DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/2009 str. 39     <-- 39 -->        PDF

T. Dubravac, S. Dekanić: STRUKTURAI DINAMIKA SJEČE SUHIH I ODUMIRUĆIH STABALA HRASTA... Šumarski list br. 7–8, CXXXIII (2009), 391-405


3


različit broj odsjeka u grupama, sve tri distribucije ima -(28,8 m/ha), dok je u zajednicama u nizi podjednak


ju isti oblik. Kako se radi o distribucijama koje zna


čajno odstupaju od normalne, razlike su ispitane
neparametrskim Kruskal-Wallisovim testom. Utvrđeno
je da ne postoje statistički značajne razlike u ukupno


3


posječenome obujmu sušaca i 3B stabala (m/ha) u promatranome
razdoblju između tri biljne zajednice
(n=891; H=3,825; p>0,05) Prosječno je nešto veći
intenzitet sječe sušaca bio u sastojinama na gredi


3
3


(26,3 m/ha u zajednici sa žestiljem, te 26,1 m/ha u za


jednici s rastavljenim šašem).
Dakle, sječa sušaca i 3B stabala u tri šumske zajednice
tijekom promatranoga razdoblja ne razlikuje se
značajno u ukupnome intenzitetu, ali se razlikuje u dinamici
sječe po godinama.
Na kraju je na slici 15prikazan prostorni raspored
odabranih odsjeka unutar Spačvanskoga bazena prema


Slika 15.
Prostorna raspodjela promatranih odsjeka prema razredima ukupno posječene količine sušaca i 3B stabala
od 1996. do 2006. godine


Figure 15 Spatial distribution of subcompartments accoding to classes of total harvested volume of dead and declining trees (1996-2006)