DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/2009 str. 67     <-- 67 -->        PDF

N. Potočić, I. Seletković, M. Čater, T. Ćosić, M. Šango, M. Vedriš: EKOFIZIOLOŠKI ODZIV SUNCU ... Šumarski list br. 5–6, CXXXIII (2009), 289-300
Pozitivan utjecaj gnojiva na uspijevanje sadnica
vidi se i kroz formiranje dobro razvijenog korijenovog
sustava s većim brojem postranih žila (Šijačić-Niko
lić, Vilotić i Radošević 2006).


Međutim, pri visokim dozama gnojiva učinak može
biti i suprotan: analiza morfologije korijena u našem
pokusu pokazuje slab razvoj korijena pri najvećoj dozi
gnojiva kao rezultat visoke dostupnosti hraniva. Iako
nisu utvrđene statistički značajne razlike tretiranja, sva


analizirana morfološka svojstva (duljina korijena, volumen
korijena, broj vrhova) pokazuju sličan razvoj
korijena prema intenzitetu gnojidbe. Ovi rezultati odgovaraju
zapažanjima Bagherzadeha, Brummea
i Beesea (2008) iz pokusa s dušičnom gnojidbom
dvogodišnjih sadnica bukve.


Duljina korijena pozitivno korelira s brojem vrhova
(r = 0,93), a negativno s prosječnim promjerom korijena
(r = - 0,82).


Asimilacija u odnosu na svjetlost i CO2


Assimilation in relation to light and CO2


Tablica 7. Deskriptivna statistika i rezultati analize varijance za maksimalnu asimilaciju u ovisnosti o svjetlosti i CO2.


Table 7 Descriptive statistics and the results of ANOVA for maximum assimilation in relation to light and CO2


Fotosinteza Tretiranje
N
ANOVA Tukey
post hocPhotosynthesis Treatment a.s.
st.dev. F p
. 9 9,9300 2,6327
A max L
tretiranje 1 3 7,8567 3,0536
tretiranje 2 3 10,1667 1,6258
tretiranje 3 3 11,7667 2,0404 2,1558 0,1970
. 9 13,1367 3,6987
LCP L
tretiranje 1 3 13,5767 4,2394
tretiranje 2 3 12,3667 3,5218
tretiranje 3 3 13,4667 4,7962 0,0755 0,9282
. 9 15,0333 2,6893
A max CO2
tretiranje 1 3 13,3333 1,0263
tretiranje 2 3 15,0667 2,2546
tretiranje 3 3 16,7000 3,7802 1,2489 0,3520
. 9 60,5556 18,3515
LCP A-CO2
tretiranje 1 3 82,0000 15,3948
tretiranje 2 3 51,0000 2,6458
tretiranje 3 3 48,6667 8,0208 10,1070 0,0120 (1) (2,3)


Slika 10.
Maksimalna asimilacija (µmol/m2s) u ovisnosti od CO2
. Okomiti stupci predstavljaju 0,95 interval pouzdanosti.


Figure 10 Maximum assimilation (µmol/m2s) in relation to CO2.
Vertical bars represent 0,95 confidence intervals.


A postiže više vrijednosti uz stalni intenzitet


max


svjetlosti (800 µmol/m2s) i različite koncentracije CO2
nego u slučaju svjetlosnih krivulja (konstantni CO2);


Slika 11.
Maksimalna asimilacija (µmol/m2s) u ovisnosti od svjet losti.
Okomiti stupci predstavljaju 0,95 interval pouz danosti.


Figure 11 Maximum assimilation (µmol/m2s) in relation to light.
Vertical bars represent 0,95 confidence intervals.


izračunate točke kompenzacije značajno se razlikuju
između tretiranja 1 i 2, kao i 1 i 3.