DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/2009 str. 32     <-- 32 -->        PDF

T. Dubravac, S. Dekanić: STRUKTURAI DINAMIKA SJEČE SUHIH I ODUMIRUĆIH STABALA HRASTA... Šumarski list br. 7–8, CXXXIII (2009), 391-405


him i odumirućim stablima u razdoblju od 1996. do
2006. godine. Ovo je razdoblje od 11 godina izabrano
ne samo s obzirom na dostupnost podataka u digitalnome
obliku u bazi HS Fond, već i zbog namjere da se
procijeni utjecaj koji je na dinamiku sječe suhih i odumirućih
stabala ostavila izrazito sušna 2003. godina,


ko ja je u većem dijelu Europe nanijela velike štete
šum skim ekosustavima (Rebetez i dr.2006,Roua ult
i dr. 2006). Ovo je istraživanje ograničeno na sastojine
u kojima nisu evidentirane oplodne sječe,
odnosno sastojine od prvoga do šestog dobnog razreda.


PODUČJE ISTRAŽIVANJA– Research area


Spačvanski je bazen za područje istraživanja odabran
jer predstavlja dovoljno veliko područje koje
obuhvaća široki raspon mikroreljefno raznolikih nizinskih
staništa. S druge strane nije pretjerano velik, pa su
sunčeva radijacija i oborinske vode jednoliko dostupne
svim sastojinama bazena, zbog čega se proces sušenja
hrasta lužnjaka može promatrati kroz prizmu ostalih
čimbenika poput starosti sastojine, ili stanišnih značajki
objedinjenih u fitocenološkoj pripadnosti sastojine.


Spačvanskim se bazenom obično naziva područje
razdijeljeno između šest šumarija (Vrbanja, Otok, Lipovac,
Strošinci, Gunja i Županja) i 11 gospodarskih
jedinica i predstavlja jedan od najvećih suvislih kompleksa
nizinskih lužnjakovih šuma u Europi (Klepac
2000). U ovome su radu dodane još dvije gospodarske
jedinice u šumarijamaVinkovci i Cerna, čiji dijelovi sa
Spačvanskim bazenom čine neprekinuti, cjeloviti šumski
kompleks. Od ukupno 13 gospodarskih jedinica iz
daljnje su obrade morale biti isključene dvije iz šumarije
Lipovac, zbog posljedica okupacije tijekom Domovinskoga
rata i posljedične nedostupnosti podataka.
Ukup na površina bazena obuhvaćena ovim istraživanjem
iznosi oko 40 000 ha (slika 1).


Slika 1. Spačvanski bazen i obuhvaćeno područje prikazano na LANDSATsatelitskoj snimci od 20. kolovoza 2000. godine


Figure 1 “Spačva” forest and investigated area on the LANDSAT satellite image from August 20, 2000