DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/2009 str. 5     <-- 5 -->        PDF

SADRŽAJ –CONTENTS


IZVORNI ZNANSTVENI ČLANCI – ORIGINAL SCIENTIFIC PAPERS
UDK 630* 529 (001)
Vedriš,M., A.Jazbec, M.Frntić, M.Božić, E.Goršić:Preciznost procjene strukturnih elemenata
bukovo-jelove sastojine ovisno o veličini kružnih primjernih ploha
Precision of Structure Elements’ Estimation in a Beech – Fir Stand Depending on Circular Sample Plot Size 369
UDK 630* 453 (001)
Matošević,D., M.Pernek,T.Dubravac, B.Barić:Istraživanje faune lisnih minera
drvenastog bilja u Hrvatskoj
Research of Leafminers onWoody Plants in Croatia 381
UDK 630* 423 (001)
Dubravac,T., S.Dekanić:Struktura i dinamika sječe suhih i odumirućih stabala hrasta lužnjaka
u Spačvanskom bazenu od 1996. do 2006. godine
Structure and Dynamics of the Harvest of Dead and Declining Trees of Pedunculate Oak in
the Stands of Spačva Forest from 1996 to 2006 391
UDK 630* 569 (001)
Godina, K.:Razvoj strukturnih elemenata u mješovitim sastojinama hrasta lužnjaka na području
Uprave šuma Bjelovars osvrtom na modeliranje mješovitih prirasno prihodnih tablica
Development Structure Elements in Mixed Oak Stands in Aria of ForestAdministration Bjelovar
with Retrospect on Modelling Growth andYield of Mixed Stands 407
UDK 630* 188 (001)
Cerovečki, Z.:Šume bukve s trstolikom milavom –As.Calamagrosti arundinaceae-Fagetum
(Ht. 1950) Cerovečki ass. nov. na planinama zapadne Hrvatske
Beech Forests and Milava –As.Calamagrosti arundinaceae-Fagetum(Ht. 1950)
Cerovečki ass. nov. of the Mountain of West Croatia 417
STRUČNI ČLANCI – PROFESSIONAL PAPERS
UDK 630* 425 (biomasa –Biomass)
Pašičko,R., D.Kajba, J.Domac:Konkurentnost šumske biomase u Hrvatskoj u uvjetima
tržišta CO emisija
2
Impacts of EmissionTrading Markets on Competitiveness of Forestry Biomass in Croatia 425
UDK 630* 272 (Cactaceae)
Grgurević, D.:Sukulente (mesnatice – tustike) na jadranskoj obali i uporaba u parkovima
Succulents (fat plants) on theAdriatic Coast and their Use in Parks 439
ZAŠTITAPRIRODE – NATURE PROTECTION
Arač, K.: Češljugar (Carduelis carduelis L.) 447
Kranjčev,R.:Uz korito Bijele rijeke 448
KNJIGE I ČASOPISI – BOOKS AND MAGAZINES (Scientific and Professional)
Frković,A.:Lovačka iskaznica Davora Martića 450
Grospić,F.:L’Italia forestale e montana 451
Gračan,J.:HRVATSKE ŠUME, časopis za popularizaciju šumarstva 454
MEĐUNARODNASURADNJA
INTERNATIONAL COOPERATION
Dundović,J.:Ugovoro kooperaciji između gradova Našica i Güssinga 455
Posavec,S.:Europske inovacijske nagrade 458
IZ ŠUMARSTVABOSNE I HERCEGOVINE
FROM THE FORESTRY OF BOSNIAAND HERZEGOVINA
Rezo,L.:Inicijativa za formiranje granskog sindikata Federacije Bosne i Hercegovine
ili Bosne i Hercegovine 459
Upravni odbor HŠD Mostar:Zašto nije formirano Šumsko-gospodarsko društvo (ŠGD)
u Hercegovačko-neretvenskoj županiji 459
IN MEMORIAM:
Filipović,J.:Đurađ Babogredac(1922 – 2009) 462
Schreiber,P.:Duško Grgičević(1933 – 2009) 463
Napomena: Uredništvo ne mora uvijek biti suglasno sa stavovima autora