DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/2009 str. 65     <-- 65 -->        PDF

Dio biljke Tretiranje ANOVA Tukey
Plant part Treatment N a.s.
st.dev. F p post hoc
Biomasa . 9 0,7310 0,1389
lišća (g) tretiranje 1 3 0,5989 0,1183
Leaf tretiranje 2 3 0,7468 0,0528
biomass tretiranje 3 3 0,8473 0,1162 4,6377 0,0606
Biomasa . 9 2,3900 0,7481
stabljike (g) tretiranje 1 3 1,4900 0,2484
Stem tretiranje 2 3 2,9256 0,4937
biomass tretiranje 3 3 2,7544 0,2976 14,0442 0,0055 (1) (2,3)
Biomasa . 9 2,5211 0,2586
korijena (g) tretiranje 1 3 2,5311 0,0342
Root tretiranje 2 3 2,6633 0,1525
biomass tretiranje 3 3 2,3689 0,4217 0,9678 0,4322
N. Potočić, I. Seletković, M. Čater, T. Ćosić, M. Šango, M. Vedriš: EKOFIZIOLOŠKI ODZIV SUNCU ... Šumarski list br. 5–6, CXXXIII (2009), 289-300
295
Slika 4. Visine sadnica bukve (cm) po tretiranjima. Okomiti stupci
predstavljaju 0,95 interval pouzdanosti.
Figure 4 Beech seedling heights (cm) by treatment. Vertical bars
represent 0,95 confidence intervals.
Slika 5. Promjer vrata korijena (mm) po tretiranjima. Okomiti
stupci predstavljaju 0,95 interval pouzdanosti.
Figure 5 Root collar diameter (mm) by treatment. Vertical bars represent
0,95 confidence intervals.
Biomasa – Biomass
Tablica 6. Deskriptivna statistika i rezultati analize varijance za biomasu lišća, stabljika i korijena bukovih sadnica
Table 6 Descriptive statistics and the results of ANOVA for biomass of leaves, stems and roots of beech seedlings
Slika 6. Biomasa (g suhe tvari) lišća bukve po tretiranjima. Okomiti
stupci predstavljaju 0,95 interval pouzdanosti.
Figure 6 Biomass (g DW) of beech leaves by treatment. Vertical
bars represent 0,95 confidence intervals.
Biomasa lišća raste s dozom gnojiva, iako razlike
nisu statistički značajne. Biomasa stabljika najveća je u
srednjem tretiranju, a masa korijena također je najveća
u tretiranju 2 (4g/l), s time da je u tretiranju 3 niža i od
tretiranja 1. Unatoč tomu što ta razlika nije statistički
značajna, ona naglašava nepovoljne uvjete za razvoj
korijena pri najmanjem i najvećem tretiranju, a izmjere
biomase pokazuju kako su biljke investirale u određene
dijelove: pri najvećoj dozi gnojiva, povećano je investiranje
u nadzemni u odnosu na podzemni dio, što je u
skladu s općim zapažanjima o rastu biljaka gdje se različiti
dijelovi biljke međusobno kontroliraju i rastu u
ravnoteži (C a n n e l l i Dewer 1994). Takvo povećanje
rasta i drukčija alokacija biomase iz korijena u izbojke,
obično se povezuje s povećanom dostupnosti