DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/2009 str. 11     <-- 11 -->        PDF

M. Vedriš, A. Jazbec, M. Frntić, M. Božić, E. Goršić: PRECIZNOST PROCJENE STRUKTURNIH ... Šumarski list br. 7–8, CXXXIII (2009), 369-379


Slika 2.
Prosječni broj stabala po hektaru i pogreška uzorka ovisno o veličini ploha.Točke su procjene broja stabala,
a okomite linije predstavljaju 95 % pouzdane intervale procjene. Stupci prikazuju relativnu pogrešku uzorka
u postocima


Figure 2 Average number of trees per hectare and sample error by different plot sizes. Dots are average number of
trees and vertical lines stand for 95 % confidence intervals. Bars denote relative sample error in percent


Temeljnica–Basal area (G)


Rezultati procjene temeljnice sastojine za različite zom varijance ponovljenih mjerenja razlike se nisu
veličine ploha prikazani su na slici 3. Prosječne vrijed-pokazale statistički značajnima (F = 0,2948, df = 7,


2


nosti kreću se od 34,80 do 37,76 m po hektaru.Anali-p= 0,9547).Preciznost procjene poboljšava se poveća-


Slika3.
Prosječna temeljnica sastojine po hektaru i pogreška uzorka ovisno o veličini ploha.Točke su procjene temeljnice
sastojine, a okomite linije predstavljaju 95 % pouzdane intervale procjene. Stupci prikazuju relativnu
pogrešku uzorka u postocima


Figure 3 Average stand basal area per hectare and sample error by different plot sizes. Dots are average basal area
estimates and vertical lines stand for 95 % confidence intervals. Bars denote relative sample error in percent