DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/2009 str. 23     <-- 23 -->        PDF

I. Trinajstić, Z. Cerovečki: ASOCIJACIJA Festuco drymeiae-Fagetum MAGIC 1978 (Aremonio-Fagion) ... Šumarski list br. 5–6, CXXXIII (2009), 249-256
Lathyrus niger . + . . . . . . . . . . . . . . . . . . I 1
Sorbus torminalis . . + . . . . . . . . . . . . . . . . . I 1
Tamus communis + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I 1
Iris graminea . . + . . . . . . . . . . . . . . . . . I 1
Buphthalmum salicifolium . . . . . . . . + . . . . . . . . . . . I 1
Pratilice (Companion species):
Elementi razreda
(Class elements)
Quercetea robori-petraeae
B Castanea sativa . . . . 1.1 . . . . . . . . . . . . . . . I 25
C Luzula luzuloides . +.3 . . . . +.2 . + 1.3 1.3 +.2 +.2 + . +.3 . + . . III 54
Hieracium sylvaticum + + . . . . . + +.3 . . +.3 . + . +.3 . + . . III 4
Serratula tinctoria . 1.3 + . . . . . . . . . . . . . . . . . I 26
Circaea lutetiana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.3 I 25
Festuca heterophylla +.2 +.2 +.2 . . . . . . . . . . . . . . . . . I 2
Solidago virgaurea . . . . . . . . + . . + . . . . . + . . I 2
Luzula pilosa +.3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I 1
Polypodium vulgare . . . . . . . . . . + . . . . + . . . . I 1
Thelipteris phegopteris . . . . . . . . . + . . . . . + . . . . I 1
Oxalis acetosella . . . . . . . . . . . . . . . . . . + + I 1
Pteridium aquilinum . . . . . . . + . . . . . . . . . . . . I 1
Vaccinium myrtillus . . . . . . . + . . . . . . . . . . . . I 1
Genista tinctoria . . + . . . . . . . . . . . . . . . . . I 1
Hieracium racemosum . . + . . . . . . . . . . . . . . . . . I 1
Lathyrus montanus . . . . . . . . . . + . . . . . . . . . I 1
D Polytrichum formosum . . . . . . . . . . . . . +.2 . . . . . . I 1
Ostale (Others):
A Picea abies . . . . . . . + . . . . . . . . . . . . I 1
B Rubus hirtus . . . + . + +.3 + . + . 1.3 +.3 +.3 . . . . + . II 29
C Fragaria vesca . + . . . . + . . . . . . . + . . . . . I 2
Eupatorium canabinum . . . . . . . . + . . . . . . . . . +.3 . I 1
Rubus hirtus . . . . . . . . . . . . . . 1.3 . . . . . I 25
Alliaria officinalis . . . . . . . . . . . . . . + . . . . . I 1
Atropa belladona . . . . . . . . . . . . . . . . . . + . I 1
Picea abies . . . . . . . . . + . . . . . . . . . . I 1
Analiza florističkog sastava – Floristic composition analysis


Floristički sastav as. Festuco drymeiae-Fagetum iz
sje verozapadne Hrvatske, prikazan na tablici 1, razmjer
no je bogat. U sklopu 20 fitocenoloških snimaka
za bilježene su 122 vrste. U pojedinim snimkama zabilježeno
je između 13 i 40 vrsta, prosječno po jednoj
snimci dolazi 23, 7 vrsta. U svih 20 snimaka ili 100 %
nazočne su samo dvije vrste – Festuca drymeia i Fagus
sylvatica. U preko 50 % snimaka nazočno je još 7 vrsta
ili sveukupno 9 vrsta. Nasuprot tomu od ukupno 20 snimaka,
59 vrsta zabilježeno je u samo po jednoj snimci,
s time da je 40 vrsta karakteristično za pojedine sintaksone,
a 19 vrsta pripada pratilicama.


Kao jedina karakteristična vrsta asocijacije označena
je trava Festuca drymeia. Karakteristične vrste
sveze Aremonio-Fagion su prema broju vrsta razmjerno
dobro zastupljene, ali je njhov udio prema stupnju
stalnosti razmjerno slabo izražen. Svakako je u tom
smislu najznačajnija skupina ilirikoidnih vrsta Staphyllea
pinnata, Cyclamen purpurascens, Aposeris foetida,
Ruscus hypoglossum, Hacquetia epipactis, Lamium orvala,
Knautia drymeia i Cardamine trifolia (usp. Tri najstić
1992, 1997). One na jugoistočnom rubu Alpa
najvećim dijelom postižu sjevernu i zapadnu granicu


svoga areala, u ekološkom smislu su ponajprije vezane
na razmjerno duboka, svježa i slabo kisela tla povrh
više-manje beskarbonatne podloge, a u sintaksonomskom
smislu predstavljaju granično područje prema
srednjoeuropskoj svezi Fagion sylvaticae i njenoj podsvezi
Galio odorati-Fagenion.


Karakteristične vrste reda Fagetalia sylvaticae i razreda
Querco-Fagetea zastupljene su s velikim brojem
vrsta pretežito srednjoeuropske rasprostranjenosti, koje
su u sintaksonomskom smislu dobrim dijelom upravo
karakteristične za podsvezu Galio odorati-Fagenion
(npr. Galium odoratum, Carex pilosa, Dentaria bulbifera,
Sanicula europaea, Mercurialis perennis, Prenanthes
purpurea, Dactylis polygama, Salvia glutinosa,
Melica uniflora).


Među pratilicama ističe se, prema broju vrsta (17)
razmjerno velik broj acidofilnih elemenata, dijelom općenito
karakterističnih za razred acidofilnih šuma razreda
Quercetea robori-petreae, dijelom karakterističnih
za srednjoeuropsku acidofilnu svezu Luzulo luzuloidi-
Fagion, u sklopu reda Fagetalia sylvaticae i razreda
Querco-Fagetea.