DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/2009 str. 20     <-- 20 -->        PDF

I. Trinajstić, Z. Cerovečki: ASOCIJACIJA Festuco drymeiae-Fagetum MAGIC 1978 (Aremonio-Fagion) ... Šumarski list br. 5–6, CXXXIII (2009), 249-256
Slika 1. Areal vrste Festuca drymeia Mert. et Koch (Conert 1994 prema Meusel i dr. 1965, dopunjeno za područje Hrvatske)


Figure 1 Range of Festuca drymeia Mert. et Koch (According to Conert 1994, from Meusel and. Co. 1965, with addition for Croatia)


Asocijaciju Festuco drymeiae-Fagetum, kao što je
poznato, opisao je i detaljno fitocenološko-sintaksonomski
analizirao Magic (1978) u Slovačkoj. Nešto
kasnije navedenu šumsku zajednicu proučava u slovenskom
dijelu Macelja Cimperšek (1988), ali pod svojim
imenom (“Festuco drymeiae-Fagetum Cimperšek
1988”), a jednu fitocenološku snimku iste zajednice iz
hrvatskoga dijela Macelja donosi i Cerovečki (2002).
Međutim, treba istaknuti da asocijaciji Festuco drymei ae-
Fagetum pripadaju dijelom i one sastojine koje je iz
Strahinjščice Regula-Bevilacqua (1978) označila
kao “Fagetum illyricum boreale festucetosum drymei ae”.
Osim togaHruška dell’Uomo (1977) opisuje iz
Mo slavačke gore posebnu subasocijaciju Luzulo-Fagetum
festucetosum drymeiae (M. Wraber) Hruška


1974. Tek nedavno as. Festuco drymeiae-Fagetum bila
je, između ostaloga, predmetom fitocenološko-sintaksonomskih
istraživanja i u slavonskom dijelu Hrvatske. Na
Požeškoj i Mokroj gori proučavao ju je Baričević
(2002), a na Dilju Škvorc (2006).


Ovom prigodom, radi što potpunijih spoznaja o flori stičkoj
strukturi as. Festuco drymeiae-Fagetum, dono simo
i podatke iz Hrvatskoga zagorja u sjeverozapadnoj
Hrvatskoj. Na taj način, na prostoru između Save i
Drave povezuju se podaci o florističkom sastavu navedene
šumske zajednice od Macelja na zapadu preko
Ravne gore, Strahinjščice i Ivančice u Hrvatskom zagorju,
s onima iz Moslavačke gore u Podravini, te Požeške,
Mokre gore i Dilja u Slavoniji.


MATERIJAL I METODE – Material and Methods
Sveukupni floristički sastav as, Festuco drymeiae-potječu iz Ravne gore, snimke 4, 10, 12, 13 i 16 iz Stra-
Fagetum iz sjeverozapadne Hrvatske prikazan je na hinjščice, snimke 6, 9 i 18 iz Ivančice, te snimke 11, 17,
analitičkoj tablici 1, koja je sastavljena na temelju 20 19 i 20 potječu iz Macelja.
fitocenoloških snimaka. Snimke 1, 2, 3, 5, 7, 8,14 i 15