DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/2009 str. 45     <-- 45 -->        PDF

T. Jakovljević, K. Berković, G. Tartari, B. Vrbek, J. Vorkapić-Furač: ATMOSFERSKA TALOŽENJA ... Šumarski list br. 5–6, CXXXIII (2009), 267-278
kalni dušik određen spektrofotometrijskom metodom u
usporedbi s automatskim analizatorom (AAAQ2), iz
koje je vidljivo da automatski analizator pokazuje veću
osjetljivost.


Shewhartova kontrolna karta (ISO 8258, 1998)
odre đivanja koncentracija referentnih materijala važan
su dio kontrole kvalitete kemijskih analiza. Glav na zadaća
takve karte je provjera ponovljivosti mjerenja
svake grupe analiza. Karte su konstruirane na os no vi
srednjih vrijednosti i standardnih devijacija rezultata laboratorijskog
referentnog materijala (tablica 3). Određene
vrijednosti omogućile su procjenu gornjih i donjih


preporučenih granica i granica pouzdanosti. U praksi
se koriste ± 2S.D. i ± 3 S.D. granice za preporučenu
granicu i granicu pouzdanosti. Ako je standardna devijacija
pravilno procijenjena, 95 % rezultata mjerenja
nalazi se unutar intervala srednje vrijednosti koncentracije
X± 2S.D. i više od 99 % u intervalu X ± 3S.D.


m
m


Na temelju tablice 3 dobivene su kontrolne karte (slike
7 i 8) iz kojih se može uočiti da se u normalnoj raspodjeli
unutar srednje vrijednosti koncentracija ± 3S.D.
nalaze gotovo svi rezultati (99, 72 %) određivanja fosfora
i amo nijakalnog dušika spektrofotometrijskom
metodam (PS i AN S) i metodom na automatskom ana-


Tablica 3 Statistički parametri dobiveni iz kontrolnih karata određivanja fosforai amonijakalnog dušika
spektrofotometrijskom metodom, P S i ANS i na automatskom analizatoru, AAAQ2


Table 3
Statistic parametars from control charts of derterinating phosphorus and ammonia by spectophotomeric
methods, PS i ANS and with automatic anlalyser AAAQ2


Analiza-Analyses Mjerna
jedinica
Fosfor Phosphorus
dušik
Amonijakalni Ammonia
Metoda-Method Unit P S AA AQ2 AN S AA AQ2
Srednja vrijednost-Mean µg L-1 149,3 145,9 131,3 134,7
Standardna devijacija-Standard deviation µg L-1 1,2 4,6 3,3 6,7
Standardna devijacija laboratorija-Standard deviation of lab µg L-1 4 4 3,9 6,7
Relativan standardna devijacija-Relative standard deviation % 0,8 3,1 2,5 5,0
Relativan standardna devijacija lab.
Relative standard deviation of lab % 3,0 3,0 3,0 5,0
Minimum-Minimum µg L-1 148 124 120 120
Maksimum-Maximum µg L-1 152 138 148 148
N 28 38 33 33


Slika 7. Kontrolna karta koncentracija fosfora određenih metodom PS i AAAQ2


Figure 7 Control chart of concentrations of phosforus by methods PS and AA AQ2