DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/2009 str. 37     <-- 37 -->        PDF

T. Dubravac, S. Dekanić: STRUKTURAI DINAMIKA SJEČE SUHIH I ODUMIRUĆIH STABALA HRASTA... Šumarski list br. 7–8, CXXXIII (2009), 391-405


Slika 10.
Dinamika sječe hrasta lužnjaka od 1996. do 2006.
godine


Slika9.
Struktura ukupno posječenoga obujma hrasta lužnjaka
od 1996. do 2006. godine


Figure 9
Structure of the oak volume harvested between
1996 and 2006


posljedica prilagodbi u organizaciji rada unutar “Hrvatskih
šuma” d.o.o. Stoga se ukupna godišnja količina
posječenih sušaca i 3B stabala ne može uzimati kao
ocjena sušnih uvjeta te godine, ali se štetne posljedice
suše mogu iščitati iz dinamike sječe sušaca i 3B stabala
tijekom duljeg razdoblja. Na primjer, u 2005. godini,


Figure 10 Dynamics of pedunculate oak harvest between
1996 and 2006


odnosno dvije godine nakon sušne epizode,posječeno
je dvostruko više sušaca i 3B stabala negoli u samoj sušnoj
2003. godini (slika10).


c) Sječa sušaca i 3B stabala s obzirom na starost sastojine


c) Harvest of dead and decliningtrees according to stand age


I ukupna i prosječna količina posječenih sušaca i 3B
stabala hrasta lužnjaka postojano raste sa starosti sastojine,
odnosno od drugoga prema šestom dobnom razredu(
slika11). Zajedno je u sastojinama petoga i šes tog
dobnog razreda posječeno čak 96 %, od ukupno posječe-


Slika11.
Ukupne i prosječne količine sušaca i 3B stabala posječene
po dobnim razredima


Figure 11 Total and average volume of dead and declining oaks
harvested per age classes


noga obujma sušaca i 3B stabala. U sastojinama šestoga


3


dobnog razreda posječeno je 66 % (327 058 m), a dvo


3


struko manje (146 252 m, odnosno 30%) u sastojinama
petoga dobnog razreda. Prosječni intenzitet sječe sušaca


3


/ha u promatra-


Slika12.
Intenzitet sječe sušaca i 3B stabala (m
nom razdoblju) u ovisnosti o starosti odsjeka


Figure 12 Intensity of harvest of dead and declining trees (m3/ha in
the investigated period) in relation with stand age