DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/2009 str. 13     <-- 13 -->        PDF

M. Vedriš, A. Jazbec, M. Frntić, M. Božić, E. Goršić: PRECIZNOST PROCJENE STRUKTURNIH ... Šumarski list br. 7–8, CXXXIII (2009), 369-379


Slika5.
Prosječan broj stabala po plohi i preciznost procjene (pogreška uzorka) broja stabala, temeljnice i volumena
sastojine po hektaru ovisno o veličini ploha.


Figure 5 Average number of trees per plot and precision of estimate (sample error) for number of trees, basal area and


volume per hectare by different plot sizes


RASPRAVAU istraživanju smo usporedili utjecaj veličine ploha
na preciznost procjene sastojinskih varijabli, pri čemu
veličina uzorka nije obračunavana na temelju poznate
varijabilnosti i željene preciznosti.
Valja napomenuti da je veličina uzorka (n) jednaka
za sve uspoređene veličine ploha i strukturne elemente,


što ima za posljedicu da su razlike u preciznosti (pogreška
uzorka) ovisne isključivo o standardnoj devijaciji
(prostornoj varijabilnosti između ploha), jer sunitu


obračunu jednaki za sve veličine ploha.Također raspored
ploha je jednak za sve metode, što je povoljno za
usporedbu samih veličina ploha jer nema razlika u položaju
i broju ploha.


Rezultati analize varijance su kao i kod sličnih istraživanja
u jednodobnim sastojinama (Lukić 1984, Galić
2002) pokazali da dobivene razlike procjene
strukturnih elemenata po veličinama ploha nisu statistički
značajne na 95 % razini pouzdanosti. Dakle procjena niti
po jednoj od metoda ne odstupa mnogo od ostalih, što je
razumljivo jer se radi o istoj sastojini, gdje su prosječne
vrijednosti dobivene iz svakog dobrog uzorka više ili
manje blizu stvarnoj srednjoj vrijednosti. Iako se ne može
tvrditi koja od veličina ploha daje “točne” rezultate, usporedba
je učinjena ponajprije sa stajališta preciznosti.
Osim toga u praksi se rijetko radi totalna klupaža većih


– Discussion
površina, te se uvijek radi o boljoj ili lošijoj procjeni
stvarnih vrijednosti, koje ostaju teoretski nepoznate.
Razlike u preciznosti općenito ovise o varijabilnosti
pojedine varijable (broj stabala, temeljnica, volumen).
Pri tome se na većim plohama redovito dobivaju preciznije
procjene, jer one obuhvaćaju više stabala te imaju
ukupnu manju varijabilnost (Schreuder et al. 1993,
Iles2003 ), što je potvrđeno i ovim istraživanjem.
Kod manjih jednostrukih krugova (K7,98, K9,77 i
K11,28) primjetne su veće prosječne vrijednosti temeljnice
i volumena, što može upućivati da u ovakvim
sastojinskim prilikama te veličine ploha daju nešto
veće procjene, ali za takvu tvrdnju trebalo bi provjeriti
veći uzorak ploha i sastojina.
Kod koncentričnih krugova odabranim rasponom
izmjere prsnih promjera na određenom radijusu kruga
smanjuje se broj mjerenih stabala na plohi.Time se redovito
povećava varijabilnost između ploha pa se povećava
i pogreška uzorka, što se najbolje vidi na slici 5
(metode K12,62 i K5-12).Dakako,svrha koncentričnih
kružnih ploha upravo jest smanjiti broj mjerenih stabala
na plohi, kako bi se smanjilo vrijeme izmjere. S
druge strane, broj stabala redovito nije ciljana varijabla


za koju je uzorak postavljen. Najčešće jeto volumen
kao mjera drvne zalihena kojoj se temelji gospodare