DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/2009 str. 25     <-- 25 -->        PDF

D. Matošević, M. Pernek, T. Dubravac, B. Barić: ISTRAŽIVANJE FAUNE LISNIH MINERA... Šumarski list br. 7–8, CXXXIII (2009), 381-390


Porodica Gracillariidae je najbogatija prema
broju pronađenih vrsta lisnih minera(41 vrsta, 19
novoutvrđenih, 5 invazivnih).To je mala porodica
prema broju opisanih vrsta, ali dosta značajna ako
se uzmu u obzir ekonomski učinci, jer se u njoj
nalaze brojni štetnici ukrasnih i poljoprivrednih biljaka
(De Prins i De Prins 2005). Od 77 srednjeeuropskih
vrsta minera porodice Gracillariidae
(podporodica Lithocoletinae) (Gregor iPatočka
2001;Patočka iTurčani 2005), 32 vrstesu nađene
u fauni Hrvatske.


Phyllonorycter robiniella Clemens, Phyllonorycter
issikii Kumata, Phyllonorycter leucographella
Zeller, Cameraria ohridella Deschka &
DimiciParectopa robiniella Clemens su nedavno
unesene, invazivne vrste lisnih minera u Hrvatskoj
(Matošević 2007b), a njihov način unosa, ras pro
stranjenje i intenzitet pojave bio je sličan kao i
u drugim europskim zemljama (Csoka 2001;Šefrova
1999; Šefrova 2002; Šefrova 2002a;
Šefrova2002b;Šefrova2003)


Tischeria ekebladella Bjerkander je tijekom
istraživanja imala dvije generacije godišnje, što
odgovara broju generacija koje navodi Kovačević(
1956).To se poklapa i sa istraživanjem Patočke
(1989) koji navodi da su srednjeeuropske
vrste rodaTischeriamonovoltine u hladnijim i sjevernijim
područjima, a u toplijim i južnijim dijelovima
Europe imaju dvije generacije godišnje.


Parectopa robiniella je tijekom istraživanja
imao jasno izražene 2 generacije godišnje, aMaceljski
iIgrc (2004) navode da na područji Zagreba
vrsta ima 3, a u toplijim krajevima i 4
generacije godišnje. Csoka (2003 i usmeno
priopćenje) iMelika i sur. (2006 i usmeno priopćenje)
potvrđuju daP. robiniellaima dvije generacije
godišnje.


Phyllonorycter robiniella je tijekom istraživanja
imao 2 generacije godišnje.Šefrova (2002b)
navodi da vrsta ima 2 do 3 generacije godišnje,
Dimić i sur. (2000) nemaju pouzdanih podataka i
diskutiraju o jednoj do više generacija godišnje,
Csoka(2003 i osobno priopćenje) navodi da vrsta
ima dvije čitave i ponekad treću nepotpunu generaciju,
Melika i sur. (2006) navode 3 generacije
godišnje.Gibogini i sur. (1994) istražuju biologiju
ovog minera koji je u Italiji, u pokrajini Piemont
imala 3 generacije godišnje.


Phyllonorycter platani Staudinger je tijekom
istraživanja imao 3generacije godišnje.To se poklapa
sa istraživanjem Šefrove (2001)koja navodi
da miner ima 3, a u južnoj Europi 4 generacije
godišnje.Bogavac (1959) navodi da u Jugosla


viji vrsta ima četiri i nepotpunu petu generaciju


godišnje,što se ovim istraživanjem nije pokazalo,


aCsoka(2003) daje podatak da ima dvije generacije
godišnje (VI-VII. i VIII-IX.). Vjerojatno je
moguće da i u našem kontinentalnom podneblju
(klimatske prilike grada Zagreba) kod pojave vrlo
ranog i toplog proljeća, toploga ljeta i tople jeseni
vrsta može započeti 4. generaciju koja se vjerojatno
ne bi do kraja razvila.Principi (1952) koja
prva daje detaljnu morfološku i biološku studiju
vrsteP. plataniopisuje 4 generacije godišnje, ali u
toplijoj klimi južne Italije.


Utvrđene biologije ostalih vrsta lisnih minera
poklapaju se biologijama u referentnim radovima
(Csoka (2003); Hering (1957); Gregor i Patočka
(2001); Patočka i Turčani (2005); Alford(
1995); DePrinsi DePrins(2005).


Većina vrsta lisnih minera je vrlo usko specijalizirana
prema načinu ishrane (Hering 1951; Matošević
2007a). Lisni mineri nađeni tijekom
istraživanja razlikovali su se prema načinu ishrane.
Monofagi prvog stupnja hrane se isključivo jednom
biljnom vrstom, a takve su nađene 23 vrste.
Monofagi drugog stupnja hrane se vrstama jedne
sekcije unutar biljnog roda, a nađene su 23 vrste.
Monofagi trećeg stupnja, koji su u ovom istraživanju
bili neznatno brojniji (27 vrsta) hrane se svim
biljnim vrstama unutar jednog roda. Oligofagi
prvog stupnja hrane se rodovima koji pripadaju
istoj biljnoj porodici, a nađeno je 24 vrste. Polifagni
mineri hrane se biljnim vrstama koje pripadaju
različitim redovima, ali istom razredu, a nađena je
samo jedna vrsta. Način ishrane lisnih minera ima i
važno dijagnostičko značenje, jer poznavanje bilj ke
domaćina i karakteristični način ishrane minera
(monofagija, oligofagija) pomaže koddeterminacije
vrste.


Nađeni broj vrsta lisnih minera nije konačan.
Taj bi broj sigurno bio veći da je istaživanje bilo
obuhvatnije (dužina trajanja, broj pregledanih
vrsta biljaka domaćina, lokaliteti u drugim vegetacijskim
područjima (krš, mediteran)). Pronađene i
novoutvrđene vrste pridonose novim spoznajama


o fauni lisnih minera drvenastog bilja u Hrvatskoj.