaru, Bertolta Brechta.


Oportunisti su spasili narod, tvrdio je Ciceron, a iznuđivanje,
ulagivanje, korumpiranje i spletkarenje uz
ognjište moći (dovoljno blizu da se možeš ugrijati, ali ne
toliko da se možeš sažeći) nečisto je umijeće koji svaki
dobar nemoralist njeguje.


Srednji vijek i reformacija


Nastupom tzv. “barbarske ere”, po konačnom raspa du
Rimskog carstva, nastavlja se civilijazijska evolucija,
koja će dovesti do ranog srednjevjekovlja, praćena dekadencijom
društva i korupcijom kao pogonskom snagom.
Generatori takvih odnosa postaju vladajuće strukture,
Crkva i plemstvo, koje će u konačnici dovesti do nebrojnih
ratova, rapidnog propadanja preostalih moralnih zasada,
crkvenog raskola, te kasnije, do Reformacije,
ko jom će se razobličiti amoral institucija, nositelja ovlaštenja
i vlasti. Padom Bizantskog carstva i prodorom
Osmanlija, 1453. godine, Stari kontinent za dugo razdoblje
cementira vazalni odnos gospodara i podanika, o nekolicini
moćnika ovisilo je mnoštvo poniznika. Osim


društvenih promjena, tijekom čitave epohe srednjevjekovlja,
sukob između protukorupcijskog ideala kršćanskog
morala i stvarnosti korištenja moći, bio je više od
prolazne zgode, tim više jer će na kraju imati trajne posljedice
za daljne evolucijske pomake, koje će korupcijski
fenomen ostvariti, zajedno sa praksom mita tijekom
vremena. Živeći svoje živote u tom vremenu, mnogi, pogođeni
u ostvarivanju svojih legitimnih prava korupcijom
i mitom, s ironijom primijećuju: “Živimo u zlatno
doba, zlatom se može sve kupiti”.


Dekadencija papinskog dvora postiže svoju kulminaciju
za pontifikataAleksandraVI (Rodrigo Borgia), čiji
je izbor bio posljedica puta sazidanog od bezočnosti. Da
bi udovoljio potrebama svojih ambicija i ambicijama
svoje djece (bilo ih je sedmero, a među njima i sin mu
Cesare Borgia), osniva ured za “prodaju oprosta od grije
ha” Datarija, kojemu je imao neposredni pristup. Ova
opačina bez primjera u povijesti, dovest će na kraju do
Reformacije Martina Luthera i još jedne crkvene podje le.
Na scenu je doveden Protestantizam kao nova vjerska
doktrina. Oslobođeni patine prošlosti ka toličke kulture,
pripadnici ovog, novog kršćanskog pravca, utemeljuju
novu etiku, koja će dovesti do pragmatizma u rađanju
dobitnog poduzetničkog duha, koji će u mnogome odrediti
zbivanja u ranom kapitalizmu. U svojim “Pismima”,
iz tog vremena, Francesco Petrar ca piše: “Zlato stvara
roba od slobodnog čovjeka i slo bodnjaka od roba, razrješuje
kraljeve. Zbog njega ljudi sijeku slavu hrabrih,
umnih i lijepih”.


Na zasadama protekle epohe rađa se Machiavelizam u
poimanju politike, koja se shvaća kao: “moć i lukavstvo;
svaka moralna napetost iz nje je isključena; unijeti u nju
moral mogu samo naivci. Ljudi koji vode politiku i vrte se
oko moći, na svakoj njenoj razini, provode djelatnost koja
se prevodi u samovolju, prepotenciju i nezakonito bogaćenje.
Uostalom, većina promatrača i aktera iz tog vremena
slaže se u jednom (pa i Machiavelli) da je korupcija
odsutnost vrline. Neporočne ljude je teško imati za prijatelje,
dapače, nije lako ni pristati na njihovu stranu. Konačno,
ljudi u drugim ljudima mrze svoje vlastite poroke.


Ovo burno razdoblje dovodi do pojave antisemitizma
u Europi, upravo na valu svekolikog moralnog sloma
izaz vanog korupcijom, mitom, lihvaranjem i lakomoš ću,
a što će, gledajući na ostvarenu budučnost, imati tragične
posljedice sve do današnjih dana. Trgovačka
djelatnost Židova uvelike je pridonijela rađanju antisemitizma,
koji nastaje u krilu aristokracije kao dužnika.


Od apsolutizma do Francuske revolucije


Sedamnaesto stoljeće u Francuskoj, ponajprije je stoljeće
korupcije koja je dosegla vrhunac i imat će za posljedicu
izbijanje revolucije 1789. godine. Istovremeno,
to je doba moralizma. Promatrači zbivanja u francuskom
društvu toga vremena, ne bez cinizma, zaključuju:
“Ako je točno da se porok ne može uništiti, umi jeće tih
koji vladaju jest u tome da ga usmjere prema javnom