DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/2009 str. 43     <-- 43 -->        PDF

T. Jakovljević, K. Berković, G. Tartari, B. Vrbek, J. Vorkapić-Furač: ATMOSFERSKA TALOŽENJA ... Šumarski list br. 5–6, CXXXIII (2009), 267-278
Tablica 1. Deskriptivna statistika za koncentracije i razlike koncentracija fosfora i amonijakalnog dušika određenih
spektrofotometrijskim metodama, P S i ANS i automatskom analizatoru, AAAQ2


Table 1
Descriptive statistics for concentrations and differences in concentrations of phosphorus and ammonia
determineted by spectrophotometric methods PS and ANS and with automatic anlyser


Metoda – Method P S AA AQ2
razlika-difference
P S- AA AQ2
AN S AA AQ2
razlika-difference
AN S-AA AQ2
Mjerna jedinica-Units mg L-1 mg L-1 mg L-1 mg L-1 mg L-1 mg L-1
Ukupan broj razmatranih rezultata
Number of results
Broj negativnih rezultata razlike metoda
Number of negative results of method difference
Broj pozitivnih rezultata razlike metoda
Number of positive results of method difference
Minimum-Minumum
Maksimum-Maximum
Srednja vrijednost-Mean
Mediana-Median
Standardna devijacija-Standard deviation
0,010
0,236
0,063
0,044
0,059
0,009
0,240
0,063
0,040
0,058
88
43
39
-0,024
0,031
0,0
0,0
0,008
0,040
1,949
0,677
0,526
0,52
0,508
1,949
0,708
0,548
0,56
74
61
13
-0,237
0,165
-0,046
-0,032
0,069
Koeficjent pravca a-Slope a
Odsječak b-Intercept b
R2
0,974
0,0017
0,981 0,975
1,065
-0,022
r 0,990 0,988
S a 0,0147 0,020
Sb 0,0013 0,022
Md 0,00 -0,046


varijabli pratio se i iz razlika među koncentracijama
odre đenim dvjema različitim metodama za svaki uzorak
u odnosu na koncentracije određene referentnom, spektrofotometrijskom
metodom (slike 5 i 6). Ta kav grafički
prikaz daje bolji uvid u raprostranjenost vrijednosti oko
0, ali i u jednoznačnost rezultata dobivenih različitim


metodama, što je u skladu s određivanjima ovakvih uzoraka
(Tartari i Mosello 1997). Za uzorke u kojima
je koncentracija fosfora manja od 0, 15 mg L -1 uočene
su razlike u području ± 0,02 mg L -1. Grafički prikaz razlika
u koncentraciji određivanja amonijakalnog dušika
(slika 6) prikazuje vrlo male razlike u području koncen-


Slika 5.
Usporedba razlika koncentracija fosfora određenih spekrofotometrijskom metodom, PS i automatskim
analizatorom, AAAQ2


Figure 5 Differences in concentrations determinated by spectophotomeric method, PS and automatic anlyser, AAAQ2