DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/2009 str. 62     <-- 62 -->        PDF

N. Potočić, I. Seletković, M. Čater, T. Ćosić, M. Šango, M. Vedriš: EKOFIZIOLOŠKI ODZIV SUNCU ... Šumarski list br. 5–6, CXXXIII (2009), 289-300
292
U usporedbi s literaturnim podacima o normalnim
koncentracijama biogenih elemenata u lišću bukve (Tablica
1., B e rgmann 1992) koncentracije fosfora, kalcija
i magnezija nalaze se unutar raspona normalnih
vrijednosti. Koncentracije dušika u tretiranju 6 g gnojiva/
l supstrata više su, a koncentracije kalija u tretiranju
2 g/l niže su od normalnih.
Koncentracije dušika (Slika 1.), fosfora i kalija u lišću
rastu s dozom gnojiva. Koncentracije magnezija reagiraju
negativno na povećanu fertilizaciju, iako te razlike nisu
statistički značajne (Tablica 2.). Također nije utvrđena negativna
korelacija koncentracija dušika, fosfora ili kalija s
koncentracijama kalcija kojega Osmocote gnojivo ne sadrži.
Dapače, pri srednjoj gnojidbi koncentracije kalcija
su se čak povećale kao posljedica općenito boljeg statusa
ishrane biljaka u pokusu, dok je gnojidba u količini 6g/l
supstrata imala negativan učinak na koncentraciju kalcija.
Sličan učinak gnojidbe koji indicira neravnotežu
biogenih elemenata pri najvećoj dozi gnojiva utvrdili
smo i u stabljici i korijenu.
Tablica 2. Deskriptivna statistika i rezultati analize varijance za koncentracije biogenih elemenata u lišću bukve
Table 2 Descriptive statistics and the results of ANOVA for concentrations of mineral nutrients in beech leaves
Koncentracija u lišću Tretiranje ANOVA Tukey
Concentration in leaves Treatment N a.s.
st.dev. F p post hoc
. 9 23,1222 3,1232
N (mg/g)
tretiranje 1 3 19,4000 0,4583
tretiranje 2 3 23,7000 0,2646
tretiranje 3 3 26,2667 1,6197 37,3169 0,0004 (1) (2) (3)
. 9 1,9667 0,3472
P (mg/g)
tretiranje 1 3 1,6100 0,1308
tretiranje 2 3 1,9233 0,1762
tretiranje 3 3 2,3667 0,0231 26,7308 0,0010 (1,2) (3)
. 9 9,3944 0,7844
K (mg/g)
tretiranje 1 3 8,9500 0,4359
tretiranje 2 3 8,9833 0,6429
tretiranje 3 3 10,2500 0,4583 6,0779 0,0361 (1,2) (3)
. 9 14,6222 0,7446
Ca (mg/g)
tretiranje 1 3 14,2667 0,6429
tretiranje 2 3 15,1000 1,0000
tretiranje 3 3 14,5000 0,5000 1,0000 0,4219
. 9 2,9333 0,3969
Mg (mg/g)
tretiranje 1 3 3,1000 0,6245
tretiranje 2 3 2,9000 0,4000
tretiranje 3 3 2,8000 0,1000 0,3750 0,7023
Slika 1. Koncentracije dušika (mg/g suhe tvari) u lišću sadnica
buk ve po tretiranjima. Okomiti stupci predstavljaju 0,95
in terval pouzdanosti.
Figure 1 Nitrogen concentrations (mg/g DW) in beech leaves by
treatment. Vertical bars represent 0,95 confidence intervals.
Slika 2. Koncentracije kalija (mg/g suhe tvari) u stabljikama sadnica
bukve po tretiranjima. Okomiti stupci predstavljaju
0,95 interval pouzdanosti.
Figure 2 Potassium concentrations (mg/g DW) in beech stems by
treatment. Vertical bars represent 0,95 confidence intervals.