DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/2009 str. 38     <-- 38 -->        PDF

T. Dubravac, S. Dekanić: STRUKTURAI DINAMIKA SJEČE SUHIH I ODUMIRUĆIH STABALA HRASTA... Šumarski list br. 7–8, CXXXIII (2009), 391-405


33


i 3B stabala hrasta lužnjaka po jedinici površine (m/ha)
također raste od drugog prema šestom dobnom razredu
(slika 11), i najveći je u šestom dobnom razredu.


Iako su sastojine petoga i, posebice šestoga dobnog
razreda najranjivije prema prikazanim prosječnim vrijednostima
(slika11), među sastojinamaunutar istoga dobnog
razreda postoji vrlo velika varijabilnost u intenzitetu
(slika12). Obujam posječenih sušaca i 3B stabala u pro


matranome razdoblju (m/ha u odsjeku) naglo raste


nakon starosti sastojine od 80 godina, odnosno nakon


ulaska sastojine u peti dobni razred. Najveći zabilježeni


33


intenzitet iznosi 135 m/ha, odnosno 12,3 m/ha godišnje,
dok je s druge strane u 60 % odsjeka starijih od 80
godina tijekom promatranoga razdoblja posječeno manje


33


od 30 m/ha, odnosno manje od 2,7m/ha godišnje.


d) Sječa sušaca i 3B stabala s obzirom na stanište/šumsku zajednicu


d) Harvest of dead and decliningtrees according to site/forest community


Od ukupne količine sušaca i 3B stabala posječenih u
promatranome razdoblju, najveći je dio posječen u za


3


jednicama na gredi (223 189 m), a najmanji u zajedni


3


cama u nizi (116 035 m ). Budući su zajednice na gredi
i najzastupljenije u uzorku, kako po broju, tako i po
ukupnoj površini, ukupnu količinu posječenih sušaca
nije se moglo koristiti za usporedbu intenziteta sječe u
sastojinama tri šumske zajednice. Stoga su razlike dalje
istražene promatrajući: (1) dinamiku intenziteta sječe
po godinama tijekom promatranoga razdoblja (slika
13) i (2) ukupni intenzitet sječe sušaca i 3B stabala u
promatranome razdoblju iskazan po jedinici površine


3


(m/ha)(slika14).
S obzirom na dinamiku intenziteta sječe sušaca i 3B
stabala tijekom 11 godina iskazanu u prosječnom godišnjem
postotku posječene drvne zalihe lužnjaka u odsjeku,
najveće su razlike utvrđene između šumske
zajednice najvlažnijega staništa (N-Rs) u odnosu na
ostale dvije zajednice (G-G i N-Z). Sastojine u nizi s
rastavljenim šašem pokazuju najveće kolebanje, u


njima je zabilježen najveći (7,1% 1998. godine), ali također
i najmanji (1,8 % 2000. godine) prosječni godišnji
intenzitet.


Na stres uzrokovan sušnim razdobljem 2003. go-
dine, sve su tri zajednice reagirale vrlo slično – povećanjem
intenziteta sušenja u idućim godinama. No, dok se
u 2005. godini intenzitet u zajednicama s grabom i žestiljem
smanjuje, u zajednici s rastavljenim šašem i
dalje je u porastu. U zajednicama u nizi s rastavljenim
šašem intenzitet raste nakon 1996, 2000. i 2003. godine,
i u puno većoj mjeri koleba, odnosno puno je osjetljiviji
od ostale dvije zajednice.Tijekom cijeloga razdoblja od
1996. do 2006. godine, kretanje prosječnoga godišnjeg
intenziteta sječe sušaca i 3B stabala u sastojinama u nizi
sa žestiljem (N-Z) gotovo je istovjetan onome sastojina
na gredi sa grabom (G-G) (slika 13).


S druge strane, promatrajući distribuciju odsjeka tri
biljne zajednice prema ukupnome intenzitetu sječe su


3


šaca u promatranome razdoblju (m/ha), ne mogu se
primijetiti značajnije razlike(slika14). Bez obzira na


Slika14. Distribucija odsjeka prema ukupnome intenzitetu sječe


Slika13. Dinamika prosječnog godišnjeg intenziteta sječe sušaca


sušaca i 3B stabala u promatranome razdoblju


i 3B stabala


Figure 13Dynamics of average yearly intensity of harvest of dead Figure 14Distribution of subcompartmets by the total intensity of
and declining trees harvest of dead and declining trees