DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/2009 str. 42     <-- 42 -->        PDF

T. Jakovljević, K. Berković, G. Tartari, B. Vrbek, J. Vorkapić-Furač: ATMOSFERSKA TALOŽENJA ... Šumarski list br. 5–6, CXXXIII (2009), 267-278
Slika 3.
Regresijska analiza usporedbe koncentracija fosfora određenih spektofotometrijskom metodom, PS i automatskim
analizatorom, AA AQ2


Figure 3 Regression analysis of comparation of concentrations determinated by spectrophotometric methodmethod, PS and
automatic analyser, AA AQ2


Slika 4.
Regresijska analiza usporedbe koncentracija amonijakalnog dušika određenih spektofotometrijskom metodom,
ANS i automatskim analizatorom, AAAQ2


Figure 4 Regression analysis of comparation of concentrations determinated by spectrophotometric methodmethod, ANS
and automatic analyser, AA AQ2


cije R2 (0,9752) za određivanje amonijakalnog dušika uzoraka određenih dvjema različitim metodama, nisu
spektrofotomerijskom metodom (ANS) i automatskim statistički različite od 1, odnosno 0 (tablica 1). Korelaanalizatorom
(AA AQ2). Jednadžbe linearne regresije cijski koeficjent r (0,988) prema Roemer-Orphalovoj
omogućile su grafički prikaz pravca, koji prikazuje li-ta b lici (Vasilj, 2000) govori o potpunoj pozitivnoj
nearan odnos varijabli x i y u odnosu na idealan slučaj ko relaciji (r = 0,90 – 1,00).
kada su koncentracije određene dvjema metodama iste, S obzirom, da instrumentalne analize daju relativno
odnosno y = x. Vrijednost regresijskog koeficjenta a i visoke r vrijednosti, izračunati r te kalibracijska krivulja
odsječka b dobivenih u danom području koncentracija dovoljni su da se dobije uvid u lineranost. Odnos dvi ju